ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Ταυτότητα

Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων

Σωματείο με την επωνυμία «Διεθνής Αμνηστία-Ελληνικό Τμήμα», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Σίνα, αρ. 30, Τ.Κ. 10672

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Παναγιώτης Σωπάκης-Βαλαλάκης, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

Α.Φ.Μ.: 0901223339

Δ.Ο.Υ.: Δ΄Αθηνών

Τηλ.: (+30) 210 3600087

E-mail: athens@amnesty.org.gr

Ιστοσελίδα: www.amnesty.gr

(στο εξής Διεθνής Αμνηστία)

 

Η Διεθνής Αμνηστία ορίζεται ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται μέσω της παρούσας ιστοσελίδας της, κατά την έννοια του αρ. 4 παρ. 7 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (GDPR). Στις περιπτώσεις, δε, που μέσω της παρούσας ιστοσελίδας μεταφέρεστε σε ιστοσελίδες τρίτων παρόχων, σας συμβουλεύουμε να ελέγχετε την Πολιτική Απορρήτου και τους Όρους Χρήσης των τρίτων παρόχων που θα επεξεργαστούν ξεχωριστά τα προσωπικά σας δεδομένα αυτοτελώς ως Υπεύθυνοι Επεξεργασίας Δεδομένων.
Για ζητήματα σχετικά με την επεξεργασία των σας δεδομένων μπορείτε να επικοινωνείτε και με το Παράρτημα Ελλάδας στο e-mail: dpo@amnesty.gr

Πολιτική Απορρήτου

Γενικά

Για τη Διεθνή Αμνηστία, η προστασία των προσωπικών δεδομένων όσων χρησιμοποιούν την παρούσα ιστοσελίδα έχει κεντρική σημασία. Έχουμε λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε τα προσωπικά σας δεδομένα να είναι προστατευμένα και σε κάθε περίπτωση να τα επεξεργαζόμαστε στο μέτρο που αυτό είναι απαραίτητο. Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου και η συνολική λειτουργία μας είναι πλήρως εναρμονισμένη με την ισχύουσα εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία και ειδικότερα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων - GDPR, στο εξής «Κανονισμός»).

Η Πολιτική Απορρήτου της ιστοσελίδας περιγράφει τη μέθοδο με την οποία συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα απολύτως αναγκαία για την περιήγησή σας προσωπικά δεδομένα και τον τρόπο με τον οποίο διασφαλίζουμε ένα υψηλό επίπεδο προστασίας για εσάς. Στις αμέσως επόμενες γραμμές μπορείτε να πληροφορηθείτε το σύνολο των δικαιωμάτων σας αναφορικά με τη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να τα ασκήσετε.

Οι πληροφορίες και τα δεδομένα που εσείς μας δίνετε εκούσια, χρησιμοποιούνται από τη Διεθνή Αμνηστία προκειμένου να έχετε άμεση και αποτελεσματική επικοινωνία μαζί μας, να σας παρέχουμε απαντήσεις σε ερωτήματα που μας απευθύνετε σχετικά με τις δραστηριότητές μας και να μπορείτε να συμμετέχετε σε αυτές.

 

Συγκέντρωση και σκοπός επεξεργασίας των δεδομένων σας

Η ιστοσελίδα μας είναι έτσι σχεδιασμένη ώστε να μπορείτε να την επισκέπτεστε χωρίς να είναι απαραίτητο να αποκαλύπτετε την ταυτότητα σας, εκτός και αν το επιθυμείτε. Ζητάμε από εσάς να μας παρέχετε προσωπικά σας δεδομένα μόνο στην περίπτωση που το επιθυμείτε και όταν συντρέχει συγκεκριμένος σκοπός επεξεργασίας.

