ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ:ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΜΝΗΣΤΙΑΣ ΚΑΛΕΙ ΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΝΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕΙ ΟΤΙ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΘΑ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ ΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΧΙΛΙΕΤΙΑΣ

Δημοσιεύθηκε στις 15 Σεπτεμβρίου 2010, 14:58Εκτύπωση

ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Αθήνα, 15 Σεπτεμβρίου 2010
Προς

Αξιότιμο Γεώργιο Παπανδρέου,

Πρωθυπουργό της Ελλάδας

Θέμα:    Το Ελληνικό Τμήμα της Διεθνούς Αμνηστίας καλεί τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας να εξασφαλίσει ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα θα βρίσκονται στην καρδιά των Αναπτυξιακών Στόχων Χιλιετίας

Αξιότιμε κύριε Πρωθυπουργέ,

Σε λίγες μέρες θα συναντηθείτε με άλλους ηγέτες κρατών για να συζητήσετε για την πορεία πραγμάτωσης των Αναπτυξιακών Στόχων της Χιλιετίας, την πλέον φιλόδοξη και ελπιδοφόρα προσπάθεια για τον τερματισμό της φτώχειας και για τη βελτίωση της ζωής όλων των ανθρώπων. Δυστυχώς, αυτά τα 10 χρόνια η πρόοδος σε αυτό το θέμα δεν ήταν η αναμενόμενη.

Η Διεθνής Αμνηστία, με την παρούσα ανοικτή επιστολή και στο πλαίσιο της πολυετούς της προσπάθειας για την κατάργηση κάθε παραβίασης ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της σταθερής εναντίωσής της σε κάθε απώλεια της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, θα ήθελε να σας υπενθυμίσει τις ανησυχίες και τις συστάσεις της σχετικά με τους Αναπτυξιακούς Στόχους Χιλιετίας (ΑΣΧ).

Μέχρι τώρα δεν έχουν θεσπιστεί κατάλληλοι μηχανισμοί που να εξασφαλίζουν ότι οι θεσπισμένοι Στόχοι καθώς και οι επόμενοι που θα τεθούν θα είναι πραγματοποιήσιμοι. Για να εξασφαλίσουμε την επιτυχία των Στόχων Χιλιετίας χρειάζεται να υπάρξει ουσιαστική λογοδοσία με συγκεκριμένους μηχανισμούς (δικαστήρια, μηχανισμοί προσφυγής), ώστε οι κυβερνήσεις να καθίστανται υπόλογες σχετικά με τις όποιες παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τις ελλείψεις ως προς την πραγμάτωση των ΑΣΧ.

Η προσπάθεια για μείωση της φτώχειας απαιτεί να καταρριφθούν όλα τα εμπόδια που εμποδίζουν ανθρώπους να απολαύσουν το ίδιο επίπεδο δικαιωμάτων με άλλους -ειδικά οι διακρίσεις και η ανισότητα των φύλων. Το αίτημα αυτό χρειάζεται περισσότερο πολιτική βούληση, και λιγότερο οικονομική υποστήριξη για να πραγματοποιηθεί.

Παράλληλα, δε θα μπορέσει να γίνει καμία αλλαγή, αν δεν υπάρξει ουσιαστική συμμετοχή των αποκλεισμένων με θεσμικό και αποτελεσματικό τρόπο σε όλες τις συζητήσεις σχετικά με τη στοχοποίηση, εφαρμογή και παρακολούθηση της πορείας των Στόχων σε όλα τα επίπεδα. Ειδικότερα οι γυναίκες, οι υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και αποκλεισμένες κοινότητες (Ρομά, ιθαγενείς, κάτοικοι παραγκουπόλεων) θα πρέπει να έχουν κομβικό ρόλο στην όλη διαδικασία μέσω -μεταξύ άλλων- της εγγύησης του δικαιώματος των ανθρώπων για ενημέρωση, ελευθερία της έκφρασης, του συνεταιρίζεσθαι και της πρόσβασής τους στα κέντρα αποφάσεων για θέματα που αφορούν την καθημερινότητά τους .

Επίσης, θεωρούμε απαραίτητο να θέσει η Ελλάδα μετρήσιμους και χρονικά δεσμευτικούς στόχους για την υλοποίηση όλων των κοινωνικών, οικονομικών και πολιτισμικών δικαιωμάτων, σύμφωνα με τους ΑΣΧ, το συντομότερο δυνατό, καθώς, επίσης, και να προβλέψει τις θεσμικές δικλείδες υλοποίησής τους σε επίπεδο καθημερινότητας των πολιτών. Ζητάμε, εξάλλου, να υιοθετηθεί επίσημα η ίδια προσέγγιση, από πλευράς κρατών, σε διεθνές επίπεδο, ώστε, με κατάλληλη διεθνή συνεργασία και αρωγή, ιδίως, από τις χώρες του Βορρά, να προωθηθεί αποτελεσματικά η υλοποίηση των ΑΣΧ μέσα στο διεθνώς συμφωνημένο χρόνο.

Για να αναγκαστούν οι χώρες και οι πολιτικοί να πάρουν μέτρα και να θεσπίσουν πολιτικές για την αντιμετώπιση της φτώχειας, οι νέοι Αναπτυξιακοί Στόχοι θα πρέπει να έχουν στον πυρήνα τους τις συμφωνημένες υποχρεώσεις των κρατών σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα. Η αναγνώριση και ενσωμάτωση του ανεκτίμητου ρόλου των ανθρωπίνων δικαιωμάτων θα εξασφάλιζε ότι οι ΑΣΧ δεν απευθύνονται μόνο στις συνέπειες ή στα συμπτώματα της φτώχειας, αλλά και στις βαθύτερες αιτίες, διασφαλίζοντας στη συνέχεια ότι οι πόροι που δαπανούνται επιτυγχάνουν το μέγιστο αντίκτυπο.

Η προστασία και ενδυνάμωση των ανθρώπων που ζουν στην εξαθλίωση είναι η μοναδική λύση. Σας καλούμε, κύριε Πρωθυπουργέ, να εξασφαλίσετε ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα θα είναι στην καρδιά των ΑΣΧ για την καταπολέμηση όλων εκείνων των αιτιών που οδηγούν τους ανθρώπους στην απώλεια της αξιοπρέπειάς τους. Τα δεινά που έχουν συσσωρευθεί από την ύπαρξη και τις συνέπειες της φτώχειας, ιδίως, στις χώρες του λεγόμενου Τρίτου Κόσμου, επιβάλλουν την άμεση ενεργοποίησή σας, καθώς και της υπόλοιπης διεθνούς κοινότητας, προς συγκεκριμένες πράξεις άμεσης υλοποίηση των ΑΣΧ. Τυχόν γενικόλογα αλλά μη δεσμευτικά κείμενα που θα προκύψουν από την επερχόμενη διάσκεψη δε θα συνιστούν ουσιαστικό βήμα μπροστά.

Με τιμή,

Ελληνικό Τμήμα Διεθνούς Αμνηστίας

ΚΑΝΕ ΜΙΑ ΔΩΡΕΑ
Υπερασπίσου τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και στήριξε την ανεξαρτησία του Ελληνικού Τμήματος της Διεθνούς Αμνηστίας.