ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΔΩΡΕΑΣ

Πάγια Τραπεζική & Πάγια Πιστωτική Εντολή

Τι είναι η πάγια εντολή;

Η Πάγια Εντολή είναι ένα σύστημα αυτόματης πληρωμής της συνδρομής σου στη Διεθνή Αμνηστία, με χρέωση του τραπεζικού λογαριασμού ή της πιστωτικής σου κάρτας. Δίνεις δηλαδή στην τράπεζα σου εντολή να μεταφέρει το ποσό που έχεις επιλέξει ανάλογα με την περιοδικότητα που επίσης έχεις επιλέξει προς την οργάνωση.

Σε περίπτωση που αλλάξεις γνώμη μπορείς να ακυρώσεις ανά πάσα στιγμή εύκολα την Πάγια Εντολή, είτε με εντολή σου στην τράπεζα, είτε με ένα τηλεφώνημα στα γραφεία της Διεθνούς Αμνηστίας.

Γιατί πάγια εντολή;

Η πάγια τραπεζική εντολή δεν έχει κανένα επιπλέον κόστος για τον υποστηρικτή. Αντίθετα, εξοικονομεί χρόνο καθώς και το επιπλέον κόστος της ταχυδρομικής επιταγής. Είναι απόλυτα ασφαλής, καθώς υπόκειται σε αυστηρή νομοθεσία, που εξασφαλίζει τη σωστή διαχείριση των προσωπικών στοιχείων του υποστηρικτή και μπορεί να ακυρωθεί άμεσα μόλις το θελήσει ο υποστηρικτής.

H πάγια εντολή βοηθά τη Διεθνή Αμνηστία να περιορίσει τις διοικητικές δαπάνες της στο ελάχιστο. Επιπλέον, βασιζόμενοι στη σιγουριά της δικής σου έγκαιρης υποστήριξης μπορούμε να κάνουμε καλύτερο προγραμματισμό του έργου μας για τα ανθρώπινα δικαιώματα. και είναι απαραίτητο για τον ακριβή και αποτελεσματικό προγραμματισμό της δράσης μας σε ετήσια βάση. που αφορά την έρευνα, την ενημέρωση, και τις εκστρατείες μας για το επόμενο έτος.

Γιατί να προτιμήσω την πάγια εντολή;

Γιατί είναι ένας απλός τρόπος με τον οποίο μπορείτε να είστε σίγουροι ότι καταβάλετε τη δωρεά σας τακτικά, σας γλιτώνει από την ταλαιπωρία της αναμονής στην τράπεζα ή το ταχυδρομείο, ακυρώνεται εύκολα.  Δεν θα σας ζητηθεί να πληρώσετε κάτι για την ενεργοποίηση αυτής, η αποστολή της γίνεται με δικά μας έξοδα. Επιπλέον, η πάγια εντολή δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί για μεγαλύτερο ποσό από αυτό που έχετε υπογράψει.

Υπάρχει κάποιο χρηματικό και χρονικό όριο;

Δεν υπάρχει κανένα χρηματικό όριο (δείτε διαφορές Μέλους –Υποστηρικτή).
Μην ξεχνάτε κάθε ποσό είναι σημαντικό για τη Διεθνή Αμνηστία.
Η Πάγια Εντολή μπορεί να είναι ενεργή για όσο χρονικό διάστημα εσείς το επιθυμείτε και μόνο με δική σας εντολή μπορεί να ακυρωθεί.

Είναι εύκολο να τη διακόψω;

Είναι πολύ εύκολο να ακυρώσετε την ΠΕ. Μπορείτε είτε να καλέσετε στα γραφεία μας και στο τμήμα Συνδρομών (210 3600628) και να ζητήσετε την ακύρωσή της είτε να ζητήσετε από την τράπεζά σας να κάνει ανάκληση της ΠΕ.

Πώς μπορώ να αλλάξω το ποσό/την περιοδικότητα της ΠΕ;

Για να κάνετε οποιαδήποτε μεταβολή (ποσό ή περιοδικότητα) θα πρέπει να υπογράψετε νέα Πάγια Εντολή που θα σας στείλουμε κατόπιν επικοινωνίας.

Με ποιες τράπεζες/πιστωτικές μπορώ να κάνω πάγια εντολή;

Εθνική, Πειραιώς, Alpha Bank, Eurobank, Visa, Mastercard, Diners

Αν δεν έχω χρήματα, τα παίρνετε αναδρομικά τον επόμενο μήνα;

Αν έχετε μια ΠΕ με μηνιαία περιοδικότητα δεν θα χρεωθείτε αναδρομικά τον επόμενο μήνα για το ποσό που δεν λάβαμε. Επίσης η ΠΕ συνεχίζει να λειτουργεί κανονικά.

Γιατί δεν μπορώ να στείλω την Πάγια Εντολή μέσω e-mail και πρέπει να την ταχυδρομήσω;

Γιατί η τράπεζά σας ζητάει το πρωτότυπο της υπογραφής σας προκειμένου να βεβαιωθεί για την εγκυρότητα της Πάγιας Εντολής που εμείς καταθέτουμε.

Είναι ασφαλές να στείλω την πάγια ταχυδρομικά;

Είναι απόλυτα ασφαλές να στείλετε την πάγια εντολή ταχυδρομικά. Οι πάγιες εντολές καταθέτονται στις τράπεζες μόνο από τον εκπρόσωπο της Διεθνούς Αμνηστίας και είναι ο μοναδικός τρόπος για να ενεργοποιηθούν.

