amnesty international

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Υπεύθυνος-η Επιμόρφωσης στη Συνηγορία για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (Διαχειριστής-ρια Προγράμματος)

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Υπεύθυνος-η Επιμόρφωσης στη Συνηγορία για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (Διαχειριστής-ρια Προγράμματος) 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

«​Διεκδικούμε την Αλλαγή! Επιμόρφωση στη Συνηγορία για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα»
Το πρόγραμμα της Διεθνούς Αμνηστίας «Διεκδικούμε την Αλλαγή! Επιμόρφωση στη Συνηγορία για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα», υλοποιείται  στο πλαίσιο του προγράμματος «Ενίσχυση της συνηγορίας & του εποπτικού ρόλου Της Κοινωνίας Των Πολίτων». Το πρόγραμμα αυτό θέτει ως σκοπό την ενίσχυση της συνηγορίας και του εποπτικού ρόλου της κοινωνίας των πολιτών στην Ελλάδα. Ως στόχους θέτει την προαγωγή της χρηστής διακυβέρνησης, λογοδοσίας και διαφάνειας, την ενίσχυση του εποπτικού ρόλου των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών στην εποπτεία δημοσίων και ιδιωτικών φορέων και την υποστήριξη της συνεργασίας μεταξύ των μέσων μαζικής ενημέρωσης και των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών για την διεξαγωγή δράσεων συνηγορίας (advocacy).

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

Αθήνα (με δυνατότητα μετακινήσεων στην Ελλάδα)

ΩΡΑΡΙΟ

40 ώρες την εβδομάδα

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

18 μήνες 

ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 • Διαχείριση, σχεδιασμός, παρακολούθηση και υλοποίηση του επιμορφωτικού προγράμματος στην άσκηση συνηγορίας για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα
 • Συμμετοχή, παρακολούθηση και εφαρμογή, στο πλαίσιο του προγράμματος, του στρατηγικού σχεδιασμού της συνηγορίας του Ελληνικού Τμήματος της Διεθνούς Αμνηστίας.

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

Αναφέρεται στον Διευθυντή του Ελληνικού Τμήματος της Διεθνούς Αμνηστίας

Συνεργάζεται με τις Υπεύθυνες Εκστρατειών, Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα και Marketing και ΕπικοινωνίαςΚΑΘΗΚΟΝΤΑ

 • Σε συνεργασία με το προσωπικό του ελληνικού τμήματος σχεδιάζει, διαχειρίζεται και παρακολουθεί το σχετικό έργο, και δρα στο πλαίσιο του προκαθορισμένου επιχειρησιακού σχεδιασμού, χρονοδιαγράμματος και προσυμφωνημένου προϋπολογισμού, ώστε να διασφαλιστεί ότι η διαχείριση και υλοποίηση του προγράμματος ανταποκρίνεται πλήρως στους προκαθορισμένους στόχους του.
 • Συμμετέχει και παρακολουθεί τον στρατηγικό σχεδιασμό συνηγορίας του Ελληνικού Τμήματος της Διεθνούς Αμνηστίας.
 • Διεξάγει πρωτογενή έρευνα για τη στρατηγική συνηγορία για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα στην Ελλάδα.
 • Διεξάγει έρευνα για τις καλές πρακτικές στην επιμόρφωση για τη συνηγορία και συμμετέχει στην παραγωγή σχετικού επιμορφωτικού υλικού.
 • Διαχειρίζεται πλατφόρμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, υλοποιεί δια ζώσης επιμορφωτικές συναντήσεις στη στρατηγική συνηγορία και εμψυχώνει τις επωφελούμενες οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών.
 • Παρακολουθεί και οργανώνει την εσωτερική αξιολόγηση της πορείας του έργου.
 • Είναι υπεύθυνος-η για τη δικτύωση και τη δημιουργία στρατηγικών συμμαχιών με οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 • Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Νομικές, πολιτικές, κοινωνικές ή ανθρωπιστικές επιστήμες ή αντίστοιχη εμπειρία στο αντικείμενο
 • Προϋπηρεσία σε θέση διαχειριστή-ριας προγραμμάτων
 • Κατανόηση του ευρωπαϊκού και του ελληνικού θεσμικού και νομικού πλαισίου για τα ανθρώπινα δικαιώματα
 • Εμπειρία στο σχεδιασμό και υλοποίηση δράσεων συνηγορίας σε επαγγελματικό, ακτιβιστικό ή εθελοντικό πεδίο.
 • Δεξιότητες και εμπειρία στην ενδυνάμωση και καθοδήγηση ομάδων, καθώς και σε πρακτικές και μεθοδολογίες συμμετοχικής επιμόρφωσης
 • Εμπειρία/ Δεξιότητες στην επιμόρφωση ενηλίκων
 • Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας (γραπτή και προφορική)
 • Ισχυρή θέληση και δημιουργικότητα, ικανότητα ιεράρχησης προτεραιοτήτων και ανάληψης πρωτοβουλιών, ικανότητα εργασίας εντός προθεσμιών, ισχυρή ικανότητα επίλυσης προβλημάτων
 • Ομαδικότητα, ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας με ένα ευρύ φάσμα ακροατηρίων και ανθρώπων
 • Άριστη χρήση Η/Υ

