Image by Tavish Gunasena

ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΥΠΕΥΘΥΝΗ/ΟΣ ΑΚΤΙΒΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Υπεύθυνη/ος Ακτιβισμού

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Υπεύθυνη/ος Ακτιβισμού

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

Αθήνα (με δυνατότητα τακτικών μετακινήσεων στην Ελλάδα)

ΩΡΑΡΙΟ

40 ώρες την εβδομάδα

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Έξι (6) μήνες με δυνατότητα ανανέωσης

ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η Διεθνής Αμνηστία βασίζεται στην ιδέα ότι όταν οι άνθρωποι συνενώνονται ενάντια στην αδικία μπορούν να ανατρέψουν τα δεδομένα. Το άθροισμα καθεμιάς από τις ενέργειές μας δημιουργεί μια ισχυρή δύναμη που έχει αποδειχθεί αποτελεσματική στην πυροδότηση θετικών κοινωνικών αλλαγών.

Σκοπός του Ακτιβισμού στη Διεθνή Αμνηστία είναι η ανάπτυξη και η δραστηριοποίηση  των θεματικών και τοπικών δικτύων της, ενδυναμώνοντας ανθρώπους με πολύ διαφορετικά χαρακτηριστικά μεταξύ τους, όμως με σαφή θέση απέναντι στην υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ώστε να είναι σε θέση να αναλάβουν ηγετικό ρόλο και να επιτύχουν να φέρουν την κοινωνική αλλαγή τόσο σε τοπικό και εθνικό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο.

Ο/η υπεύθυνος/η Ακτιβισμού έχει το ρόλο να συνδράμει στην προβολή και στον πολλαπλασιασμό του λόγου της Διεθνούς Αμνηστίας στην κοινωνία, μέσα από τον συντονισμό των δράσεων των ακτιβιστών του κινήματος, οι οποίοι και αποτελούν τον φορέα της όποιας κοινωνικής αλλαγής.

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ

Η/Ο υπεύθυνη/ος Ακτιβισμού:

- Σε συνεργασία με το προσωπικό του Ελληνικού Τμήματος της Διεθνούς Αμνηστίας δρα στο πλαίσιο του προκαθορισμένου επιχειρησιακού σχεδιασμού, χρονοδιαγράμματος και προσυμφωνημένου προϋπολογισμού, ώστε να διασφαλιστεί η υλοποίηση τους.

- Σχεδιάζει και υλοποιεί τον στρατηγικό σχεδιασμό ανάπτυξης και κινητοποίησης των ακτιβιστικών ομάδων ανά γεωγραφική και θεματική περιοχή, σε πανελλαδικό επίπεδο, σε συνεργασία  με τα λοιπά τμήματα της Διεθνούς Αμνηστίας.

-  Συντονίζει και παρέχει καθοδήγηση στις ακτιβιστικές ομάδες, σε τοπικό και εθνικό επίπεδο ως προς τη διοργάνωση διαδηλώσεων, διαμαρτυριών, εκπαιδευτικών εκδηλώσεων, δράσεων ευαισθητοποίησης κ.ά.

- Αναλαμβάνει την κινητοποίηση των υπαρχουσών ακτιβιστικών δομών με στόχο την προώθηση των βασικών αιτημάτων εκστρατειών της οργάνωσης, την εκπαίδευση και την προσέλκυση νέων μελών.

- Είναι υπεύθυνη/ος για τη δημιουργία νέων τοπικών και θεματικών ακτιβιστικών δομών, σύμφωνα με τα κριτήρια που έχουν τεθεί κατά την κατάρτιση του στρατηγικού σχεδιασμό ανάπτυξης τους Ελληνικού Τμήματος της Διεθνούς Αμνηστίας, μέσω διαδικτυακών και διαπροσωπικών σεμιναρίων επιμόρφωσης.

- Αναλαμβάνει την ανάπτυξη των ηγετικών ικανοτήτων και τη συνεχή επιμόρφωση και εμψύχωση των συντονιστριών/στών των ακτιβιστικών ομάδων μέσω τακτικών διαδικτυακών ή διαπροσωπικών συσκέψεων.

- Συμμετέχει ενεργά στο σχεδιασμό και την υλοποίηση τοπικών και περιφερειακών συναντήσεων, εκπαιδευτικών προγραμμάτων, συνεδρίων και άλλων πρωτοβουλιών της οργάνωσης.

- Συμμετέχει στις συναντήσεις των θεματικών και τοπικών ακτιβιστικών ομάδων

- Συμμετέχει ενεργά σε κεντρικές εκδηλώσεις/δράσεις  της οργάνωσης από όποιο τμήμα και αν οργανώνονται (εκστρατειών, εκπαίδευσης, εξεύρεσης πόρων κ.ά.).

- Συμμετέχει ενεργά στο διεθνές δίκτυο ακτιβιστών της Διεθνούς Αμνηστίας.

- Καταγράφει μηνιαία αναφορά στην οποία παρουσιάζει και παρακολουθεί όλους τους επίσημους δείκτες (KPI’s) που σχετίζονται με τον ακτιβισμό.

- Συντονίζει τις ενημερώσεις και αναλαμβάνει την επιμόρφωση των νέων μελών και ακτιβιστών της οργάνωσης.