Τα είδη δεδομένων που συλλέγουμε είναι τα ακόλουθα και αφορούν τους επίσης αναφερόμενους σκοπούς επεξεργασίας:

α/δεδομένα (ονοματεπώνυμο, email, τηλέφωνο επικοινωνίας) που συμπληρώνετε στη φόρμα υπογραφής εκκλήσεων με σκοπό να υποστηρίξετε επώνυμα μια από τις δημόσιες εκκλήσεις που έχουν σκοπό να ασκήσουν πίεση για ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων,

β/δεδομένα (ονοματεπώνυμο, email, τηλέφωνο επικοινωνίας, διεύθυνση, Τ.Κ., χώρα) που συμπληρώνετε ως υποστηρικτής/υποστηρίκτρια με σκοπό την παροχή οικονομικής στήριξης στη Διεθνή Αμνηστία και τις δράσεις της μέσα από τους προσφερόμενους στην ιστοσελίδα τρόπους (online δωρεά, crowdfunding, άλλου τύπου δωρεές). Τα απολύτως απαραίτητα δεδομένα που παρέχετε θα χρησιμοποιηθούν από τη Διεθνή Αμνηστία για την καταχώρηση και αξιοποίηση της δωρεάς σας, ενώ στις περιπτώσεις που η καταβολή του ποσού που επιθυμείτε να εισφέρετε γίνει μέσω τράπεζας, η αντίστοιχη τράπεζα θα επεξεργαστεί τα δεδομένα σας αυτοτελώς ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας,

γ/δεδομένα (ονοματεπώνυμο, email, κινητό τηλέφωνο, διεύθυνση, Τ.Κ., χώρα, ημερομηνία γέννησης) που συμπληρώνετε με σκοπό να γίνετε μέλος του σωματείου της Διεθνούς Αμνηστίας και να μπορείτε να ασκείτε τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την ιδιότητα του μέλους. Η ημερομηνία γέννησης ζητείται ώστε να διασφαλίσουμε ότι έχετε συμπληρώσει τα 18 έτη και να μπορείτε νόμιμα να γίνετε μέλος της Διεθνούς Αμνηστίας,

δ/δεδομένα (ονοματεπώνυμο, email, πόλη διαμονής, τηλέφωνο, επάγγελμα / ιδιότητα, γνώσεις) που εισφέρετε αν επιθυμείτε να ενεργοποιηθείτε ως ακτιβιστής και να γίνετε μέλος ομάδας ή να προσφέρετε τις υπηρεσίες σας για τη Διεθνή Αμνηστία,

ε/δεδομένα (ονοματεπώνυμο, email, τηλέφωνο επικοινωνίας, διεύθυνση, Τ.Κ., χώρα) που συμπληρώνετε προκειμένου να πραγματοποιήσετε αγορά μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος,

στ/δεδομένα (ονοματεπώνυμο, email, τηλέφωνο επικοινωνίας) που συμπληρώνετε προκειμένου να εγγραφείτε στη λίστα παραληπτών newsletter και να ενημερώνεστε για τις δράσεις μας,

ζ/ δεδομένα που αποστέλετε μέσω βιογραφικού σημειώματος με σκοπό την πρακτική άσκηση στη Διεθνή Αμνηστία,

η/δεδομένα που συλλέγονται μέσω των διαφορετικών ειδών cookies (βασικά, session cookies, analytics, marketing) που χρησιμοποιεί η ιστοσελίδα με σκοπό τη βασική χρήση της, τη βελτίωση της εμπειρίας πλοήγησης και της χρηστικότητάς της.

Η εκ μέρους σας προσκόμιση των προσωπικών σας δεδομένων, σημαίνει ότι παρέχετε τη συγκατάθεσή σας ώστε τα δεδομένα αυτά να χρησιμοποιούνται από τη Διεθνή Αμνηστία αποκλειστικά για τους λόγους που αναφέρθηκαν πιο πάνω.

