ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ & ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Πολιτική Απορρήτου

Στη Διεθνή Αμνηστία πιστεύουμε πως έχετε το δικαίωμα του απορρήτου στο διαδίκτυο και εργαζόμαστε για να προστατέψουμε την περιήγησή σας στην ιστοσελίδα μας.

Το Ελληνικό Τμήμα της Διεθνούς Αμνηστίας δεσμεύεται να διασφαλίσει την προστασία της ιδιωτικότητας  όλων των χρηστών του. Αυτή η πολιτική απορρήτου εφαρμόζεται σε όλες τις ιστοσελίδες που φιλοξενούνται από το Ελληνικό Τμήμα της Διεθνούς Αμνηστίας και συγκεκριμένα στον ιστοχώρο https://www.amnesty.gr καθώς και στις εκτός συνδέσεως πληροφορίες που αποθηκεύονται εκεί. Δεν εφαρμόζεται σε ιστοσελίδες που φιλοξενούνται από άλλες οργανώσεις με διαφορετικό ιστοχώρο ή από άλλα εθνικά γραφεία της Διεθνούς Αμνηστίας με τα οποία μπορείτε να συνδεθείτε και τα οποία μπορεί να έχουν διαφορετική πολιτική. Αν επισκεφθείτε τις ιστοσελίδες αυτές, σας συμβουλεύουμε να διαβάσετε την πολιτική απορρήτου των ιστοσελίδων αυτών.

Το Ελληνικό Τμήμα της Διεθνούς Αμνηστίας είναι συμβεβλημένο με την Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και είναι ο αποκλειστικός διαχειριστής των προσωπικών σας δεδομένων και των δεδομένων των επισκεπτών/χρηστών της ιστοσελίδας του. Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών με σκοπό την ενημέρωση για τις δράσεις της Οργάνωσης, την εκπλήρωση συμβατικών υποχρεώσεων απέναντι στην Οργάνωση καθώς και για τη διεκπεραίωση δωρεών. Γενικά το Ελληνικό Τμήμα της Διεθνούς Αμνηστίας   χρησιμοποιεί τα προσωπικά σας δεδομένα για να σας ενημερώνει σχετικά με νέες εξελίξεις ή δράσεις ή για να συμμετάσχετε σε διαδικτυακές διαμαρτυρίες μέσω μηνυμάτων. Αν δώσετε τα προσωπικά σας δεδομένα στο Ελληνικό Τμήμα της Διεθνούς Αμνηστίας ως μέρος μιας διαδικτυακής διαμαρτυρίας ή δράσης προς μια κυβέρνηση, εταιρεία, οργανισμό ή άτομο, τα δεδομένα αυτά μπορεί να μεταβιβαστούν από το Ελληνικό Τμήμα της Διεθνούς Αμνηστίας προς τον δέκτη της διαμαρτυρίας, και μπορεί να λάβετε απαντητικό μήνυμα από αυτόν τον δέκτη.

Αν εγγραφείτε σε μια ενημερωτική λίστα του Ελληνικού Τμήματος της Διεθνούς Αμνηστίας, το Ελληνικό Τμήμα θα σας αποστέλλει ενημερώσεις σχετικά με δράσεις στις οποίες μπορείτε να λάβετε μέρος, ή λαμβάνετε ήδη, και γενικότερα για τις εκστρατείες της Διεθνούς Αμνηστίας αλλά και πληροφορίες σχετικές με τη Διεθνή Αμνηστία. Αν σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή επιθυμείτε να διαγραφείτε από την ενημερωτική μας λίστα, μπορείτε να το κάνετε επιλέγοντας τον σύνδεσμο «unsubscribe» που εμφανίζεται στο κάτω μέρος όλων των μηνυμάτων που λαμβάνετε από το Ελληνικό Τμήμα της Διεθνούς Αμνηστίας.

Το είδος και η ποσότητα των πληροφοριών που λαμβάνουμε και αποθηκεύουμε εξαρτάται από το πώς χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα του Ελληνικού Τμήματος της Διεθνούς Αμνηστίας. Μπορείτε να έχετε πρόσβαση στις περισσότερες σελίδες στην ιστοσελίδα του Ελληνικού Τμήματος της Διεθνούς Αμνηστίας χωρίς να μας πείτε ποιος είστε ή δίνοντας τα προσωπικά σας στοιχεία.

Οι πληροφορίες που παρέχετε ούτε πωλούνται ούτε ενοικιάζονται σε τρίτους, εκτός αν έχουμε την άδειά σας ή είμαστε υποχρεωμένοι από τον νόμο να γνωστοποιήσουμε τις πληροφορίες αυτές. Το Ελληνικό Τμήμα της Διεθνούς Αμνηστίας μπορεί να μοιραστεί λίστες επικοινωνίας μόνο με άλλα εθνικά ή τοπικά γραφεία της Διεθνούς Αμνηστίας όταν αυτό θεωρείται αναγκαίο για την ενημέρωση και την κινητοποίηση συγκεκριμένων πληθυσμών της ημεδαπής, με σκοπό τη νικηφόρα έκβαση εκστρατειακών στόχων ή την ανεύρεση πόρων για τη χρηματοδότηση των δράσεών μας.

