ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Δημοσιεύθηκε στις 15 Απριλίου 2010, 06:08Εκτύπωση

Δημόσια Παρέμβαση της Διεθνούς Αμνηστίας για τα δικαιώματα των ΛΟΑΤ

Τα δικαιώματα των λεσβιών, των ομοφυλόφιλων, των αμφιφυλόφιλων και των τρανσέξουαλ (ΛΟΑΤ) ανήκουν στην ατζέντα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων καθώς ο σεξουαλικός προσανατολισμός κάθε προσώπου αποτελεί στοιχείο της ανθρώπινης ταυτότητάς του και σχετίζεται με την εγγενή αξιοπρέπεια και αξία που έχει κάθε άνθρωπος. Όμως, κάθε μέρα τα δικαιώματα των ΛΟΑΤ παραβιάζονται σε όλο το πλανήτη. Πολλοί ΛΟΑΤ προπηλακίζονται, ξυλοκοπούνται, φυλακίζονται ή και εκτελούνται από τις κυβερνήσεις των χωρών τους. Όσοι θεωρούνται ότι είναι ΛΟΑΤ είναι συχνά θύματα παρενόχλησης, διακρίσεων και βίας. Παράλληλα, κάποιοι απ’ αυτούς που μιλάνε υπέρ των δικαιωμάτων των ΛΟΑΤ , ανεξάρτητα από το σεξουαλικό προσανατολισμό τους ή την ταυτότητα φύλου τους, διώκονται από κρατικές αρχές.

Η Οικουμενική Διακήρυξη των ΔτΑ προβλέπει στο μεν άρθρο 2, το ότι «κάθε άνθρωπος δικαιούται να επικαλεστεί όλα τα δικαιώματα και ελευθερίες που προκηρύσσει η παρούσα διακήρυξη, χωρίς καμμία απολύτως διάκριση, ειδικότερα ως προς…, το φύλο,…ή οποιαδήποτε άλλη κατάσταση», στο δε άρθρο 7, το ότι «όλοι είναι ίσοι απέναντι στον νόμο και έχουν εξίσου δικαίωμα στην προστασία του νόμου, χωρίς καμμία απολύτως διάκριση».

Ακόμη, μια σειρά από άλλα διεθνή νομικά κείμενα (πχ το Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα, η Σύμβαση για την εξάλειψη όλων των μορφών διάκρισης σε βάρος των Γυναικών κ.α.), περιέχουν διατάξεις που σαφώς ή/και συνδυαστικά απαγορεύουν τις διακρίσεις σε βάρος των ΛΟΑΤ, συνθέτοντας έτσι ένα πλέγμα ρυθμίσεων διεθνούς προστασίας τους.

Για το αρ. 1Α(2), της Σύμβασης της Γενεύης για τους Πρόσφυγες, όπου γίνεται αναφορά σε ‘κοινωνική ομάδα’, η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες έχει εκδώσει ερμηνευτικές εγκυκλίους που διευκρινίζουν ότι η διάταξη σαφώς περιλαμβάνει και τους ΛΟΑΤ που διώκονται λόγω του σεξουαλικού τους προσανατολισμού.

Η Διεθνής Αμνηστία και το ελληνικό τμήμα της ειδικά ως προς τους ΛΟΑΤ αγωνίζονται για:

α) την άμεση και χωρίς όρους απελευθέρωση κάθε προσώπου που κρατείται λόγω του πραγματικού ή υποτιθέμενου σεξουαλικού προσανατολισμού του

β) την αναθεώρηση της νομοθεσίας που οδηγεί στην κράτηση προσώπων λόγω του πραγματικού ή υποτιθέμενου σεξουαλικού προσανατολισμού τους
, συμπεριλαμβανομένης της κατάργησης του άρθρου 347 του Ποινικού Κώδικα που προβλέπει - μεταξύ άλλων - ποινικοποίηση της ανδρικής πορνείας σε αντίθεση με τη γυναικεία και υψηλότερο όριο συναίνεσης για σεξουαλικές πράξεις μεταξύ ομοφυλόφιλων ανδρών σε σχέση με τους ετεροφυλόφιλους,

γ) την τροποποίηση του νόμου 927/1979 που προβλέπει ποινικές κυρώσεις για όσους/ες προωθούν τις φυλετικές διακρίσεις προς την κατεύθυνση της διεύρυνσης της έννοιας των διακρίσεων ώστε να περιλαμβάνει ρητά τον σεξουαλικό προσανατολισμό και την ταυτότητα (κοινωνικού) φύλου .

