ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ/Η ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Υπεύθυνος/η Επικοινωνίας

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
Αθήνα (με δυνατότητα τακτικών μετακινήσεων στην Ελλάδα)

ΩΡΑΡΙΟ
40 ώρες την εβδομάδα

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Από την υπογραφή της σύμβασης έως τις 31/12/2024 με δυνατότητα ανανέωσης

ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ο/η Υπεύθυνος/η Επικοινωνίας της Διεθνούς Αμνηστίας είναι υπεύθυνος/η για τo σύνολο των ενεργειών που αφορούν την εξωτερική επικοινωνία και τις δημόσιες σχέσεις του οργανισμού (μέσα κοινωνικής δικτύωσης, επαφή με τα ΜΜΕ, διοργάνωση εκδηλώσεων κ.ά.), ωστόσο προτεραιότητα θα δοθεί σε υποψήφιους/ες που διαθέτουν τις γνώσεις και την εμπειρία να προωθήσουν το έργο της Διεθνούς Αμνηστίας μέσω των social media. To άτομο που θα προσληφθεί θα συνεργάζεται στενά με όλα τα τμήματα του Οργανισμού καθώς και τη διοίκηση.

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ

Ψηφιακή επικοινωνία

Ανάπτυξη της στρατηγικής των μέσων κοινωνικής δικτύωσης για την επίτευξη στρατηγικών στόχων

Ανάπτυξη, συγγραφή και επεξεργασία πρωτότυπου και μεταφρασμένου υλικού επικοινωνίας (αναρτήσεις ιστολογίου, περιεχόμενο μέσων κοινωνικής δικτύωσης)

Διαμόρφωση και εκπόνηση στρατηγικής καθημερινής διαχείρισης των social media σε συνεργασία με τα άλλα τμήματα του οργανισμού (προγραμματισμός οργανικών αναρτήσεων, παρακολούθηση αλληλεπίδρασης κ.ο.κ.)

Διασφάλιση της διαρκούς και σε καθημερινό επίπεδο τροφοδότησης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στη βάση του επιχειρησιακού σχεδιασμού και σε συνεργασία με τα υπόλοιπα τμήματα της οργάνωσης

Παρακολούθηση τάσεων και βέλτιστων πρακτικών, διατύπωση προτάσεων για την ανάπτυξη και τη βελτίωση της δημόσιας εικόνας του οργανισμού

Ανάπτυξη του συνόλου των μέσων κοινωνικής δικτύωσης

Συλλογή και δημιουργία προωθητικού υλικού των δράσεων της οργάνωσης

Διασφάλιση της ευθυγράμμισης του υλικού επικοινωνίας με τα πρότυπα της ταυτότητας της οργάνωσης

Διατήρηση αρχείου ψηφιακών μέσων (φωτογραφίες, βίντεο)

Συνεργάσία με εξωτερικά ειδησεογραφικά website για την ανάρτηση e-banners 

Διατήρηση και ανάπτυξη των επιμέρους οντοτήτων του website σε συνεργασία με το αρμόδιο τμήμα της οργάνωσης

Δημιουργία τις διαφημίσεων για την προώθηση των εκδηλώσεων της οργάνωσης, σύμφωνα με τα προεπιλεγμένα χαρακτηριστικά της ομάδας στόχευσης

Παρακολούθηση των δεικτών των ψηφιακών καναλιών (social media, website, newsletter) και δημιουργία αναφορών που περιγράφουν λεπτομερώς τις επιτυχίες και τις αποτυχίες των επικοινωνιακών καμπανιών

Παραγωγή βίντεο και εξασφάλιση της σωστής στόχευσης κοινού και των προαπαιτούμενων τεχνικών προδιαγραφών των μέσων διάχυσης

Συμμετοχή στο σχεδιασμό και δημιουργία νέων ιστοσελίδων ή ανάπτυξης των υπαρχόντων και υποστήριξη στην υλοποίηση του έργου

Λοιπή επικοινωνία

Υλοποίηση του στρατηγικού σχεδιασμού επικοινωνίας σε επίπεδο οργανισμού, έτσι ώστε να προωθούνται η ταυτότητα, οι επιχειρησιακές προτεραιότητες και τα επιτεύγματα του οργανισμού σε εσωτερικό και εξωτερικό κοινό

Εκπροσώπηση της οργάνωσης στα μέσα μαζικής ενημέρωσης

Προετοιμασία και διαχείριση τον προϋπολογισμού του οργανισμού σχετικά με την επικοινωνία

Διοργάνωση Συνεντεύξεων Τύπου

Συγγραφή και προώθηση των Δελτίων Τύπου της οργάνωσης

Συμβολή στη συγγραφή των ομιλιών των ανώτερων στελεχών της οργάνωσης

Συμβολή στις επικοινωνιακές ανάγκες των κεντρικών εκδηλώσεων της οργάνωσης

Επικοινωνία με και συντονισμός  των εξωτερικών διαφημιστικών εταιριών για τη δημιουργία και τη στρατηγική διάχυσης των θεματικών και ετήσιων διαφημιστικών καμπανιών ευαισθητοποίησης και κινητοποίησης

Διατήρηση και ανάπτυξη τη media list της οργάνωσης

Ανάπτυξη δημοσίων σχέσεων με τα μέσα ενημέρωσης και με δημοσιογράφους σε τοπικά και διεθνή μέσα ενημέρωσης

Ανάπτυξη των δημοσίων σχέσεων της οργάνωσης για την προώθηση και προστασία της εικόνας και της ταυτότητας της οργάνωσης

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 

Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην επικοινωνία, τη δημοσιογραφία, τις οπτικοακουστικές σπουδές, τις δημόσιες σχέσεις ή άλλο συναφές αντικείμενο

Διετής εμπειρία σε παρόμοια θέση εργασίας κατά προτίμηση στον χώρο των ΜΚΟ

Άριστη ικανότητα γραπτού και προφορικού λόγου στα ελληνικά και τα αγγλικά

Καλή γνώση video editing εργαλείων.

