ΣΥΡΙΟΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΝΑ ΚΙΝΔΥΝΕΥΟΥΝ ΝΑ ΕΠΙΣΤΡΑΦΟΥΝ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ

Δημοσιεύθηκε στις 7 Ιουνίου 2016, 14:36Εκτύπωση
Η έκκληση έχει ολοκληρωθεί. Ευχαριστούμε όλους όσοι υπέγραψαν.

UPDATE (8/8)

Δεν επίκειται άμεσα η επιστροφή των δύο Σύριων στην Τουρκια 

Οι δύο πρώτοι Σύριοι πρόσφυγες που κινδύνευσαν να επιστραφούν εξαναγκαστικά στην Τουρκία κατ’ εφαρμογή της παράνομης συμφωνίας ΕΕ-Τουρκίας έχουν αφεθεί ελεύθεροι. Και στις δύο υποθέσεις ένα δικαστήριο διέταξε την αναστολή της απέλασής τους έως ότου λάβουν χώρα οι ακροάσεις σε ένα άλλο δικαστήριο στα τέλη του Σεπτεμβρίου.

Οι υποθέσεις των Σύριων προσφύγων M.F. και J.B. είναι οι δύο πρώτες γνωστές υποθέσεις στις οποίες οι αιτήσεις ασύλου κρίθηκαν απαράδεκτες σε δεύτερο βαθμό, κατ’ εφαρμογή της παράνομης συμφωνίας ΕΕ-Τουρκίας. Οι Επιτροπές Προσφυγών έκριναν ότι η Τουρκία είναι μια ασφαλής τρίτη χώρα για τον M.F. και τον J.B., θέτοντάς τους σε άμεσο κίνδυνο επιστροφής στην Τουρκία, όπου η ασφάλεια και η προστασία τους δεν είναι εγγυημένες.

Οι M.F. και J.B. δεν κρατούνται πλέον. Ο M.F. αφέθηκε ελεύθερος την 1η Ιουλίου και ο J.B. στις 22 Ιουλίου.  Στις 28 Ιουλίου, ένα δικαστήριο διάταξε την προσωρινή αναστολή της απέλασής τους έως και το τέλος Σεπτεμβρίου, οπότε και θα λάβουν χώρα οι ακροάσεις σχετικά με το αίτημά τους να ανατραπούν οι αποφάσεις των Επιτροπών Προσφυγών, μετατοπίζοντας τον άμεσο κίνδυνο απέλασης για τους δύο πρόσφυγες.

Η Διεθνής Αμνηστία παραμένει σε επικοινωνία με τους M.F. και J.B. και τους δικηγόρους τους και θα εξακολουθήσει να παρακολουθεί στενά τις υποθέσεις τους.

Ευχαριστούμε όλους/ες όσοι στείλατε εκκλήσεις. Καμία περαιτέρω ενέργεια δεν απαιτείται από το δίκτυο Επείγουσας Δράσης σε αυτό το στάδιο.


UPDATE (12/7)

Ο M.F. αφέθηκε προσωρινά ελεύθερος από αστυνομική κράτηση την 1η Ιουλίου. Πληροφορήθηκε πως η ακρόαση για την υπόθεσή του ορίστηκε για τις 30 Σεπτεμβρίου. Ωστόσο, στις 8 Ιουλίου οι δικηγόροι του M.F. ενημερώθηκαν πως το ελληνικό δικαστήριο αρνήθηκε την προσωρινή αναστολή της απέλασής του έως την ακρόαση της 30ης Σεπτεμβρίου, αυξάνοντας με τον τρόπο αυτό τον κίνδυνο επιστροφής του στην Τουρκία έως τότε.  

Στον J.B. δεν επιτράπηκε η προσωρινή αποφυλάκιση στις 7 Ιουλίου και παραμένει υπό κράτηση στο αστυνομικό τμήμα της Λέσβου. Το δικαστήριο δεν έχει ακόμη αποφανθεί επί του αιτήματος προσωρινής αναστολής της απέλασής του στην Τουρκία, ενώ δεν έχει οριστεί ακρόαση για να προσπαθήσει να ανατρέψει την απόφαση της Επιτροπής Προσφυγών. Εξακολουθεί και αυτός να κινδυνεύει ανά πάσα στιγμή να επιστραφεί στην Τουρκία.  