- Αναλαμβάνει τη δημιουργία περιεχομένου, που αφορά τις δράσεις των ακτιβιστικών ομάδων, για την προώθησή του στα ψηφιακά κανάλια της οργάνωσης.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

- Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (νομικές, πολιτικές, κοινωνικές ή ανθρωπιστικές επιστήμες ή αντίστοιχη εμπειρία στο αντικείμενο).

- Διετή εμπειρία στο συντονισμό εθελοντικών ομάδων.

- Εκτεταμένη γνώση της κατάστασης για τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Ελλάδα, την Ευρώπη και τον κόσμο.

- Αναγνώριση και αποδοχή της αποστολής της Διεθνούς Αμνηστίας, του οράματός της και των βασικών της αρχών.               

- Γνώση και εμπειρία από ένα ευρύ φάσμα θεμάτων ανθρωπίνων δικαιωμάτων και μεθόδων και τακτικών κοινωνικής αλλαγής, συμπεριλαμβανομένης της μαζικής κινητοποίησης, του ακτιβισμού και των τεχνικών οργάνωσης και προώθησης (online / offline).

- Αποδεδειγμένα επιτυχημένη σύλληψη και εκτέλεση στρατηγικών ακτιβισμού για εκστρατείες που στοχεύουν στην κοινωνική αλλαγή.

- Εξαιρετικές διαπροσωπικές δεξιότητες και ικανότητες στη συνεργασία και την ενδυνάμωση διαφορετικών ομάδων για την οικοδόμηση της κατανόησης σχετικά με τη στρατηγική και τις εκστρατείες της οργάνωσης.

- Ισχυρή θέληση και δημιουργικότητα, ικανότητα ιεράρχησης προτεραιοτήτων και ανάληψης πρωτοβουλιών, ικανότητα εργασίας εντός προθεσμιών, ισχυρή ικανότητα επίλυσης προβλημάτων.

- Ομαδικότητα, ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας με ένα ευρύ φάσμα ακροατηρίων και ανθρώπων.

- Δυνατότητα επίλυσης συγκρούσεων.

- Δυνατότητα μετακίνησης εκτός έδρας.

- Εμπειρία στη διαχείριση ψηφιακών μέσων.

- Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας (γραπτή και προφορική).

- Άριστη χρήση Η/Υ.

ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

- Τίτλος σχετικών μεταπτυχιακών σπουδών.

- Γνώσεις προγραμμάτων δημιουργίας και επεξεργασίας εικόνας και βίντεο.

- Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΑΜΝΗΣΤΙΑ

Η Διεθνής Αμνηστία είναι ένα παγκόσμιο κίνημα περισσότερων από 10 εκατομμυρίων ανθρώπων, που δρουν για έναν κόσμο όπου όλες και όλοι θα απολαμβάνουν τα ανθρώπινα δικαιώματά τους. Το Ελληνικό Τμήμα της Διεθνούς Αμνηστίας ιδρύθηκε το 1975 και στρατεύεται από τότε σε δράσεις για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Λειτουργούμε σε όλες σχεδόν τις χώρες του κόσμου και έχουμε εκατομμύρια μέλη υποστηρίκτριες/ές και ακτιβίστριες/ές, που ηγούνται του αγώνα μας για τα δικαιώματα και ενδυναμώνουν τις εκκλήσεις μας για δικαιοσύνη. Ο σκοπός μας είναι απλός: να τερματιστούν οι παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η Οργάνωσή μας, είναι ανεξάρτητή, διεθνής και με επιρροή. Αναπτύσσουμε δράσεις για δικαιοσύνη, ισότητα, σεβασμό στη διαφορετικότητα, ελευθερία και αλήθεια, όπου αμφισβητούνται. Ασκούμε πίεση είτε μέσω ενδελεχούς έρευνας, είτε με άμεση παρέμβαση, μαζικές διαδηλώσεις ή ψηφιακές εκστρατείες. Εμπνεόμαστε πάντα από την ελπίδα για έναν καλύτερο κόσμο. Έναν κόσμο όπου όλες/οι και παντού θα σέβονται και θα προστατεύουν τα ανθρώπινα δικαιώματα.

ΠΩΣ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΑΙΤΗΣΗ

Μέσω E-mail: hr@amnesty.org.gr

Τελική ημερομηνία υποβολής: 19 Οκτωβρίου 2023

Η αίτησή σας πρέπει να περιλαμβάνει ένα λεπτομερές βιογραφικό σημείωμα και μια συνοδευτική επιστολή (και τα δύο σε ελληνικά και σε αγγλικά)  που να περιγράφει με ποιο τρόπο ανταποκρίνεστε σε κάθε απαίτηση της ζητούμενης θέσης εργασίας. Οφείλετε επίσης να συμπεριλάβετε δύο ανθρώπους ως συστατικές επαφές. Το Ελληνικό Τμήμα της Διεθνούς Αμνηστίας έχει το δικαίωμα να επικοινωνήσει μαζί τους στην περίπτωση προσφοράς εργασίας, για επιπλέον πληροφορίες.

Ελλιπείς αιτήσεις θα απορρίπτονται.

ΚΑΝΕ ΜΙΑ ΔΩΡΕΑ
Υπερασπίσου τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και στήριξε την ανεξαρτησία του Ελληνικού Τμήματος της Διεθνούς Αμνηστίας.