ΗΠΑ: Ο ΕΞΩΡΑΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΔΙΚΕΙΩΝ ΔΕΝ ΠΡΟΦΕΡΕΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Δημοσιεύθηκε στις 19 Ιανουαρίου 2007, 00:00Εκτύπωση

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
19 Ιανουαρίου 2007
Καθώς το Υπουργείο ’μυνας των ΗΠΑ εξέδωσε νέους κανόνες, που αφορούν τις διαδικασίες των στρατιωτικών επιτροπών (ειδικών στρατοδικείων) που πρόκειται να δικάσουν τους κρατούμενους του «πολέμου κατά της τρομοκρατίας», η Διεθνής Αμνηστία δίνει στη δημοσιότητα σχετική δήλωση της Τζουμάνα Μούσα, εμπειρογνώμονα του Τμήματος ΗΠΑ της Διεθνούς Αμνηστίας. Η Τζουμάνα Μούσα έχει ταξιδέψει επανειλημ­μένα στη ναυτική βάση του Γουαντάναμο στην Κούβα ως παρατηρήτρια των προκαταρ­κτικών διαδικασιών για τους λίγους κρατουμένους που έχουν παραπεμφθεί να δικα­στούν από στρατιωτικές επιτροπές, χωρίς όμως να της δοθεί πρόσβαση στις ίδιες τις φυλακές.

«Αν ο στόχος είναι να αποδοθεί δικαιοσύνη, οι ΗΠΑ δεν πρέπει να προσπαθούν να εξωραΐσουν ένα σύστημα, που κρίθηκε παράνομο από το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ, αλλά που πέρασε μετά με συνοπτικές διαδικασίες από το Κογκρέσο. Πρέπει να χρησιμο­ποιήσουν το ήδη υπάρχον δικαστικό σύστημα, δηλαδή τα ομοσπονδιακά δικαστήρια, καθώς οι διαδικασίες που χρησιμοποιούν ανταποκρίνονται στα πρότυπα δίκαιης δίκης.

Η Διεθνής Αμνηστία αποδοκιμάζει το γεγονός ότι το Υπουργείο ’μυνας των ΗΠΑ αρνή­θηκε να δώσει χρονικό περιθώριο για σχολιασμό των νέων κανόνων για τις στρατιωτικές επιτροπές, κάτι που θα έδινε την ευκαιρία σε νομικούς και ειδικούς στα ανθρώπινα δικαι­ώματα να συμβάλουν στην ουσιαστική βελτίωση των νέων κανόνων. Η Διεθνής Αμνηστία έχει επανειλημμένα εκφράσει την ανησυχία της για τους κανόνες που διέπουν τις επιτρο­πές και θεωρεί ότι οι αναθεωρημένοι κανόνες εξακολουθούν, για θεμελιώδεις λόγους, να μην ανταποκρίνονται στους διεθνώς αναγνωρισμένους κανόνες για δίκαιη δίκη.

Το Κογκρέσο έχει εγκρίνει αυτό το ανεπίτρεπτο σύστημα, που δίνει στους αλλοδαπούς μειωμένα δικαιώματα και εγγυήσεις απονομής δικαιοσύνης σε σχέση με τους Αμερικα­νούς πολίτες. Όμως αυτή η έγκριση δεν εγγυάται ότι τα ειδικά στρατοδικεία δεν θα απορριφθούν από τη βάσανο του δικαστικού ελέγχου. Παρόλο που υπάρχουν κάποιες αξιοσημείωτες βελτιώσεις σε σχέση με το παλιό σύστημα, που κρίθηκε παράνομο από το Ανώτατο Δικαστήριο, οι αλλαγές δεν διασφαλίζουν τα δικονομικά δικαιώματα των υποδίκων. ’μαχοι που συνελήφθησαν μακριά από οποιοδήποτε πεδίο μάχης μπορεί να δικαστούν από τη στρατιωτική δικαιοσύνη και οι κατηγορούμενοι μπορούν να καταδικαστούν με βάση στοιχείων που έχουν αποκτηθεί μετά από εξαναγκασμό ή από βάναυση, απάνθρωπη ή εξευτελιστική μεταχείριση, στοιχεία που δεν θα γίνονταν δεκτά σε οποιοδήποτε δικαστήριο των ΗΠΑ. Οι επιτροπές δεν δεσμεύονται, σύμφωνα ισχύει στο αγγλοσαξονικό δίκαιο, από κανένα δεδικασμένο και καμία νομολογία, γεγονός που κάνει εξαιρετικά δύσκολη την αποτελεσματική υπεράσπιση του κατηγορουμένου».

Όπως δήλωσε ο Σίμος Μπούρας, Πρόεδρος του Ελληνικού Τμήματος της Διεθνούς Αμνηστίας, «Η Διεθνής Αμνηστία ανανεώνει την έκκλησή της να καταργηθεί το νέο σύστημα των ειδικών στρατοδικείων και να δικαστούν από ομοσπονδιακά δικαστήρια όσοι κατηγορούνται για αδικήματα που σχετίζονται με την τρομοκρατία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, αντί να προχωρήσουν με αυτά τα στρατοδικεία, πρέπει να χρησιμοποιήσουν καθιερωμένα δικαστικά συστήματα, που εγγυώνται δίκαιη δίκη».

ΚΑΝΕ ΜΙΑ ΔΩΡΕΑ
Υπερασπίσου τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και στήριξε την ανεξαρτησία του Ελληνικού Τμήματος της Διεθνούς Αμνηστίας.