ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΡΡΗΣΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΣ: ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Δημοσιεύθηκε στις 25 Μαΐου 2010, 04:32Εκτύπωση

Τί ισχύει στις χώρες της Ευρωπαϊκής ΈνωσηςΕνημερωτικό φυλλάδιο |

Η Διεθνής Αμνηστία είναι υπέρ της αντίρρησης συνείδησης;

Η Διεθνής Αμνηστία δεν παίρνει θέση υπέρ ή κατά της αντίρρησης συνείδησης, ούτε προτρέπει υπέρ της εναλλακτικής υπηρεσίας και κατά της στρατιωτικής θητείας. Αγωνίζεται για την κατοχύρωση και το σεβασμό του δικαιώματος στην αντίρρηση συνείδησης, όπως αγωνίζεται για όλα τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Η Διεθνής Αμνηστία είναι κατά της στράτευσης;

Η Διεθνής Αμνηστία δεν παίρνει θέση υπέρ ή κατά της υποχρεωτικής στράτευσης ή της στράτευσης γενικά. Η Διεθνής Αμνηστία δεν είναι αντιμιλιταριστική ούτε πασιφιστική οργάνωση, είναι οργάνωση για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Δεν αμφισβητεί το δικαίωμα των κυβερνήσεων να έχουν στρατό ή και υποχρεωτική στρατιωτική θητεία, όμως τότε οφείλουν να σέβονται και το ανθρώπινο δικαίωμα των αντιρρησιών συνείδησης για μια δίκαιη, μη τιμωρητική εναλλακτική κοινωνική υπηρεσία εκτός στρατού, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα.

Τι ισχύει στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες;

Από τα 28 Κράτη-Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μόνο 6 έχουν ακόμα υποχρεωτική στράτευση (Αυστρία, Δανία, Ελλάδα, Εσθονία, Κύπρος και Φινλανδία). Η Ελλάδα είναι ανέκαθεν η πιο γνωστή χώρα στην Ε.Ε. για τις σοβαρές παραβιάσεις των δικαιωμάτων των αντιρρησιών συνείδησης. Από τις γειτονικές χώρες, η Βουλγαρία, η Π.Γ.Δ.Μ. και η Αλβανία έχουν ήδη καταργήσει την υποχρεωτική στράτευση. Στην Τουρκία ασκούνται μεγάλες πιέσεις από τους αντιρρησίες συνείδησης και τους υποστηρικτές τους για τη νομική αναγνώριση του δικαιώματος στην αντίρρηση συνείδηση.

ΚΑΝΕ ΜΙΑ ΔΩΡΕΑ
Υπερασπίσου τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και στήριξε την ανεξαρτησία του Ελληνικού Τμήματος της Διεθνούς Αμνηστίας.