Έχετε τη δυνατότητα να ανακαλέσετε οποιαδήποτε στιγμή τη συγκατάθεσή σας για το μέλλον, να ζητήσετε την τροποποίηση ή την πλήρη διαγραφή των δεδομένων που έχετε προσκομίσει είτε με απευθείας αποστολή email στη διεύθυνση athens@amnesty.org.gr ή επικοινωνώντας μαζί μας στο (+30) 210 3600087 ή χρησιμοποιώντας τη δυνατότητα απεγγραφής/ανάκλησης στα αντίστοιχα πεδία.

 

Σε ποιες περιπτώσεις έχουμε νόμιμο λόγο να επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα

Βάσει των απαιτήσεων του Κανονισμού και της εθνικής νομοθεσίας, δεσμευόμαστε να επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο στην περίπτωση που συντρέχει αντίστοιχος νόμιμος λόγος, απέχοντας από κάθε περαιτέρω μη αναγκαία ή αθέμιτη επεξεργασία. Ειδικότερα, σας ενημερώνουμε πως επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α/ όταν έχετε δώσει ρητή και συγκεκριμένη συγκατάθεση για κάθε επιμέρους σκοπό επεξεργασίας,

β/ όταν απαιτείται να επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα στο πλαίσιο συγκεκριμένης συμβατικής σχέσης,

γ/ στην περίπτωση που υφίσταται αντίστοιχη νόμιμη υποχρέωση ή λόγος δημοσίου συμφέροντος,

δ/ όταν υφίσταται έννομο συμφέρον της Διεθνούς Αμνηστίας, όπως σε περιπτώσεις πρόληψης απάτης, διασφάλισης της ασφάλειας του δικτύου και των πληροφοριών του συστήματος τεχνολογιών που χρησιμοποιούμε κλπ

 

Για πόσο χρόνο διατηρούμε τα δεδομένα σας

Τα δεδομένα που έχετε προσκομίσει μέσω της ιστοσελίδας διατηρούνται από εμάς μέχρι να ανακαλέσετε την αντίστοιχη συγκατάθεσή σας. Προσωπικά σας δεδομένα ενδέχεται να διατηρηθούν και μετά την ανάκληση της συγκατάθεσής σας, εφόσον υφίσταται αντίστοιχη  υποχρέωση από υποκείμενη σύμβαση, από τον νόμο ή λόγω σπουδαίου έννομου συμφέροντος.

Πού διαβιβάζουμε τα δεδομένα σας

Σας ενημερώνουμε πως στο πλαίσιο της πλήρους προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων έχουμε εξασφαλίσει ότι όσοι και όσες εργάζονται για τους σκοπούς μας, οι συντηρητές και τεχνικοί της ιστοσελίδας μας και λοιποί τρίτοι, θα παρέχουν σε εσάς το επίπεδο ασφαλείας που αναφέρεται στην παρούσα Πολιτική.

Περαιτέρω, διαβιβάζουμε προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους, στους οποίους έχει ανατεθεί η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων για λογαριασμό μας (π.χ. εταιρείες τεχνικής υποστήριξης της ιστοσελίδας). Σε αυτή την περίπτωση, η Διεθνής Αμνηστία παραμένει ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων και καθορίζει τους όρους της επεξεργασίας των δεδομένων από τους τρίτους βάσει καταγεγραμμένων εντολών και ρητής δέσμευσης τήρησης εμπιστευτικότητας, ώστε να παρέχεται σε εσάς και από τους λοιπούς εκτελούντες επεξεργασία των δεδομένων σας, το ίδιο επίπεδο προστασίας με την παρούσα Πολιτική.

Πέραν των ανωτέρω, δε μοιραζόμαστε με κανέναν περαιτέρω τρίτο τα προσωπικά σας δεδομένα χωρίς προηγούμενη δική σας συγκατάθεση, εκτός εάν αυτό απαιτηθεί δια της νόμιμης οδού (όπως στην περίπτωση δικαστικής απόφασης). Σε κάθε περίπτωση έχετε τη δυνατότητα να ασκήσετε ανά πάσα στιγμή τα δικαιώματα που σας παρέχει ο νόμος και τα οποία περιγράφονται αναλυτικά στη συνέχεια.