Κοινή χρήση με τμήματα και δομές της Διεθνούς Αμνηστίας

Εκτός από το Ελληνικό Τμήμα, υπάρχουν πολλά τμήματα της Διεθνούς Αμνηστίας σε όλο τον κόσμο. Ένα τμήμα της Διεθνούς Αμνηστίας αποτελεί τυπικά φορέα που πραγματοποιεί το έργο της Διεθνούς Αμνηστίας σε μια δεδομένη χώρα, κράτος, περιοχή ή γεωγραφική περιφέρεια. Ομοίως μια δομή της Διεθνούς Αμνηστίας είναι ένα εθνικό ή περιφερειακό όργανο που συστάθηκε από τη Διεθνή Αμνηστία για την προώθηση και την υλοποίηση του οράματος και της αποστολής της. Το Ελληνικό Τμήμα της Διεθνούς Αμνηστίας μπορεί να μοιραστεί τις προσωπικές σας πληροφορίες με τμήματα και δομές της Οργάνωσης που βρίσκονται εκτός Ελλάδος, τα οποία στη συνέχεια μπορεί να χρησιμοποιήσουν τα προσωπικά σας δεδομένα σχετικά με τις δραστηριότητές τους που σχετίζονται πάντα με τη Διεθνή Αμνηστία ή σχετικά με τις δραστηριότητες της Διεθνούς Αμνηστίας σε γενικότερο πλαίσιο. Για παράδειγμα, αν έχετε εκδηλώσει ενδιαφέρον για συμμετοχή στη Διεθνή Αμνηστία ή για την εγγραφή σας σε ενημερωτικές λίστες μέσω email και βρίσκεστε εκτός Ελλάδος, μπορεί να μοιραστούμε τα στοιχεία επικοινωνίας σας με το τοπικό τμήμα ή την ανάλογη δομή της Διεθνούς Αμνηστίας. Παρόλο που ο γρηγορότερος και πιο περιβαλλοντικά φιλικός τρόπος επικοινωνίας είναι η ηλεκτρονική ενημέρωση, η ηλεκτρονική σας διεύθυνση θα μπορούσε χρησιμοποιηθεί ενεργά από άλλα τμήματα και δομές της Διεθνούς Αμνηστίας μόνο εφόσον έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας. Ακόμα και αν έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας, μπορείτε πάντα να διαγραφείτε από μια ενημερωτική λίστα επιλέγοντας τον σύνδεσμο «unsubscribe» που εμφανίζεται στο κάτω μέρος όλων των μηνυμάτων που λαμβάνετε από τη Διεθνή Αμνηστία διεθνώς.

Το Ελληνικό Τμήμα της Διεθνούς Αμνηστίας διατηρεί ορισμένα αρχεία προσωπικών δεδομένων σε περίπτωση που τα άτομα, έχοντας δώσει τη συγκατάθεσή τους, επικοινωνούν μαζί μας για να ενημερωθούν μελλοντικά για τις δράσεις μας.

Η ιστοσελίδα μας φιλοξενείται από αποκλειστικό εξυπηρετητή (server). Το λογισμικό της ιστοσελίδας μας συγκεντρώνει πληροφορίες για την ημερομηνία και την ώρα κατά την οποία έγινε η πρόσβαση στην ιστοσελίδα μας και μπορεί να εντοπίσει την κινητικότητα του χρήστη κατά την περιήγησή του στην ιστοσελίδα. Το λογισμικό μας συγκεντρώνει ανώνυμα αρχεία καταγραφής κατά τις επισκέψεις ενός χρήστη στην ιστοσελίδα. Το Ελληνικό Τμήμα της Διεθνούς Αμνηστίας μπορεί να χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες αυτές για να βελτιώσει την επίδοση της ιστοσελίδας του και να εκτιμήσει τα στατιστικά κινητικότητας, π.χ. σχετικά με το πότε η ιστοσελίδα του Ελληνικού Τμήματος της Διεθνούς Αμνηστίας είναι προσβάσιμη, τις σελίδες στις οποίες ανατρέχουν συχνότερα οι χρήστες της ιστοσελίδας του Ελληνικού Τμήματος της Διεθνούς Αμνηστίας, τον τύπο του πλοηγού αναζήτησης που χρησιμοποιούν οι επισκέπτες και ποιες σελίδες είδαν. Αυτά τα στατιστικά στοιχεία μας βοηθούν να κατανοήσουμε πώς χρησιμοποιείται η ιστοσελίδα του Ελληνικού Τμήματος της Διεθνούς Αμνηστίας, παρέχοντάς μας πολύτιμες πληροφορίες για τη μελλοντική της βελτίωση.

Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί την υπηρεσία Google Analytics, μια διαδικτυακή στατιστική υπηρεσία που προσφέρεται από την Google Inc. («Google»). Η υπηρεσία Google Analytics χρησιμοποιεί «cookies». Τα «cookies» είναι ένα απειροελάχιστο στοιχείο δεδομένων που η ιστοσελίδα μας μπορεί να αποστείλει στον περιηγητή σας (browser), και που μπορεί να αποθηκευτεί στον σκληρό σας δίσκο. Η πληροφορία που παράγεται από τα «cookies» για την περιήγησή σας στην ιστοσελίδα μας (συμπεριλαμβανομένης και της διεύθυνσης IP σας) μεταφέρεται και αποθηκεύεται από την Google Inc. («Google»). Η Google Inc. χρησιμοποιεί τις πληροφορίες αυτές για να εκτιμά πώς χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα, να συντάσσει αναφορές για τη διαδικτυακή δραστηριότητα και για να εξυπηρετεί άλλες διαδικτυακές υπηρεσίες σχετικές με διαδικτυακή δραστηριότητα και χρήση. Η Google Inc. μπορεί να μεταφέρει τις πληροφορίες αυτές σε τρίτους στην περίπτωση που είναι νομικά υποχρεωμένη. Η Google Inc. μπορεί να συνδυάσει την IP διεύθυνσή σας με οποιαδήποτε άλλα δεδομένα αποθηκεύονται από την Google Inc. Με την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα αυτή, συμφωνείτε με τη διαχείριση των προσωπικών σας δεδομένων από την Google με τον τρόπο και για τους λόγους που περιγράφονται πιο πάνω.

Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί επίσης «cookies» για να βελτιστοποιήσει συγκεκριμένες επιλογές, ώστε να διευκολύνονται οι εγγεγραμμένοι χρήστες για σχολιασμούς και για τη συμπλήρωση διαδικτυακών δράσεων χωρίς να χρειάζεται να εισάγουν ξανά τα προσωπικά τους δεδομένα.

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε την επιλογή ενημέρωσης από τον περιηγητή σας (browser) κάθε φορά που λαμβάνετε ένα «cookie», ή να απενεργοποιήσετε τα «cookies». Με την επιλογή σας αυτή όμως, η ιστοσελίδα μπορεί να μην ανταποκρίνεται πλήρως. Παρακάτω μπορείτε να βρείτε συγκεκριμένες πληροφορίες για τους πιο συχνούς περιηγητές (browsers) μέσω των οποίων οι χρήστες επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Ελληνικού Τμήματος της Διεθνούς Αμνηστίας.

Το Ελληνικό Τμήμα της Διεθνούς Αμνηστίας έχει εφαρμόσει τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για να διασφαλίσει τα προσωπικά σας δεδομένα από απώλεια ή από οποιασδήποτε μορφής παράνομη επεξεργασία. Η ιστοσελίδα οικονομικής υποστήριξης που έχουμε www.amnesty.gr/donate διασφαλίζει για τους παραπάνω λόγους τα δεδομένα της υποστήριξής σας μέσω πιστωτικής κάρτας ή μέσω αριθμού λογαριασμού χρησιμοποιώντας το πρωτόκολλο ασφαλείας Secure Sockets Layer (SSL). Το πρωτόκολλο αυτό διασφαλίζει την ασφάλεια των επικοινωνιών μέσω διαδικτύου κατά τέτοιο τρόπο που αποκλείει την κλοπή, την παραποίηση ή τη διαγραφή δεδομένων. Όσο βρίσκεστε σε μια τέτοια ασφαλή σελίδα, όπως αυτή που διαθέτουμε, για να πραγματοποιήσετε την υποστήριξή σας προς το Ελληνικό Τμήμα της Διεθνούς Αμνηστίας, ο περιηγητής σας (browser) θα πρέπει να σας ενημερώνει ότι βρίσκεστε σε ασφαλή (secured) ιστοσελίδα. Τα αυτά ισχύουν επίσης και για την ιστοσελίδα μας www.amnesty.gr/shop μέσω της οποίας μπορείτε να κάνετε αγορές αμνηστιακών υλικών.

Καθώς το Ελληνικό Τμήμα της Διεθνούς Αμνηστίας χρησιμοποιεί το πρωτόκολλο SSL για να προστατεύσει ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα στο διαδίκτυο, προστατεύει επίσης το σύνολο των προσωπικών σας δεδομένων και εκτός διαδικτύου. Όλα τα προσωπικά σας δεδομένα, και όχι μόνο τα ευαίσθητα δεδομένα σας όπως ο αριθμός της πιστωτικής σας κάρτας, είναι μη-προσβάσιμα.

Πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα έχουν οι υπάλληλοι του Ελληνικού Τμήματος της Διεθνούς Αμνηστίας που χρειάζονται τα δεδομένα αυτά για συγκεκριμένες εργασίες. Επιπλέον, υπάρχει περίπτωση το Ελληνικό Τμήμα της Διεθνούς Αμνηστίας να αποκαλύψει και να δώσει στους προμηθευτές και εργολάβους μας που εκτελούν υπηρεσίες για λογαριασμό μας, πρόσβαση στις πληροφορίες που παρείχατε. Ωστόσο, δεν επιτρέπεται αυτοί οι προμηθευτές και εργολάβοι να χρησιμοποιούν τις πληροφορίες αυτές για οποιονδήποτε άλλο σκοπό, εκτός από την παροχή υπηρεσιών στο Ελληνικό Τμήμα της Διεθνούς Αμνηστίας. Τέλος, σε περίπτωση κατά την οποία χρειαστεί να δοθεί πρόσβαση στις πληροφορίες σας σε προμηθευτές ή εργολάβους που βρίσκονται σε χώρες εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ), θα εξασφαλίσουμε την εφαρμογή του ίδιου επιπέδου προστασίας των πληροφοριών σας που προσφέρεται από εμάς.

Αν έχετε οποιεσδήποτε απορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ή επιθυμείτε να μάθετε ποια προσωπικά δεδομένα αποθηκεύονται, ή να διορθώσετε τα προσωπικά σας στοιχεία που έχουμε στην κατοχή μας, ή σε ορισμένες περιπτώσεις να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των πληροφοριών μας, σύμφωνα με τη νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων ή έχετε οποιαδήποτε απορία σχετικά μ’ αυτή την πολιτική απορρήτου, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το Ελληνικό Τμήμα της Διεθνούς Αμνηστίας στο: athens@amnesty.org.gr
Ολοκληρώνοντας την εγγραφή σας ως χρήστης της ιστοσελίδας μας, ή ως υποστηρικτής μας, αποδέχεστε αυτή την πολιτική προστασίας απορρήτου και εξουσιοδοτείτε το Ελληνικό Τμήμα της Διεθνούς Αμνηστίας να συλλέγει, να αποθηκεύει και να επεξεργάζεται τα δεδομένα σας με τους τρόπους που περιγράφονται παραπάνω και για τον σκοπό για τον οποίο τα έχετε δώσει.

Χρησιμοποιώντας την ιστοσελίδα του Ελληνικού Τμήματος της Διεθνούς Αμνηστίας, συμφωνείτε με τους όρους της παρούσας πολιτικής απορρήτου. Τo Ελληνικό Τμήμα της Διεθνούς Αμνηστίας μπορεί να τροποποιεί κατά τακτά χρονικά διαστήματα την πολιτική απορρήτου. Όταν γίνονται τέτοιες αλλαγές, οι σχετικές ειδοποιήσεις θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Τμήματος ώστε να μπορείτε να ενημερώνεστε.

Αν έχετε οποιεσδήποτε απορίες για την πολιτική αυτή, μπορείτε να απευθυνθείτε παρακάτω:

Διεθνής Αμνηστία – Ελληνικό Τμήμα
Σίνα 30 ΤΚ 10672 Αθήνα
τηλ. 210-3600628

 

'Οροι Χρήσης

Εισαγωγή

Το Ελληνικό Τμήμα της Διεθνούς Αμνηστίας, μέσω της ιστοσελίδας του http://www.amnesty.gr, προσφέρει τις υπηρεσίες του σύμφωνα με τους παρακάτω όρους χρήσης, τους οποίους οι χρήστες καλούνται να διαβάσουν προσεκτικά πριν από την επίσκεψη των σελίδων και των υπηρεσιών μας και να δώσουν τη συγκατάθεσή τους. Σε περίπτωση διαφωνίας οφείλουν να μην κάνουν χρήση της ιστοσελίδας, διαφορετικά τεκμαίρεται ότι τους αποδέχονται. Οι παρακάτω όροι χρήσης ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου και γενικά για ό,τι  περιλαμβάνεται στις σελίδες της ιστοσελίδας μας. Το Ελληνικό Τμήμα της Διεθνούς Αμνηστίας δύναται οποιαδήποτε χρονική στιγμή να τροποποιεί τους όρους χρήσης και τις προϋποθέσεις, οι δε χρήστες οφείλουν κάθε φορά να ελέγχουν την ιστοσελίδα για ενδεχόμενες αλλαγές και εφόσον εξακολουθούν τη χρήση εικάζεται ότι αποδέχονται τους τροποποιημένους όρους και προϋποθέσεις. Σε αντίθετη περίπτωση οφείλουν να απέχουν από τη χρήση της ιστοσελίδας μας http://www.amnesty.gr

Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Το σύνολο των περιεχομένων της ιστοσελίδας μας http://www.amnesty.gr, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, των παρεχομένων υπηρεσιών και γενικά όλων των αρχείων της ιστοσελίδας μας καθώς και το λογότυπο της Οργάνωσης αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του Ελληνικού Τμήματος της Διεθνούς Αμνηστίας και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού και ευρωπαϊκού δικαίου καθώς και από τις  διεθνείς συμβάσεις με εξαίρεση τα ρητώς αναγνωρισμένα πνευματικά δικαιώματα τρίτων. Ως εκ τούτου, απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, «φόρτωση (download)», μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά του περιεχομένου της ιστοσελίδας http://www.amnesty.gr ή τμήματος αυτού χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του Ελληνικού Τμήματος της Διεθνούς Αμνηστίας. Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται α) η αναδημοσίευση υλικού μόνο για λόγους προβολής των γεγονότων και δραστηριοτήτων του Ελληνικού Τμήματος της Διεθνούς Αμνηστίας με την προϋπόθεση ότι θα αναφέρεται η πηγή και δεν θα θίγονται δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, ούτε θα τροποποιούνται, αλλοιώνονται ή διαγράφονται εμπορικά σήματα, λογότυπα και πηγές και β) η μεμονωμένη αποθήκευση και αντιγραφή τμημάτων του περιεχομένου σε απλό Η/Υ (προσωπικό ηλεκτρονικό υπολογιστή) για προσωπική και όχι δημόσια ή εμπορική χρήση (πχ. για ιδιωτική μελέτη ή έρευνα, ενημερωτικοί λόγοι), χωρίς πρόθεση εμπορικής ή άλλης εκμετάλλευσης και πάντα υπό την προϋπόθεση της αναγραφής της πηγής προέλευσής τους, χωρίς αυτό να σημαίνει καθ’ οιονδήποτε τρόπο παραχώρηση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Ό,τι άλλο περιλαμβάνεται στις ηλεκτρονικές σελίδες της ιστοσελίδας μας http://www.amnesty.gr και αποτελεί κατοχυρωμένα σήματα και προϊόντα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων ανάγεται στη δική τους σφαίρα ευθύνης και ουδόλως έχει να κάνει με την ιστοσελίδα του Ελληνικού Τμήματος της Διεθνούς Αμνηστίας.

Υποχρεώσεις χρηστών

Ο χρήστης της ιστοσελίδας μας http://www.amnesty.gr οφείλει να συμμορφώνεται με τους κανόνες και τις διατάξεις του ελληνικού, του ευρωπαϊκού και του διεθνούς δικαίου καθώς και με τη σχετική νομοθεσία που διέπει τις τηλεπικοινωνίες, και επίσης να απέχει από κάθε παράνομη και καταχρηστική χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών της ιστοσελίδας μας http://www.amnesty.gr. Επίσης, οφείλει να συμπεριφέρεται κόσμια, ευγενικά και διακριτικά κατά τη διάρκεια της επίσκεψης και χρήσης της ιστοσελίδας http://www.amnesty.gr, ενώ απαγορεύεται ρητά η υιοθέτηση πρακτικών που αντίκεινται στους κανόνες ορθής διαδικτυακής συμπεριφοράς, σύμφωνα με τον κώδικα διαδικτυακής δεοντολογίας (Netiquette). Οποιαδήποτε ζημιά προκληθεί στην ιστοσελίδα μας ή στο δίκτυο γενικότερα απορρέουσα από την κακή ή αθέμιτη χρήση των σχετικών υπηρεσιών από τον χρήστη ανάγεται στην αποκλειστική του ευθύνη.

Εφόσον ο χρήστης επιθυμεί να εγγραφεί στις υπηρεσίες της ιστοσελίδας μας http://www.amnesty.gr συμφωνεί:

α) Να παρέχει αληθείς, ακριβείς, έγκυρες και πλήρεις πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία που του ζητούνται στις σχετικές αιτήσεις για πρόσβαση στα περιεχόμενα/υπηρεσίες της ιστοσελίδας μας.

β) Να ενημερώνει τα στοιχεία εγγραφής του ώστε να διατηρούνται αληθή, ακριβή, έγκυρα και πλήρη.

Οι διαχειριστές της ιστοσελίδας http://www.amnesty.gr διατηρούν το αποκλειστικό δικαίωμα να διακόψουν τη χρήση των κωδικών πρόσβασης στις υπηρεσίες της ή/και να διακόψουν τη διάθεση του περιεχομένου της στους χρήστες οι οποίοι παραβιάζουν το γράμμα και το πνεύμα των παρόντων όρων χρήσης.

Blog του Ελληνικού Τμήματος της Διεθνούς Αμνηστίας

Η παρεχόμενη από την ιστοσελίδα μας υπηρεσία του forum δίνει τη δυνατότητα σε όσους από τους χρήστες το επιθυμούν να συμμετέχουν σε συζητήσεις και προβληματισμούς που προκύπτουν από θέματα παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, να διατυπώνουν τις απόψεις τους και να κάνουν τα σχόλιά τους μέσω ηλεκτρονικών μηνυμάτων.

