ΣΧΕΔΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα παρακάτω σχέδια μαθημάτων για την εκπαίδευση στα ανθρώπινα δικαιώματα:

 

Πρόσφυγες & Δικαιώματα (Γ' Γυμνασίου έως Γ' Λυκείου)  - Σχέδιο μαθήματος και Υλικό

Πακετάρω  και Τρέχω (Για όλες τις βαθμίδες και τα πλαίσια) - Σχέδιο μαθήματος και Υλικό

Η θανατική ποινή (Γυμνάσιο - Λύκειο) - Σχέδιο μαθήματος και Υλικό

Δικαιώματα & Υποχρεώσεις (Β' Δημοτικού - Ε' Δημοτικού) - Σχέδιο μαθήματος και Υλικό  

Το Δικαίωμα στην Εκπαίδευση (Β' Δημοτικού - Ε' Δημοτικού) - Σχέδιο μαθήματος και Υλικό  

Είμαστε όλοι μια οικογένεια (Νηπιαγωγείο - Γ' Δημοτικού) - Σχέδιο μαθήματος και Υλικό

Απαιτούμε αξιοπρέπεια - Εγχείρίδιο εκπαιδευτικής δράσης, (Τόμος 1ος) Σχέδιο μαθήματος και Υλικό 

Απαιτούμε αξιοπρέπεια - Εγχείρίδιο εκπαιδευτικής δράσης, (Τόμος 2ος) Σχέδιο μαθήματος και Υλικό 

                                                                                

 

 

 

ΚΑΝΕ ΜΙΑ ΔΩΡΕΑ
Υπερασπίσου τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και στήριξε την ανεξαρτησία του Ελληνικού Τμήματος της Διεθνούς Αμνηστίας.