ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: TELEPHONE FUNDRAISER – TFR

Θέση Εργασίας: Telephone Fundraiser – TFR

Τμήμα: Μάρκετινγκ και Επικοινωνία

Διάρκεια Σύμβασης: 4 μήνες με έναρξη 1η Σεπτεμβρίου 2022 (πιλοτική ενέργεια με δυνατότητα επέκτασης έως και 1 έτος)

Τόπος: Αθήνα

Μερικής Απασχόλησης: (5 ώρες) Δευτέρα – Παρασκευή, κυλιόμενο ωράριο (πρωινές ή απογευματινές βάρδιες)

Σκοπός: Ο κύριος σκοπός της εργασίας είναι η μετατροπή των υποστηρικτριών/ών των εκστρατειών του Ελληνικού Τμήματος της Διεθνούς Αμνηστίας σε τακτικούς οικονομικούς υποστηρικτές μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας.

 

ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΜΝΗΣΤΙΑ

 

Όραμα και Αποστολή

Το όραμα της Διεθνούς Αμνηστίας είναι ένας κόσμος στον οποίο κάθε άνθρωπος απολαμβάνει όλα τα ανθρώπινα δικαιώματα έτσι όπως αυτά κατοχυρώνονται στην Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και σε άλλα διεθνή πρότυπα για τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Για την επίτευξη αυτού του οράματος, αποστολή της Διεθνούς Αμνηστίας είναι να αναλαμβάνει έρευνα και δράση με επίκεντρο την πρόληψη και τον τερματισμό σοβαρών παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Η Διεθνής Αμνηστία είναι ανεξάρτητη από κυβερνήσεις, πολιτικές ιδεολογίες, οικονομικά συμφέροντα και θρησκείες. Επίσης οικονομικά ανεξάρτητη χάρη στις γενναιόδωρες προσφορές των μελών και των υποστηρικτών της.

 

ΚΥΡΙΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ & ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ

Ο/Η υπεύθυνος/η TFR  αναλαμβάνει την τηλεφωνική επικοινωνία με υποστηρικτές/ριες του Ελληνικού Τμήματος της Διεθνούς Αμνηστίας προκειμένου να τους / τις ενημερώνει για τη δυνατότητα σταθερής οικονομικής υποστήριξης της οργάνωσης και να τους / τις ενθαρρύνει να γίνουν πάγιοι δωρητές/ριες. Συγκεκριμένα

 • Πραγματοποιεί τηλεφωνικές κλήσεις σε υποστηρικτές/ριες των εκστρατειών του Τμήματος σε συγκεκριμένες καταλόγους βάσει συναίνεσης για επικοινωνία
 • Οι τηλεφωνικές κλήσεις βασίζονται σε προσχεδιασμένα σενάρια επικοινωνίας με στόχο την ενημέρωση των υποστηρικτών για την πορεία της εκστρατείας στην οποία έχουν δηλώσει ενδιαφέρον και την ενθάρρυνσή τους να γίνουν πάγιοι δωρητές/ριες του Τμήματος.
 • Πραγματοποιεί επακόλουθη επικοινωνία μέσω e-mail
 • Απαντά σε εισερχόμενες κλήσεις από υποστηρικτές/ριες των συγκεκριμένων καταλόγων αναφορικά με την μετατροπή τους σε πάγιους δωρητές.
 • Διαχειρίζεται τα σχετικά δεδομένα στη Βάση Δεδομένων του Τμήματος (εισαγωγή στοιχείων, εξαγωγή reports).
 • Τηρεί τα σχετικά αρχεία κλήσεων και παρακολουθεί & αξιολογεί την πορεία της ενέργειας βάσει προκαθορισμένων δεικτών (% callable leads, % ολοκληρωμένων κλήσεων, % μετατροπής υποστηρικτών σε πάγους δωρητές, % No Show & Skip, κ.ά.)
 • Συνεργάζεται άμεσα με την Υπεύθυνη Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας του Τμήματος.
 • Συμμετέχει στις συναντήσεις σχεδιασμού & αξιολόγησης ενεργειών του Τμήματος και στις συναντήσεις με τη διεθνή ομάδα Ανεύρεσης Πόρων της οργάνωσης.

ΓΝΩΣΕΙΣ / ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

 • Επαγγελματική εμπειρία σε παρόμοια θέση τηλεφωνικής εξυπηρέτησης / TFR ή άλλη θέση εξυπηρέτησης υποστηρικτών / πελατών. Θα εκτιμηθεί η εμπειρία σε παρόμοια θέση σε Μη Κυβερνητική Οργάνωση ή άλλο κοινωφελή φορέα.
 • Απολυτήριο Λυκείου. Θα εκτιμηθεί πτυχίο σε Marketing, Επικοινωνία, Δημόσιες Σχέσεις, Διοίκηση Επιχειρήσεων ή συναφές αντικείμενο σπουδών 
 • Εξαιρετικές επικοινωνιακές δεξιότητες, δεξιότητες στη διαπραγμάτευση και στην αντιμετώπιση παραπόνων
 • Γνώση βάσης δεδομένων (CRM). Θα εκτιμηθεί η γνώση του συστήματος Microsoft Dynamics
 • Γνώση τηλεφωνικών συστημάτων
 • Εμπειρία στην παρακολούθηση & αξιολόγηση δεικτών για ενέργειες Ανεύρεσης Πόρων μέσω τηλεφώνου
 • Πολύ καλή γνώση προγραμμάτων Office (outlook, word, excel)
 • Άριστη γνώση της ελληνικής γλώσσας
 • Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας 
 • Επιμονή και προσανατολισμός στο αποτέλεσμα
 • Ομαδικό πνεύμα, συνεργασία, ευελιξία
 • Διαθεσιμότητα για κυλιόμενο ωράριο (πρωινές ή απογευματινές βάρδιες)

ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

Δημόσια ή άλλη δραστηριότητα, υπαγωγή ή υποστήριξη οποιασδήποτε ομάδας ή οργανισμού, προσωπικής ένωσης ή άλλου παράγοντα που μπορεί να προκαλέσει πραγματική ή διαφαινόμενη σύγκρουση συμφερόντων με τις αρχές της Διεθνούς Αμνηστίας (συγκεκριμένα ανεξαρτησία και αμεροληψία) ή να εγείρει ανησυχίες για την ασφάλεια ή να εμποδίσει με άλλο τρόπο την/ον υποψήφια/ο να ασκεί βασικά καθήκοντα της συγκεκριμένης θέσης και, ως εκ τούτου, θα απέκλειε τον διορισμό της/ου υποψήφιας/ου.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ

Μπορείτε να μας στείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα και μία επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην ηλεκτρονική διεύθυνση hr@amnesty.org.gr 

Προθεσμία Υποβολής: 18 Ιουλίου 2022 (έως 23.59 μ.μ.).

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Σημειώνεται ότι μόνο συγκεκριμένος αριθμός υποψηφίων θα ειδοποιηθεί εντός 1 εβδομάδας από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. Όλες οι αιτήσεις θα αντιμετωπίζονται σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR).

 

ΚΑΝΕ ΜΙΑ ΔΩΡΕΑ
Υπερασπίσου τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και στήριξε την ανεξαρτησία του Ελληνικού Τμήματος της Διεθνούς Αμνηστίας.