ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΟΠΛΩΝ

Δημοσιεύθηκε στις 4 Μαΐου 2012, 08:00ΕκτύπωσηΕρωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με την Συνθήκη για το Εμπόριο των Όπλων | Ποιές είναι οι θέσεις της Διεθνούς Αμνηστίας | Tα ψήφισματα της Γενικής Συνέλευσης 2006 και 2008 | Περισσότερες πληροφορίες και εκθέσεις

Παρά τον πόνο και την φτώχεια που που ενισχύεται από τις ανεύθυνες μεταφορές όπλων, ακόμα δεν υπάρχει μια αναλυτική, υποχρεωτική διεθνής συνθήκη για το εμπόριο των συμβατικών όπλων.

Από το 2003, η εκστρατεία για τον περιορισμό των όπλων, καλεί για μια δυνατή και αποτελεσματική Συνθήκη για το Εμπόριο των Όπλων (ΣΕΟ), ένα νομικά δεσμευτικό διεθνές εργαλείο, που θα συγκεντρώσει και θα ενοποιήσει όλες τις τρέχουσες υποχρεώσεις των κρατών κάτω από το διεθνές δίκαιο. Αν εκτελεστεί σωστά, μια τέτοια Συνθήκη θα μειώσει το ανθρώπινο κόστος που σχετίζεται με την διασπορά των συμβατικών όπλων. Θα αποτρέψει αδίστακτους προμηθευτές όπλων να βρουν το πιο αδύναμο σημείο στην αλυσίδα διακίνησης των όπλων, και θα εξασφαλίσει ότι όλοι οι εξαγωγείς και εισαγωγείς όπλων τηρούν τα ίδια υψηλά πρότυπα αναφορικά με την χρήση, διαχείριση και μεταφορά όπλων, κάνοντας τον κόσμο που κατοικούμε πιο ασφαλή.

Η ιδέα για μια παγκόσμια Συνθήκη προέρχεται από βραβευμένους με Νόμπελ Ειρήνης και αναπτύχθηκε από δικηγόρους, οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και ανθρωπιστικούς ΜΚΟ. Τώρα απολαμβάνει την υποστήριξη ενός αυξανόμενου αριθμού κυβερνήσεων (153 χώρες) και πάνω από 800 οργανώσεις πολιτών παγκοσμίως.

Ξεκινήσαμε την εκστρατεία τον Οκτώβρη του 2003 και τον Δεκέμβρη του 2006, κινητοποιήσαμε επιτυχώς μια συντριπτική πλειοψηφία κυβερνήσεων να ψηφίσουν στην Γενική Συνέλευση το ψήφισμα 61/89, το οποίο καλεί για την έναρξη δουλειάς με στόχο μια Συνθήκη για το Εμπόριο των Όπλων που θα καλύπτει τις παγκόσμιες μεταφορές των συμβατικών όλων. Δείτε το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας εδώ.

Τον Οκτώβρη του 2008, 147 κράτη ψήφισαν υπέρ ενός δεύτερου ψηφίσματος για μια Συνθήκη για τα όπλα. Το ψήφισμα αναθέτει στον ΟΗΕ να δημιουργήσει μια Ανοιχτή Ομάδα Εργασίας, ανοιχτή σε όλα τα κράτη-μέλη για να αναλογιστεί περαιτέρω τα στοιχεία όπου μπορεί να υπάρξει συναίνεση για την συμμετοχή σε μια νομικά δεσμευτική Συνθήκη.

Τον Οκτώβριο του 2009, η διεθνής κοινότητα συμφώνησε να ξεκινήσει διαπραγματεύσεις για μια συνθήκη για την αποτελεσματική ρύθμιση του διεθνούς εμπορίου όπλων. 153 μέλη ψήφισαν υπέρ της υιοθέτησης ενός Ψηφίσματος της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών το οποίο θα καλούσε τα κράτη μέλη να θεσπίσουν μια «ισχυρή και εύρωστη» Συνθήκη που θα αποτελέσει ένα "αποτελεσματικό" εργαλείο με τα υψηλότερα δυνατά κοινά διεθνή πρότυπα για την εισαγωγή, εξαγωγή και τη διεθνή μεταφορά συμβατικών όπλων. Οι Προπαρασκευαστικές Επιτροπές της Συνθήκης για το Εμπόριο Όπλων (ΣΕΟ) συναντήθηκαν το 2010, το 2011 και ξανά στις αρχές του 2012..

Στη Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για τη ΣΕΟ που θα πραγματοποιηθεί από τις 2 έως τις 27 Ιουλίου 2012, τα ισχυρά κράτη θα πιέσουν ώστε να επιτευχθεί συμφωνία στο συνολικό κείμενο της Συνθήκης με "τα υψηλότερα δυνατά κοινά διεθνή πρότυπα" για τον έλεγχο του διεθνούς εμπορίου και των μεταφορών, που θα καλύπτει ένα ευρύ φάσμα συμβατικών όπλων. Εντούτοις, κάποια άλλα ισχυρά κράτη θα πιέσουν ώστε να μετριάσουν την αυστηρότητα και τη δεσμευτικότητα του κειμένου της συνθήκης. Μια τέτοια προσέγγιση θα καταστήσει τη ΣΕΟ εξαιρετικά ανίσχυρη.

Η Διεθνής Αμνηστία πραγματοποιεί μια μεγάλη εκστρατεία με σκοπό να πείσει τη πλειοψηφία των Κρατών ώστε να συμπεριλάβουν στη ΣΕΟ κανόνες που θα προστατεύουν τα ανθρώπινα δικαιώματα: συγκεκριμένα η ΣΕΟ θα πρέπει να περιλαμβάνει τον «Χρυσό Κανόνα» που θα καλεί τα κράτη «να μην εγκρίνουν διεθνείς μεταφορές συμβατικών όπλων όπου υπάρχει ουσιαστικός κίνδυνος τα όπλα αυτά να χρησιμοποιηθούν ή να διευκολύνουν σοβαρές παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου ανθρωπίνων δικαιωμάτων ή του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου». Επίσης η ΣΕΟ θα πρέπει να καλύπτει ένα ευρύ φάσμα συμβατικών όπλων (όπως όπλα που χρησιμοποιούνται σε στρατιωτικές και αστυνομικές επιχειρήσεις, πυρομαχικά και εξοπλισμό, η ισχύ του οποίου ενδεχομένως να αποβεί θανατηφόρα). Τέλος η Συνθήκη θα πρέπει να περιλαμβάνει ισχυρούς μηχανισμούς ελέγχου και αξιολόγησης από ομότιμους και να την υποχρέωση υποβολής περιοδικών εκθέσεων σε συνθήκες διαφάνειας.

ΑΝΑΛΑΒΕ ΔΡΑΣΗ ΤΩΡΑ!

Υπόγραψε εδώ την έκκληση της Διεθνούς Αμνηστίας και κάλεσε όλες τις κυβερνήσεις να στηρίξουν τον Ιούλιο του 2012 την υπογραφή μιας Συνθήκης με ισχυρούς κανόνες προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων!

ΚΑΝΕ ΜΙΑ ΔΩΡΕΑ
Υπερασπίσου τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και στήριξε την ανεξαρτησία του Ελληνικού Τμήματος της Διεθνούς Αμνηστίας.