Δύο Σύριοι πρόσφυγες (ο M.F. και ο J.B., δεν είναι τα πραγματικά τους ονόματα για λόγους ασφαλείας) είναι οι πρώτοι που κινδυνεύουν να επιστραφούν εξαναγκαστικά στην Τουρκία κατ’ εφαρμογή της παράνομης συμφωνίας ΕΕ-Τουρκίας, μετά την απόρριψη της αίτησης ασύλου τους από τις ελληνικές αρχές. 

Οι Σύριοι πρόσφυγες M.F. και J.B.  πληροφορήθηκαν στις αρχές Ιουνίου ότι οι αιτήσεις ασύλου τους απορρίφθηκαν από την Επιτροπή Προσφυγών και έγιναν οι πρώτοι γνωστοί πρόσφυγες που κινδυνεύουν να επιστραφούν εξαναγκαστικά στην Τουρκία κατ’ εφαρμογή της παράνομης «συμφωνίας» ΕΕ-Τουρκίας. Και οι δύο άνδρες προσέβαλαν τις αποφάσεις της Επιτροπής Προσφυγών σχετικά με τις αιτήσεις ασύλου τους ενώπιον των ελληνικών δικαστηρίων αλλά αυτό δεν εγγυάται την αναστολή των απελάσεών τους.

Και οι δύο πρόσφυγες κατέθεσαν αιτήσεις ασύλου ενώπιον της Ελληνικής Υπηρεσίας Ασύλου κατά την άφιξή τους στη Λέσβο, μετά τη σύναψη της συμφωνίας ΕΕ-Τουρκίας στις 18 Μαρτίου. Η συμφωνία επιτρέπει στην Ελλάδα να επιστρέφει αιτούντες άσυλο και πρόσφυγες στην Τουρκία θεωρώντας ότι η Τουρκία είναι ασφαλής γι’ αυτούς. Και οι δύο αιτήσεις κρίθηκαν απαράδεκτες σε πρώτο και δεύτερο βαθμό με την αιτιολογία ότι η Τουρκία είναι «ασφαλής τρίτη χώρα» για τους αιτούντες. 

Δείτε εδώ περισσότερες πληροφορίες. 

Αυτές είναι οι δύο πρώτες γνωστές υποθέσεις στις οποίες οι αιτήσεις ασύλου κρίθηκαν απαράδεκτες σε δεύτερο βαθμό. Σε ορισμένες προηγούμενες υποθέσεις, οι ελληνικές Επιτροπές Προσφυγών έκριναν ότι η Τουρκία δεν είναι ασφαλής τρίτη χώρα για τους Σύριους αιτούντες επειδή διέτρεχαν τον κίνδυνο επαναπροώθησης και επειδή η Τουρκία δεν προσφέρει στους πρόσφυγες προστασία σύμφωνα με το διεθνές προσφυγικό δίκαιο. Η Τουρκία αρνείται την αναγνώριση καθεστώτος πρόσφυγα και συνεπακόλουθα τη δυνατότητα της μακρόχρονης ένταξης σε όλους τους πρόσφυγες που δεν προέρχονται από την Ευρώπη.

Η έρευνα της Διεθνούς Αμνηστίας έχει καταδείξει ότι η Τουρκία δεν είναι ασφαλής χώρα για να επιστρέφονται εκεί πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο. Πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο, συμπεριλαμβανομένων Σύριων, έχουν επιστραφεί εξαναγκαστικά από την Τουρκία στις χώρες καταγωγής τους όπου αντιμετωπίζουν κίνδυνο σοβαρών παραβιάσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Στην Τουρκία η συντριπτική πλειοψηφία των αιτούντων άσυλο και των προσφύγων δεν λαμβάνουν στήριξη από το κράτος, ούτε διαθέτουν τα μέσα για να συντηρήσουν τον εαυτό τους. Ως αποτέλεσμα πολλοί ζουν σε άθλιες συνθήκες.

Δείτε εδώ την αναλυτική έκθεση της ΔΑ για την Τουρκία.

Παρακαλούμε, καλέστε τις ελληνικές αρχές:

• Να διασφαλίσουν πως ο M.F. και ο B.J. δεν θα επιστραφούν στην Τουρκία και να εξετάσουν την ουσία των αιτημάτων ασύλου τους στην Ελλάδα.

• Να διακόψουν αμέσως την επιστροφή όλων των αιτούντων άσυλο και προσφύγων στην Τουρκία οι οποίοι θα επιστρέφονταν στη βάση ότι η τελευταία είναι ασφαλής χώρα.