Η ΔΡΑΣΗ ΜΑΣ

Η Διεθνής Αμνηστία αναλαμβάνει δράση για να σταματήσει παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που έχουν διαπραχθεί αλλά και για να προλάβει τις παραβιάσεις πριν διαπραχθούν, μέσω αποτελεσματικών διεθνών προτύπων για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Επίσης προωθεί το σεβασμό όλων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων μέσα από την εκπαίδευση και την ευαισθητοποίηση του κοινού.

Είμαστε ένα παγκόσμιο κίνημα περισσότερο από 7 εκατομμυρίων ανθρώπων που προωθεί και προστατεύει τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Όραμα μας, ένας κόσμος όπου κάθε άνθρωπος θα απολαμβάνει τα δικαιώματα του, όπως κατοχυρώνονται στην Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.

Η Διεθνής Αμνηστία αναλαμβάνει δράση για την προστασία των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που βρίσκονται σε κίνδυνο, για τον τερματισμό δραστηριοτήτων που μπορούν να οδηγήσουν σε μαζικές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, για την αντιμετώπιση καταστάσεων που μπορεί να οδηγήσουν σε κρίση τα ανθρώπινα δικαιώματα, για την καταπολέμηση των βαθύτερων αιτίων των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και για τη δημιουργία νέων διεθνών θεσμών και προτύπων για την προστασία τους.

Δράση για τη δημιουργία νέων διεθνών θεσμών και προτύπων για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων

Η Διεθνής Αμνηστία άσκησε ισχυρότατη πίεση για την υιοθέτηση της ιστορικής Διακήρυξης των Ηνωμένων Εθνών Κατά των Βασανιστηρίων το 1975. Σημαντικός ήταν ο ρόλος μας και για τη δημιουργία του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου μέσα από την πρόσφατη και επιτυχημένη εκστρατεία μας για την θεσμοθέτηση της Διεθνούς Ποινικής Δικαιοσύνης.

Εργαζόμαστε για τη δημιουργία νέων διεθνών θεσμών και προτύπων σε συνεργασία με άλλες οργανώσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα όπως και με κυβερνήσεις που υποστηρίζουν τέτοιες προσπάθειες.

Προστασία των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που κινδυνεύουν

Η Διεθνής Αμνηστία παρακολουθεί τη μεταχείριση που οι κυβερνήσεις και οι ένοπλες πολιτικές ομάδες επιφυλάσσουν στους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Βρισκόμαστε σε στενή επαφή με τους υπερασπιστές, έτοιμοι να εκδώσουμε Επείγουσες Ενέργειες ή να τους βοηθήσουμε να είναι ασφαλείς. Ζητούμε να λογοδοτήσουν οι υπεύθυνοι όταν οι υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων δέχονται επίθεση οπουδήποτε στον κόσμο.

Τερματισμός των δραστηριοτήτων που οδηγούν σε μαζικές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων

Αντιστεκόμαστε στη μεταφορά όπλων, εξοπλισμού «ασφαλείας»  και τεχνογνωσίας όταν αυτό πρόκειται να συμβάλει σε παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Στόχος μας, να ελεγχθεί το εμπόριο όπλων και ο εξοπλισμός ασφαλείας καθώς και η μεταφορά σχετικής τεχνογνωσίας.

Βάζουμε τέλος στην ατιμωρησία. Θέλουμε να τερματιστούν όλες εκείνες οι παραβιάσεις οι οποίες συνεχίζονται ή συχνά επιδεινώνονται επειδή οι υπαίτιοι για παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων δεν προσάγονται στη δικαιοσύνη.

Εκκλήσεις και δράση για την πρόληψη των παραβιάσεων σε καταστάσεις κρίσης

Σε καταστάσεις όπου υπάρχει πιθανότητα μαζικών παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η Διεθνής Αμνηστία προειδοποιεί εγκαίρως. Ζητούμε από τη διεθνή κοινότητα να προλάβει τέτοιες κρίσεις, στέλνοντας ανεξάρτητους παρατηρητές για τα ανθρώπινα δικαιώματα και σταματώντας την εισροή όπλων προς μια περιοχή που βρίσκεται σε κατάσταση κρίσης. Πρόσφατα παραδείγματα τέτοιας δράσης της Διεθνούς Αμνηστίας συμπεριλαμβάνουν τη δράση για το Ανατολικό Τιμόρ, την περιοχή των Μεγάλων Λιμνών στην Αφρική και το Ισραήλ και τα Κατεχόμενα Εδάφη.

Καταπολέμηση των βαθύτερων αιτίων των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπως οι διακρίσεις

Ανάμεσα μας υπάρχουν ιδιαίτερα ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, όπως οικονομικά ασθενέστεροι, μέλη εθνικών ή εθνοτικών ομάδων, οι ιθαγενείς πληθυσμοί, οι μετανάστες, οι γυναίκες ή όσοι υφίστανται διακρίσεις λόγω της σεξουαλικής τους ταυτότητας.

Η Διεθνής Αμνηστία καλεί τις κυβερνήσεις να λάβουν μέτρα για την πρόληψη των διακρίσεων, τόσο από τους ίδιους τους κρατικούς αξιωματούχους, όσο και από οποιοδήποτε άλλο άτομο. Αναλαμβάνουμε υποθέσεις ανθρώπων που βασανίστηκαν, που καταδικάστηκαν σε θάνατο, που δικάστηκαν ανέντιμα ή υπέστησαν άλλες παραβιάσεις εξαιτίας της εικόνας που έχουν άλλοι γι αυτούς.

ΚΑΝΕ ΜΙΑ ΔΩΡΕΑ
Υπερασπίσου τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και στήριξε την ανεξαρτησία του Ελληνικού Τμήματος της Διεθνούς Αμνηστίας.