ΠΩΣ ΔΟΥΛΕΥΟΥΜΕ

Η Διεθνής Αμνηστία αναλαμβάνει δράση για να σταματήσει παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που έχουν διαπραχθεί, μέσω της πίεσης της κοινής γνώμης, αλλά και για να προλάβει τις παραβιάσεις πριν διαπραχθούν (π.χ. μέσω αποτελεσματικών διεθνών προτύπων για τα ανθρώπινα δικαιώματα). Επίσης προωθεί το σεβασμό όλων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων μέσα από την εκπαίδευση και την ευαισθητοποίηση του κοινού.

Άσκηση θεσμικής πίεσης

Η Διεθνής Αμνηστία αναλαμβάνει στρατηγική δράση για να πετύχει αλλαγές. Ποιος μπορεί να επηρεάσει την κατάσταση; Ποιες ενέργειες θα σταματήσουν τις παραβιάσεις;

Διαβάστε περισσότερα

Κινητοποίηση 

Κινητοποίηση των μελών και των υποστηρικτών, καθώς και του κοινού, για να διαμαρτυρηθούμε μέχρι να σταματήσουν οι παραβιάσεις.

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση

Η Διεθνής Αμνηστία εργάζεται για την ευαισθητοποίηση του κοινού και την ενημέρωσή του σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα, για την εκπαίδευση του στα ανθρώπινα δικαιώματα και στους τρόπους με τους οποίους μπορεί να τα προστατεύει και να τα διεκδικεί.

Η Διεθνής Αμνηστία εργάζεται για να δώσει σε ανθρώπους τρόπους με τους οποίους να αναλάβουν αποτελεσματική δράση για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων παγκοσμίως.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΕ ΜΙΑ ΔΩΡΕΑ
Υπερασπίσου τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και στήριξε την ανεξαρτησία του Ελληνικού Τμήματος της Διεθνούς Αμνηστίας.