Σε περίπτωση αποστολής ηλεκτρονικών μηνυμάτων:

α) Τα στοιχεία και το περιεχόμενο του μηνύματος θα πρέπει να μην προσβάλλουν τους δημιουργούς ή άλλους χρήστες της ιστοσελίδας http://www.amnesty.gr και του διαδικτύου γενικότερα, καθώς επίσης να είναι σύμφωνα με τους νόμους, τα χρηστά ήθη και τον κώδικα διαδικτυακής δεοντολογίας (Netiquette).
β) Ο χρήστης θα πρέπει να έχει καταβάλει επαρκείς προσπάθειες απομάκρυνσης «ιών» (viruses) ή άλλων στοιχείων που μπορεί να βλάψουν την ιστοσελίδα του Ελληνικού Τμήματος της Διεθνούς Αμνηστίας ή άλλους χρήστες του διαδικτύου.
γ) Τα μηνύματα θα πρέπει να έχουν μόνο ενημερωτικό/πληροφοριακό περιεχόμενο και ουδόλως διαφημιστικό.

δ) Τα μηνύματα θα πρέπει να σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις διάφορες μειονοτικές ομάδες. Σχόλια με υβριστικό, απειλητικό, ρατσιστικό ή άλλο περιεχόμενο που οι διαχειριστές της ιστοσελίδας μας κρίνουν πως δεν προσφέρουν στον γόνιμο διάλογο, δεν θα δημοσιεύονται.
ε) Τα μηνύματα αποτελούν αποκλειστικά προσωπικές αντιλήψεις των χρηστών, γεννούν γι’ αυτούς δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και την αποκλειστική ευθύνη φέρουν τα άτομα που κάθε φορά τις διατυπώνουν. Ενδεχόμενη παράβαση των παραπάνω όρων δίνει στην ιστοσελίδα μας τη δυνατότητα να αποκλείσει κάποιον χρήστη από τη συγκεκριμένη υπηρεσία.

στ) Στα μηνύματα θα πρέπει να αποφεύγονται τα greeklish.

Τα μηνύματα που παρέχονται στην ιστοσελίδα http://www.amnesty.gr μπορούν να χρησιμοποιηθούν από το Ελληνικό Τμήμα της Διεθνούς Αμνηστίας χωρίς καμία νομική απαίτηση από τον χρήστη που τα παρέχει.

Προστασία προσωπικών δεδομένων

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του χρήστη της ιστοσελίδας μας http://www.amnesty.gr διέπεται από τους όρους της παρούσας σύμβασης και τις σχετικές διατάξεις τόσο του ελληνικού δικαίου (Ν. 2472/1997, Π.Δ. 207/1998 και 79/2000, αρ. 8 Ν. 2819/2000), όσο και του ευρωπαϊκού δικαίου (Οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ).

Τα προσωπικά στοιχεία που συλλέγει η ιστοσελίδα μας είναι τα ακόλουθα: όνομα, επώνυμο, e-mail).Τα στοιχεία αυτά δεν γνωστοποιούνται σε τρίτους (με εξαίρεση όπου προβλέπεται από τον νόμο στις αρμόδιες και μόνο αρχές), αλλά διαφυλάσσεται ο προσωπικός τους χαρακτήρας. Η ιστοσελίδα μας http://www.amnesty.gr διατηρεί αρχεία με τα στοιχεία αυτά αποκλειστικά για λόγους επικοινωνίας, στατιστικούς και βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών της.

Ειδικότερα, αναφορικά με τις υπηρεσίες συνομιλιών και forum, η ιστοσελίδα μας http://www.amnesty.gr  δύναται να καταγράφει τα μηνύματα που αποστέλλονται από τους χρήστες με σκοπό να εξακριβώσει την ύπαρξη ή όχι παραβάσεων των όρων της παρούσας, αλλά σε καμία περίπτωση να γνωστοποιήσει το περιεχόμενο τους σε τρίτους. Στην περίπτωση των «δεσμών-links» προς άλλους δικτυακούς τόπους, η ιστοσελίδα μας δεν φέρει ευθύνη για τους όρους διαχείρισης και προστασίας των προσωπικών δεδομένων που αυτοί ακολουθούν.

Σε κάθε περίπτωση πάντως ο χρήστης της ιστοσελίδας μας έχει τη δυνατότητα αφού επικοινωνήσει με το αρμόδιο τμήμα του Ελληνικού Τμήματος (athens@amnesty.org.gr) και διαπιστώσει την ύπαρξη προσωπικού του αρχείου να ζητήσει τη διαγραφή, διόρθωση ή αλλαγή του. Ανήλικοι έχουν πρόσβαση στην ιστοσελίδα μας μόνο με τη συγκατάθεση των γονέων/κηδεμόνων τους.