Ανήλικοι

Εαν δεν έχετε συμπληρώσετε τα 18 έτη και θέλετε να κάνετε χρήση της ιστοσελίδας παρέχοντάς προσωπικά σας δεδομένα, θα πρέπει να το κάνετε αυτό μαζί με τους γονείς/κηδεμόνες σας ή να έχετε τη συγκατάθεση τους.

Ενημερώσεις

Newsletter: Με την εγγραφή σας στη λίστα newsletter, συμφωνείτε να λαμβάνετε τα ενημερωτικά μας e-mail σύμφωνα με τους κατωτέρω όρους:

Περιεχόμενο των newsletter. Στέλνουμε newsletter και άλλες ηλεκτρονικές υπενθυμίσεις που περιέχουν πληροφορίες σχετικά με τις δράσεις μας, μόνο αφού έχετε δώσει τη σχετική συγκατάθεσή σας.

Σύστημα διπλής συγκατάθεσης/επιβεβαίωσης (double opt-in): Το σύστημα που έχουμε υιοθετήσει προκειμένου να εγγραφείτε στο newsletter μας είναι αυτό της διπλής συγκατάθεσης/επιβεβαίωσης. Αυτό σημαίνει ότι μετά την εγγραφή σας στη σχετική φόρμα που παρέχεται μέσω της ιστοσελίδας μας, θα λάβετε ένα e-mail που θα σας ζητά να επιβεβαιώσετε την εγγραφή σας. Αυτή η επιβεβαίωση είναι απαραίτητη ώστε να αποτραπεί το ενδεχόμενο άλλα άτομα να προσπαθήσουν να χρησιμοποιήσουν την ηλεκτρονική σας διεύθυνση. Οι εγγραφές στο newsletter γίνονται με τρόπο ώστε να μπορεί να αποδειχθεί η συγκατάθεση σας. Συγκεκριμένα αποθηκεύεται η ώρα εισόδου και επιβεβαίωσης, καθώς και η διεύθυνσης της IP. Αλλαγές στα δεδομένα που έχετε χορηγήσει κατά την εγγραφή σας, καταγράφονται επίσης με τον ίδιο τρόπο.

Δεδομένα εγγραφής: Χρειάζεται μόνο να εισάγετε την ηλεκτρονική σας διεύθυνση για να εγγραφείτε στο newsletter μας.

Ανάκληση της συγκατάθεσης: Μπορείτε να διαγραφείτε από τη λίστα ενημέρωσής μας ανά πάσα στιγμή, ανακαλώντας τη συγκατάθεσή σας. Θα βρείτε τον αντίστοιχο σύνδεσμο στο τέλος κάθε newsletter. Μπορούμε να κρατήσουμε αποθηκευμένες τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις που έχουν διαγραφεί από τη λίστα παραληπτών newsletter, μέχρι και τρία χρόνια πριν τις διαγράψουμε εντελώς από το σύστημά μας. Αυτό γίνεται με σκοπό τη διαφύλαξης των νομίμων συμφερόντων μας, ούτως ώστε να μπορούμε να αποδείξουμε την προηγουμένως δοθείσα συγκατάθεση. Ένα ατομικό αίτημα ολικής διαγραφής είναι δυνατό ανά πάσα στιγμή, δεδομένου ότι ταυτόχρονα επιβεβαιώνεται η προηγουμένως δοθείσα συγκατάθεση.

Ενημερώσεις μέσω τηλεφώνου: Εφόσον έχετε συμπληρώσει τον αριθμό του τηλεφώνου σας στη φόρμα υπογραφής των εκκλήσεων και έχετε δώσει συγκατάθεση ώστε να ενημερώνεστε για το έργο και της δράσεις της Διεθνούς Αμνηστίας, συμφωνείτε να λαμβάνετε σχετικές ενημερώσεις μέσω τηλεφώνου.