Γιατί πρέπει να συμπληρώσω την Πάγια Εντολή της Διεθνούς Αμνηστίας και όχι να πάω στην τράπεζα;

Μην στέλνετε/ καταθέτετε τα αποκόμματα κατευθείαν στην τράπεζα. Για να ενεργοποιηθεί θα πρέπει να κατατεθεί από τον εκπρόσωπο της Διεθνούς Αμνηστίας σε κεντρικό κατάστημα της κάθε τράπεζας.

Απόδειξη 

Την απόδειξή σας θα τη λάβετε στο τέλος του έτους ηλεκτρονικά και κατ” εξαίρεση ταχυδρομικά από όσους μας ζητηθεί. Η απόδειξη που θα λάβετε ηλεκτρονικά μπορεί να χρησιμοποιηθεί για κάθε νόμιμη χρήση. Για να προμηθευτείτε τα έντυπα παγίων εντολών μπορείτε  είτε να συμπληρώσετε τη φόρμα τακτικής δωρεάς είτε να μας καλέσετε στο 2103600628, ώστε να σας τα στείλουμε ταχυδρομικά με απαντητικό φάκελο.

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΩΡΕΩΝ ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΑΜΝΗΣΤΙΑ

Διαβάστε τους τραπεζικούς όρους τακτικής πληρωμής δωρεών προς την Διεθνή Αμνηστία

1. Ο χρεούμενος λογαριασμός καταθέσεων θα πρέπει να έχει διαθέσιμο υπόλοιπο τουλάχιστον ισόποσο του λογαριασμού του δωρητή κατά την ημερομηνία πληρωμής του τελευταίου. Σε διαφορετική περίπτωση ο λογαριασμός θα μείνει ανεξόφλητος με τις εντεύθεν συνέπειες χωρίς καμία ευθύνη της τράπεζας.

2. Τυχόν μεταβολή έστω και ενός εκ των μοναδικών κωδικών αριθμών του δωρητή ή του χρεούμενου λογαριασμού καταθέσεων καθιστά την παρούσα εντολή ανενεργό για τους κωδικούς ή τους λογαριασμούς των οποίων μεταβλήθηκε ο αριθμός.

3. Σε περίπτωση που στο λογαριασμό του δωρητή αναγράφεται αρνητικό ποσό (επιστροφή) αυτό δεν πιστώνεται στο λογαριασμό κατάθεσης αλλά θα τακτοποιείται με φροντίδα της Διεθνούς Αμνηστίας.

4. Η παρούσα εντολή παύει να ισχύει μόλις γνωστοποιηθεί εγγράφως στην τράπεζα ο θάνατος του καταθέτη (ή ο τερματισμός του Νομικού Προσώπου) ή η άρση της εντολής λόγω πραγματικού ή νομικού γεγονότος.

5. Ο καταθέτης έχει το δικαίωμα να ανακαλέσει εν όλω ή εν μέρει την παρούσα εντολή, οποτεδήποτε, με ειδική εντολή του προς την Τράπεζα.

6. Σε περίπτωση που με χρέωση του λογαριασμού καταθέσεων εξοφλούνται περισσότεροι του ενός λογαριασμοί-υποχρεώσεις του καταθέτη και δεν υφίσταται επαρκές διαθέσιμο υπόλοιπο για την εξόφληση όλων των λογαριασμών-υποχρεώσεων, η εξόφληση γίνεται με την προτεραιότητα εμφάνισης των λογαριασμών κατανάλωσης στο μαγνητικό μέσο που χρησιμοποιεί η τράπεζα για τη χρέωση/εξόφλησή τους.

7. Η Διεθνής Αμνηστία μπορεί να αναστείλει, προσωρινά ή οριστικά, την μέσω του συστήματος είσπραξη της δωρεάς αν το κρίνει αναγκαίο και να ζητήσει την είσπραξή της με άλλο τρόπο.

8. Κατά τις προσελεύσεις στη Διεθνή Αμνηστία ή την τράπεζα για θέμα σχετικό με την παρούσα εντολή, ο ενδιαφερόμενος πρέπει να προσκομίζει αντίγραφο της παρούσας εντολής, καθώς και φωτοτυπία από την ειδοποίηση καταβολής δωρεάς.

9. Η άρση της εντολής είσπραξης δωρεών υπέρ της Διεθνούς Αμνηστίας γίνεται μόνο με τη συμπλήρωση από τον ενδιαφερόμενο της ανάκλησης εντολής κατάθεσης συνδρομών υπέρ της Διεθνούς Αμνηστίας στο κατάστημα όπου τηρείται ο λογαριασμός του (ή για κάποιες τράπεζες σε οποιοδήποτε κατάστημα- ζητήστε να ενημερωθείτε σχετικά από την Διεθνή Αμνηστία ή στην τράπεζά σας).

10. Η τράπεζα δεν ευθύνεται για τυχόν λάθη στο ποσό και τη συχνότητα της χρέωσης του λογαριασμού του δωρητή, εφόσον αυτά δεν οφείλονται σε δική της υπαιτιότητα. Τέτοιες περιπτώσεις θα πρέπει να τακτοποιούνται με φροντίδα της Διεθνούς Αμνηστίας.

 

ΚΑΝΕ ΜΙΑ ΔΩΡΕΑ
Υπερασπίσου τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και στήριξε την ανεξαρτησία του Ελληνικού Τμήματος της Διεθνούς Αμνηστίας.