Περιορισμός ευθύνης Δικτύου

Το Ελληνικό Τμήμα της Διεθνούς Αμνηστίας χωρίς να εγγυάται και συνεπώς να ευθύνεται, καταβάλλει τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια, ώστε οι πληροφορίες και το σύνολο του περιεχομένου της ιστοσελίδας http://www.amnesty.gr να διέπονται από τη μέγιστη ακρίβεια, σαφήνεια, πληρότητα, ορθότητα και διαθεσιμότητα. Σε καμία περίπτωση, συμπεριλαμβανομένης και αυτής της αμέλειας, δεν προκύπτει ευθύνη του Ελληνικού Τμήματος της Διεθνούς Αμνηστίας για οποιαδήποτε ζημιά τυχόν προκληθεί στον χρήστη από τη χρήση της ιστοσελίδας μας http://www.amnesty.gr

Το Ελληνικό Τμήμα της Διεθνούς Αμνηστίας σε καμία περίπτωση δεν εγγυάται την αδιάκοπη και άνευ λαθών παροχή των υπηρεσιών και του περιεχομένου της ιστοσελίδας http://www.amnesty.gr, ούτε ακόμη την έλλειψη «ιών», είτε πρόκειται για την ιστοσελίδα του είτε για άλλα site ή άλλους server μέσω των οποίων λαμβάνετε το περιεχόμενο του.

Το Ελληνικό Τμήμα της Διεθνούς Αμνηστίας διατηρεί το δικαίωμα και την αποκλειστική διακριτική ευχέρεια:

α) Να πραγματοποιεί προσθήκες, βελτιώσεις ή/και τροποποιήσεις σε κάθε πληροφορία ή/και υπηρεσία ή/και λογισμικό που παρέχονται στην ιστοσελίδα του, χωρίς προειδοποίηση.
β) Να παύει την παροχή οποιασδήποτε υπηρεσίας ή/και λογισμικού και να απέχει από τη δημοσίευση στην ιστοσελίδα του και να διαγράφει απ’ αυτήν οποιαδήποτε πληροφορία ή υλικό παρέχεται ή τοποθετείται από τους χρήστες, σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή χωρίς προειδοποίηση, κυρίως, αλλά όχι αποκλειστικά, για λόγους λειτουργικότητας, ασφάλειας ή άλλους αναγκαίους λόγους.
γ) Να χρησιμοποιεί τις προτάσεις ή τις πληροφορίες που διατίθενται από χρήστες με όποιο τρόπο κρίνει κατάλληλο στα νόμιμα πλαίσια χρήσης (όπως στην περίπτωση προστασίας προσωπικών δεδομένων).

Συνδέσεις (links) προς άλλα site

Το Ελληνικό Τμήμα της Διεθνούς Αμνηστίας δεν διαχειρίζεται τους δικτυακούς τόπους τρίτων στους οποίους παραπέμπει μέσω συνδέσμων (hyperlinks) ή διαφημιστικών banners, και δεν φέρει ευθύνη για το περιεχόμενό τους.

Οι σύνδεσμοι προς άλλους δικτυακούς τόπους παρέχονται για τη διευκόλυνση των χρηστών της ιστοσελίδας μας http://www.amnesty.gr, χωρίς αυτό να συνεπάγεται:

α) Ότι το Ελληνικό Τμήμα ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των εξωτερικών δικτυακών τόπων.
β) Οποιαδήποτε σχέση του Ελληνικού Τμήματος με τους ιδιοκτήτες των εξωτερικών δικτυακών τόπων.
γ) Εγγύηση του Ελληνικού Τμήματος ως προς την προστασία των προσωπικών δεδομένων, τη διαθεσιμότητα, την ποιότητα, την πληρότητα ή την ορθότητα των πληροφοριών και των υπηρεσιών που περιέχονται στους δικτυακούς τόπους τρίτων, ή ως προς την ασφάλεια από μετάδοση «ιών».
δ) Ανάληψη ευθύνης του Ελληνικού Τμήματος της Διεθνούς Αμνηστίας, για τυχόν κακή χρήση των πληροφοριών που περιέχονται στους εξωτερικούς δικτυακούς τόπους.

Συνεπώς για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιαστεί κατά τη χρήση των εξωτερικών δικτυακών τόπων ο χρήστης οφείλει να απευθύνεται απευθείας στους αντίστοιχους δικτυακούς τόπους και στους ιδιοκτήτες τους, οι οποίοι φέρουν τη σχετική ευθύνη.
Η νομοθεσία για την πνευματική ιδιοκτησία, τα σήματα ή άλλοι συναφείς νόμοι οποιασδήποτε χώρας προστατεύουν τους δικτυακούς τόπους στους οποίους παραπέμπει η ιστοσελίδα μας μέσω συνδέσμων. Η παραπομπή μέσω συνδέσμου από τον παράγοντα προς άλλους δικτυακούς τόπους, δεν αποκλείει την εφαρμογή των ανωτέρω νόμων από τους ιδιοκτήτες των τελευταίων, σε περίπτωση παραβίασής τους κατά τη χρήση του υλικού που περιέχεται σ’ αυτούς.

