Είμαστε ένα παγκόσμιο κίνημα 7 εκατομμυρίων ανθρώπων, ανεξάρτητο από κυβερνήσεις, οικονομικά συμφέροντα, κάθε πολιτική ιδεολογία και θρησκεία.

Στηρίζοντας την ανεξάρτητη και αμερόληπτη δράση μας, δίνεις φωνή σε όσους τη στερούνται.