Γίνε Μέλος

ΓΙΝΕ ΜΕΛΟΣ

Η ιδιότητα του μέλους στη Διεθνή Αμνηστία

Ως μέλος του Ελληνικού Τμήματος της Διεθνούς Αμνηστίας συμμετέχεις σε ένα παγκόσμιο κίνημα για την προώθηση και προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Στο πλαίσιο αυτό μπορείς να πάρεις μέρος στις εθελοντικές Δομές του Τμήματος (τοπικές ομάδες θεματικά δίκτυα, επιτροπές), που δραστηριοποιούνται στηρίζοντας τις εκστρατείες της οργάνωσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα, σχεδιάζοντας / συμμετέχοντας σε ακτιβιστικές δράσεις και εκδηλώσεις, συζητώντας την πολιτική της οργάνωσης και τους στρατηγικούς της στόχους και συμβάλλοντας γενικότερα στη σωστή λειτουργία του Τμήματος, ώστε να έχει τον καλύτερο δυνατό αντίκτυπο στα ανθρώπινα δικαιώματα εκπληρώνοντας έτσι την αποστολή του.

Ως μέλος της οργάνωσης λαμβάνεις τακτική ενημέρωση και παίρνεις μέρος στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων, έχοντας το δικαίωμα συμμετοχής στην Ετήσια Γενική Συνέλευση καθώς και το δικαίωμα του «εκλέγειν» και του «εκλέγεσθαι» στο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από μέλη - εθελοντές.

Με την εγγραφή σου ως μέλος του Ελληνικού Τμήματος της Διεθνούς Αμνηστίας συμβάλλεις στην ανάπτυξή του και στη διατήρηση της ανεξαρτησίας του και βέβαια στηρίζεις το παγκόσμιο κίνημα της Διεθνούς Αμνηστίας, αναπόσπαστο μέρος του οποίου αποτελεί και το Τμήμα μας.

Τα μέλη οφείλουν να τηρούν το καταστατικό του Σωματείου («Διεθνής Αμνηστία – Ελληνικό Τμήμα»), το καταστατικό του Διεθνούς Κινήματος και όλες τις σχετικές διεθνείς και εθνικές αποφάσεις και πολιτικές, τις κατευθυντήριες αρχές και τους κανόνες εργασίας, και να συνεισφέρουν με προσωπική συμμετοχή στην πραγμάτωση των σκοπών του Σωματείου.

ΚΑΝΕ ΜΙΑ ΔΩΡΕΑ
Υπερασπίσου τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και στήριξε την ανεξαρτησία του Ελληνικού Τμήματος της Διεθνούς Αμνηστίας.