Εξοικείωση με social media, προγραμμάτων σχεδιασμού ιστοσελίδων, google analytics ή συναφών προγραμμάτων

Εμπειρία στην παραγωγή περιεχομένου για επικοινωνιακό υλικό σε έντυπα και διαδικτυακά μέσα

Ικανότητα συγγραφής άρθρων και ανακοινώσεων

Άριστη γνώση και χρήση MS Office

Ομαδικό πνεύμα και συνεργασία

 

ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Γνώσεις γραφιστικών προγραμμάτων

Εμπειρία διοργάνωσης εκδηλώσεων/συναντήσεων για το ελληνικό και το διεθνές κοινό

Αναπτυγμένη ικανότητα επικοινωνίας και ανάπτυξης δημοσίων σχέσεων

Ικανότητα δημιουργίας και διατήρησης σχέσεων με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης

Γνώση του χώρου των ΜΚΟ

Καλή γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας

 

ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΜΝΗΣΤΙΑ

Το όραμα της Διεθνούς Αμνηστίας είναι ένας κόσμος στον οποίο κάθε άνθρωπος απολαμβάνει όλα τα ανθρώπινα δικαιώματα έτσι όπως αυτά κατοχυρώνονται στην Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και σε άλλα διεθνή πρότυπα για τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Για την επίτευξη αυτού του οράματος, αποστολή της Διεθνούς Αμνηστίας είναι να αναλαμβάνει έρευνα και δράση με επίκεντρο την πρόληψη και τον τερματισμό σοβαρών παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Η Διεθνής Αμνηστία είναι ανεξάρτητη από κυβερνήσεις, πολιτικές ιδεολογίες, οικονομικά συμφέροντα και θρησκείες. Επίσης οικονομικά ανεξάρτητη χάρη στις γενναιόδωρες προσφορές των μελών και των υποστηρικτών της.

Δέσμευση για Διαφορετικότητα, Ισότητα και Συμπερίληψη:

Η Διεθνής Αμνηστία πιστεύει σε έναν κόσμο που είναι δίκαιος, χωρίς αποκλεισμούς και δίκαιος. Μαζί, δεσμευόμαστε να είμαστε μια αντιρατσιστική οργάνωση με ποικίλο εργατικό δυναμικό που μπορεί να αντιμετωπίσει καλύτερα τις παγκόσμιες προκλήσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα που αντιμετωπίζει ο κόσμος μας σήμερα. Γνωρίζουμε ότι διαφορετικές φωνές, ιδέες, προοπτικές, εμπειρίες και γνώσεις, η συνεργασία μας θα μας επιτρέψει να βελτιώσουμε τη ζωή των ανθρώπων σε όλο τον κόσμο.

Δεσμευόμαστε να οικοδομήσουμε και να διατηρήσουμε έναν αντιρατσιστικό, πολιτισμικά ποικιλόμορφο και χωρίς αποκλεισμούς οργανισμό, όπου όλες/οι οι εργαζόμενες/οι νιώθουν ότι εκτιμώνται, έχουν την αίσθηση ότι ανήκουν σε αυτόν και έχουν ίσες ευκαιρίες να εκπληρώσουν τις δυνατότητές τους.

 

ΠΩΣ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΑΙΤΗΣΗ

Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο: hr@amnesty.org.gr

Τελική ημερομηνία υποβολής: 24 Φεβρουαρίου 2024

Η αίτησή σας πρέπει να περιλαμβάνει ένα λεπτομερές βιογραφικό σημείωμα και μια συνοδευτική επιστολή (και τα δύο σε ελληνικά και σε αγγλικά)  που να περιγράφει με ποιο τρόπο ανταποκρίνεστε σε κάθε απαίτηση της ζητούμενης θέσης εργασίας. Οφείλετε επίσης να συμπεριλάβετε δύο ανθρώπους ως συστατικές επαφές. Το Ελληνικό Τμήμα της Διεθνούς Αμνηστίας έχει το δικαίωμα να επικοινωνήσει μαζί τους στην περίπτωση προσφοράς εργασίας, για επιπλέον πληροφορίες.

Ελλιπείς αιτήσεις θα απορρίπτονται.

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Σημειώνεται ότι μόνο συγκεκριμένος αριθμός υποψηφίων θα ειδοποιηθεί από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. Όλες οι αιτήσεις θα αντιμετωπίζονται σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR).

 

ΚΑΝΕ ΜΙΑ ΔΩΡΕΑ
Υπερασπίσου τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και στήριξε την ανεξαρτησία του Ελληνικού Τμήματος της Διεθνούς Αμνηστίας.