δ) την καταπολέμηση του βιασμού, της σεξουαλικής κακοποίησης, των βασανιστηρίων και άλλης κακομεταχείρισης σε βάρος των ΛΟΑΤ , την κατάργηση της θανατικής ποινής για εγκλήματα που αφορούν τον σεξουαλικό προσανατολισμό και των «εξαφανίσεων» και των εξωδικαστικών εκτελέσεων ΛΟΑΤ,

ε) την αναθεώρηση ( και την ανάκληση, όπου απαιτείται ) όλων των εμποδίων στο νόμο ή στις διοικητικές πρακτικές όσων αναζητούν πολιτικό άσυλο στη βάση της δίωξής τους λόγω του σεξουαλικού τους προσανατολισμού,

στ) την αναθεώρηση της νομοθεσίας και των πρακτικών όλων των κρατικών υπηρεσιών έτσι ώστε να εξασφαλίζεται επαρκώς ότι οι καταγγελίες για βασανιστήρια, πολιτικές δολοφονίες, απειλές, αυθαίρετες συλλήψεις και άλλες σοβαρές παρενοχλήσεις προσώπων λόγω του πραγματικού ή υποτιθέμενου σεξουαλικού προσανατολισμού τους να εξετάζονται δίκαια και αμερόληπτα και οι υπεύθυνοι να προσάγονται στη δικαιοσύνη,

ζ) την ευαισθητοποίηση του ευρύτερου κοινού για τα δικαιώματα των ΛΟΑΤ, συμπεριλαμβανομένης της υλοποίησης του σκέλους των οδηγιών 43/2000 και 78/2000 της Ευρωπαϊκής Ένωσης που σχετίζεται με την εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του ευρύτερου κοινού για το περιεχόμενο των οδηγιών.

η) την υιοθέτηση στη νομοθεσία του όρου ‘’σεξουαλικός προσανατολισμός’’ αντί του όρου ‘’γενετήσιος προσανατολισμός’’ ο οποίος έχει την έννοια και της γέννησης και έτσι εισάγει έμμεσα διάκριση σε βάρος των μη ετερόφυλων σεξουαλικών σχέσεων.

Η Διεθνής Αμνηστία αναγνωρίζει ότι ο αστικός γάμος ομοφύλων είναι ένα ζήτημα, στο οποίο θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα διακυβεύονται. Άρνηση της ίσης (ισότιμης) αστικής αναγνώρισης από το κράτος των ομόφυλων σχέσεων εμποδίζει πολλούς ανθρώπους από την απόλαυση ενός ολοκλήρου φάσματος άλλων δικαιωμάτων, όπως τα δικαιώματα στη στέγαση, στη κοινωνική ασφάλιση και στιγματίζει τις ομόφυλες σεξουαλικές σχέσεις έτσι ώστε να δημιουργούνται διακρίσεις και άλλες παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε βάρος των ΛΟΑΤ. Γι’ αυτό η Διεθνής Αμνηστία επιδιώκει την ισότιμη νομική αναγνώριση του γάμου ομοφύλων από την ελληνική κυβέρνηση και τις υπόλοιπες κυβερνήσεις.

ΚΑΝΕ ΜΙΑ ΔΩΡΕΑ
Υπερασπίσου τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και στήριξε την ανεξαρτησία του Ελληνικού Τμήματος της Διεθνούς Αμνηστίας.