Υπηρεσίες Ενημέρωσης

Από την ιστοσελίδα μας http://www.amnesty.gr παρέχεται η δυνατότητα σε όσους χρήστες το επιθυμούν -και μόνον τότε- αφού προηγουμένως συμπληρώσουν μια σχετική φόρμα με ορισμένα προσωπικά τους στοιχεία υποχρεωτικά (όπως όνομα, επώνυμο, email) και άλλα προαιρετικά, να λαμβάνουν ενημερωτικά δελτία για την εν γένει δράση της Οργάνωσης. Μ’ αυτόν τον τρόπο εγγράφονται στις ενημερωτικές μας λίστες για να λαμβάνουν (π.χ. newsletter, Δελτία Τύπου, κλπ.), χωρίς αυτό να σημαίνει σε καμία περίπτωση ότι αποκτούν δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, τα οποία σε κάθε περίπτωση προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας, των ευρωπαϊκών και διεθνών συμβάσεων και ανήκουν αποκλειστικά στο Ελληνικό Τμήμα της Διεθνούς Αμνηστίας. Εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του χρήστη η εγγραφή ή όχι στη συγκεκριμένη υπηρεσία, καθώς και η ενδεχόμενη διαγραφή του.

Ψηφοφορίες

Η παρεχόμενη από την ιστοσελίδα μας http://www.amnesy.gr υπηρεσία «ψηφοφορίας» δίνει τη δυνατότητα σε όσους από τους χρήστες το επιθυμούν να ψηφίζουν σε ερωτήματα που διατυπώνονται και προκύπτουν από θέματα που αφορούν τα ανθρώπινα δικαιώματα εντός και εκτός Ελλάδος καθώς και σχετικά με τις εκστρατείες της Οργάνωσης.

Όλες οι απαντήσεις καταγράφονται και αφού αναλυθούν, οδηγούν σε συμπεράσματα που απεικονίζουν τη θέση της κοινής γνώμης και αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της ιστοσελίδας μας http://www.amnesty.gr. Το Ελληνικό Τμήμα της Διεθνούς Αμνηστίας δύναται να καθορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις συμμετοχής στην εκάστοτε ψηφοφορία και διατηρεί το δικαίωμα διακοπής της.

Αποζημίωση

Ο χρήστης της παρούσας ιστοσελίδας δηλώνει ρητά και συνομολογεί ότι στην περίπτωση που ασκηθεί κατά της ιστοσελίδας του Ελληνικού Τμήματος της Διεθνούς Αμνηστίας http://www.amnesty.gr οποιαδήποτε αγωγή, ή άλλη δικαστική αξίωση ή διοικητική διαδικασία η οποία πηγάζει από την παράβαση εκ μέρους του χρήστη οιασδήποτε φύσεως δικαιωμάτων τρίτων, υποχρεούται αφενός να παρέμβει στη δικαστική ή διοικητική διαδικασία και αφετέρου να αποζημιώσει πλήρως το Ελληνικό Τμήμα της Διεθνούς Αμνηστίας, σε περίπτωση κατά την οποία το τελευταίο υποχρεωθεί να καταβάλει αποζημίωση ή οποιαδήποτε άλλη δαπάνη.

Λογότυπο της Διεθνούς Αμνηστίας

Το λογότυπο που αναφέρεται στην ιστοσελίδα του Ελληνικού Τμήματος http://www.amnesty.gr, είναι το λογότυπο της οργάνωσης και ανήκει στη Διεθνή Αμνηστία.
Η χρησιμοποίηση του λογότυπου της Διεθνούς Αμνηστίας απαγορεύεται ρητά και αποτελεί παράβαση του νόμου, επιφέροντας όλες τις νόμιμες συνέπειες.

Εφαρμοστέο δίκαιο και λοιποί όροι

Η παρούσα σύμβαση χρήσης του διαδικτυακού τόπου http://www.amnesty.gr διέπεται από τις διατάξεις του ελληνικού δικαίου, τις οδηγίες και τους κανονισμούς του ευρωπαϊκού δικαίου και τις σχετικές διεθνείς διατάξεις, και ερμηνεύεται με βάση τους κανόνες της καλής πίστης, των χρηστών συναλλακτικών ηθών και του οικονομικού και κοινωνικού σκοπού του δικαιώματος. Αν κάποιος όρος κριθεί αντίθετος προς τον νόμο και ως εκ τούτου άκυρος ή ακυρώσιμος, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

Καμία τροποποίηση των όρων της συγκεκριμένης σύμβασης δεν λαμβάνεται υπόψη και δεν αποτελεί τμήμα αυτής, αν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σ’ αυτήν. Αρμόδια δικαστήρια για τυχόν αναφυόμενες διαφορές από την εν λόγω σύμβαση είναι τα Δικαστήρια των Αθηνών.

ΚΑΝΕ ΜΙΑ ΔΩΡΕΑ
Βασιζόμαστε σε άτομα σαν εσένα. Δεν δεχόμαστε χρηματοδοτήσεις από κυβερνήσεις και διεθνείς διακρατικούς φορείς.