Ανάκληση της συγκατάθεσης: Έχετε τη δυνατότητα να ανακαλέσετε οποιαδήποτε στιγμή τη  συγκατάθεσή σας για το μέλλον, να ζητήσετε την τροποποίηση ή την πλήρη διαγραφή των δεδομένων που έχετε προσκομίσει με σκοπό τη λήψη ενημερώσεων, είτε με απευθείας αποστολή email στη διεύθυνση athens@amnesty.org.gr ή επικοινωνώντας μαζί μας στο (+30) 210 3600087 ή κάνοντας σχετική δήλωση στο εξουσιοδοτημένο από τη Διεθνή Αμνηστία πρόσωπο που θα σας καλέσει.

Εξωτερικοί σύνδεσμοι (link) και υπηρεσίες τρίτων παρόχων

Η ιστοσελίδα της Διεθνούς Αμνηστίας περιέχει παραπομπές σε εξωτερικούς συνδέσμους όπως μέσα κοινωνικής δικτύωσης (Facebook, Twitter, Youtube και Instagram). Τα προσωπικά σας δεδομένα δεν διαβιβάζονται αυτόματα με την επίσκεψή σας στον ιστότοπο στους συγκεκριμένους παρόχους, αλλά μόνον εφόσον εσείς το επιλέξετε. Πατώντας το πλαίσιο του κάθε παρόχου που βρίσκεται εντός της ιστοσελίδας μας ενεργοποιείτε την αντίστοιχη προσθήκη και τα δεδομένα σας μεταδίδονται και αποθηκεύονται στον αντίστοιχο πάροχο. Εφόσον κάνετε μια τέτοια επιλογή, δεν μπορούμε να ελέγξουμε τα δεδομένα που συλλέγουν οι τρίτοι πάροχοι αυτοτελώς ωΥπεύθυνοι Επεξεργασίας, τον χρόνο αποθήκευσης των δεδομένων από εκείνους και το είδος της επεξεργασίας που διεξάγουν. Εφόσον ο τρίτος πάροχος χρησιμοποιεί cookies, μπορείτε να περιορίσετε την πιθανή επεξεργασία δεδομένων που έχουν συλλεχθεί από τον ιστότοπό μας, διαγράφοντας και απενεργοποιώντας τα cookies από το πρόγραμμα περιήγησης πριν εισέλθετε στο περιβάλλον του παρόχου.

Αν και η συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από τρίτους παρόχους δεν εξαρτάται από το εάν διαθέτετε ήδη λογαριασμό στην εκάστοτε πλατφόρμα, στην περίπτωση που είστε παράλληλα συνδεδεμένοι εκεί, οι πληροφορίες θα συσχετισθούν άμεσα με το προφίλ σας. Ο τρίτος πάροχος ενδέχεται να αποθηκεύσει τις πληροφορίες που θα συλλέξει ως προφίλ χρήσης και να τις χρησιμοποιήσει για διαφημιστικούς σκοπούς. Εάν δεν επιθυμείτε να συσχετισθεί το προφίλ σας με τον τρίτο πάροχο, σας συμβουλεύουμε να αποσυνδεθείτε πριν πατήσετε πάνω στην προσθήκη. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ανατρέξετε στην Πολιτική Απορρήτου των τρίτων παρόχων. Ανά πάσα στιγμή μπορείτε να εναντιωθείτε στη δημιουργία προφίλ χρήσης επικοινωνώντας με τον εκάστοτε τρίτο πάροχο επιλέγοντας τις αντίστοιχες ρυθμίσεις προστασίας του απορρήτου και των προσωπικών σας δεδομένων που σας προσφέρει.