 Επικοινωνιακές Δεξιότητες

 • Ισχυρές επικοινωνιακές δεξιότητες, συμπεριλαμβανομένης της ικανότητας για αποτελεσματική έκφραση περίπλοκων πληροφοριών και θεσμικών θέσεων στον προφορικό και γραπτό λόγο.
 • Ικανότητα κατανόησης και έκφρασης ιδεών και πληροφοριών στα αγγλικά και τα ελληνικά με ευφράδεια, καθαρότητα και συντομία, τόσο στον προφορικό όσο και στον γραπτό λόγο.

Προσήλωση στα Ανθρώπινα Δικαιώματα

 • Ταύτιση με την αποστολή της Διεθνούς Αμνηστίας, το όραμά της και τις βασικές της αρχές.
 • Εκτεταμένη γνώση της κατάστασης για τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Ελλάδα, την Ευρώπη και τον κόσμο

ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 • Τίτλος σχετικών μεταπτυχιακών σπουδών
 • Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας
 • Εμπειρία διαχείρισης προϋπολογισμού
 • Εμπειρία διαχείρισης εκπαιδευτικής πλατφόρμας

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΑΜΝΗΣΤΙΑ

Η Διεθνής Αμνηστία είναι ένα παγκόσμιο κίνημα περισσότερων από 7 εκατομμυρίων ανθρώπων, που δρουν για έναν κόσμο όπου όλες και όλοι θα απολαμβάνουν τα ανθρώπινα δικαιώματά τους. Το Ελληνικό Τμήμα της Διεθνούς Αμνηστίας ιδρύθηκε το 1975 και στρατεύεται από τότε σε δράσεις για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Λειτουργούμε σε όλες σχεδόν τις χώρες του κόσμου και έχουμε πάνω από 2 εκατομμύρια μέλη και υποστηρίκτριες/ές, που ηγούνται του αγώνα μας για τα δικαιώματα, καθώς και πάνω από 5 εκατομμύρια ακτιβίστριες/ές, που ενδυναμώνουν τις εκκλήσεις μας για δικαιοσύνη. Ο σκοπός μας είναι απλός: να τερματιστούν οι παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η Οργάνωσή μας, είναι ανεξάρτητή, διεθνής και με επιρροή. Αναπτύσσουμε δράσεις για δικαιοσύνη, ισότητα, σεβασμό στη διαφορετικότητα, ελευθερία και αλήθεια, όπου αμφισβητούνται. Και είτε ασκούμε πίεση μέσω ενδελεχούς έρευνας ή άμεσης παρέμβασης, μαζικών διαδηλώσεων ή ψηφιακών εκστρατειών, εμπνεόμαστε πάντα από την ελπίδα για έναν καλύτερο κόσμο. Έναν κόσμο όπου όλες/οι και παντού θα σέβονται και θα προστατεύουν τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Στη Διεθνή Αμνηστία, οι εργαζόμενοί/ες μας έχουν πάθος για το αντικείμενό τους και είμαστε περήφανες/οι για τα επιτεύγματά μας ως κίνημα. Έτσι, επιβραβεύουμε τις/ους εργαζόμενες/ους μας για το κρίσιμο έργο τους, μέσα από τον συνδυασμό ενός ικανοποιητικού και ανταγωνιστικού μισθού, υψηλού επιπέδου απασχόλησης και συμμετοχής, και της δέσμευσής μας στην ανάπτυξή τους.

ΠΩΣ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΑΙΤΗΣΗ

Μέσω E-mail: hr@amnesty.org.gr
Τελική ημερομηνία υποβολής: 19 Δεκεμβρίου 2019

Η αίτησή σας πρέπει να περιλαμβάνει ένα λεπτομερές βιογραφικό σημείωμα και μια συνοδευτική επιστολή (και τα δύο σε ελληνικά και σε αγγλικά)  που να περιγράφει με ποιο τρόπο ανταποκρίνεστε σε κάθε απαίτηση της ζητούμενης θέσης εργασίας. Οφείλετε επίσης να συμπεριλάβετε δύο ανθρώπους ως συστατικές επαφές. Το Ελληνικό Τμήμα της Διεθνούς Αμνηστίας έχει το δικαίωμα να επικοινωνήσει μαζί τους στην περίπτωση προσφοράς εργασίας, για επιπλέον πληροφορίες.

Ελλιπείς αιτήσεις θα απορρίπτονται

ΚΑΝΕ ΜΙΑ ΔΩΡΕΑ
Υπερασπίσου τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και στήριξε την ανεξαρτησία του Ελληνικού Τμήματος της Διεθνούς Αμνηστίας.