Ασφάλεια Προσωπικών Δεδομένων

Η Διεθνής Αμνηστία δεσμεύεται όσον αφορά την ασφάλεια δεδομένων που συλλέγονται  μέσω της ιστοσελίδας της. Έχουμε υιοθετήσει διαδικασίες οι οποίες διασφαλίζουν τα προσωπικά δεδομένα που μας προσκομίζετε ηλεκτρονικά ή με οποιοδήποτε άλλο μέσο. Αυτές οι διαδικασίες προστατεύουν τα δεδομένα σας από οποιαδήποτε αποκάλυψη, παράνομη πρόσβαση, τροποποίηση, ή απώλεια. Βοηθούν επίσης στην ταυτοποίησή σας, και την ασφαλή χρήση της ιστοσελίδας και των δυνατοτήτων της.

Σε κάθε περίπτωση, εάν παρά το υψηλότατο επίπεδο προστασίας που σας παρέχουμε, μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα αποκτήσουν πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα παραβιάζοντας τα μέτρα ασφαλείας που έχουμε λάβει, θα λειτουργήσουμε άμεσα με σκοπό την άρση της παραβίασης και την τήρηση της προβλεπόμενης από τον Κανονισμό διαδικασίας ενημέρωσης των αρμοδίων αρχών και των χρηστών.

Τα δικαιώματα σας σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα

Σας ενημερώνουμε πως ανά πάσα στιγμή δίνεται σε εσάς η δυνατότητα να ασκήσετε ένα από τα ακόλουθα, προβλεπόμενα βάσει του Κανονισμού, δικαιώματα:

α/ δικαίωμα πρόσβασης στις πληροφορίες που έχετε προσκομίσει και λήψη αντιγράφου αυτών ώστε να διαπιστώσετε τη νομιμότητα της επεξεργασίας,

β/ δικαίωμα τροποποίησης/διόρθωσης των προσωπικών σας δεδομένων,

γ/ δικαίωμα διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων ή ανάκλησης της σχετικής συγκατάθεσής σας, όταν τούτο δεν απαγορεύεται από αντίθετη νομική υποχρέωση,

δ/ δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας,

ε/ δικαίωμα εναντίωσης σε περίπτωση που διαφωνείτε με του σκοπούς επεξεργασίας,

στ/ δικαίωμα φορητότητας των προσωπικών σας δεδομένων και μεταφοράς τους σε άλλους υπεύθυνους επεξεργασίας, εφόσον αυτό είναι τεχνικά υλοποιήσιμο.

Παρακαλούμε να σημειώσετε ότι οφείλουμε σε κάθε περίπτωση να διασφαλίσουμε ότι είστε πράγματι το υποκείμενο των δεδομένων που υποβάλλει το αίτημα άσκησης κάποιου από τα ανωτέρω δικαιώματα.

Σας ενημερώνουμε επίσης ότι δεν πραγματοποιείται αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων μέσω της ιστοσελίδα μας.

Για την άσκηση οποιουδήποτε από τα ανωτέρω δικαιώματα μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας με email στη διεύθυνση athens@amnesty.org.gr ή επικοινωνώντας μαζί μας στο (+30) 210 3600087.

Παράλληλα, διατηρείτε το δικαίωμα αναφοράς στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr), στα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας: τηλέφωνο: 210 6475600, φαξ: 210 6475628, email: contact@dpa.gr.
 

Αποδοχή των Διαδικασιών Προστασίας τους Απορρήτου

Εάν χρησιμοποιείτε την παρούσα ιστοσελίδα, αποδέχεστε και συναινείτε στην παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων καθώς επίσης και στους Όρους Χρήσης. Εάν διαφωνείτε με τα ανωτέρω θα πρέπει να μη συνεχίσετε με την περιήγησή σας στην ιστοσελίδα μας.

 

Τελευταία αναθεώρηση 01/2023

 

 

 

 

 

 

ΚΑΝΕ ΜΙΑ ΔΩΡΕΑ
Υπερασπίσου τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και στήριξε την ανεξαρτησία του Ελληνικού Τμήματος της Διεθνούς Αμνηστίας.