ΕΚΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΜΝΗΣΤΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΒΡΕΤΑΝΙΚΗ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΗΣ Ε.Ε.: ΚΑΝΤΕ ΠΡΑΞΗ ΤΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Δημοσιεύθηκε στις 29 Ιουνίου 2005, 00:00Εκτύπωση

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
29 Ιουνίου 2005
(Βρυξέλες, 28 Ιουνίου 2005) Μία ισχυρή ατζέντα ανθρωπίνων δικαιωμάτων μπορεί να βοηθήσει την Ευρωπαϊκή Ένωση να ξεπεράσει την πολιτική και θεσμική της κρίση και να επαναβεβαιώσει την Ε.Ε. ως Ένωση αξιών, όπως ανέφερε η Διεθνής Αμνηστία στις συστάσεις της προς τη Βρετανική Προεδρία της Ε.Ε.

Η Διεθνής Αμνηστία λέει ότι οι προτάσεις της προς τη Βρετανική Προεδρία συνθέτουν ένα φιλόδοξο πρόγραμμα, που θα ενισχύσει τον ηγετικό ρόλο της Ε.Ε. για τα ανθρώπινα δικαιώματα, στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό.

Ο Διευθυντής του Ευρωπαϊκού Γραφείου της Διεθνούς Αμνηστίας, Ντικ Όστινγκ, δήλωσε: «Είναι σαφές ότι η παρούσα κρίση της Ε.Ε. πηγάζει από μια έλλειψη οράματος για το ποιος είναι πραγματικά ο σκοπός της Ε.Ε. Αν προωθήσει ενεργά την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η Ε.Ε. μπορεί να προβάλει μια πειστική αίσθηση σκοπού, όχι μόνο στους πολίτες της, αλλά και στον υπόλοιπο κόσμο. Θα είναι πραγματική δοκιμασία για τη Βρετανική Προεδρία: να κάνει την Ε.Ε. να φέρει αποτελέσματα σε μια ισχυρή ατζέντα για τα ανθρώπινα δικαιώματα».

Η Διευθύντρια του Βρετανικού Τμήματος της Διεθνούς Αμνηστίας, Κέιτ ʼλεν, δήλωσε: «Η Βρετανία πρέπει να χρησιμοποιήσει την προεδρία της για να κάνει πράξη τα λόγια της Ε.Ε. για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Και πρέπει να δώσει η ίδια το παράδειγμα: όχι μόνο στους τομείς όπου έχουμε δει θετικές εξελίξεις, όπως είναι ο έλεγχος των όπλων και η ελευθερία της έκφρασης, αλλά και σε πιο καθημερινά ζητήματα όπως η αντιτρομοκρατία και το άσυλο».

Στις συστάσεις της για τα ανθρώπινα δικαιώματα, η Διεθνής Αμνηστία επισημαίνει πώς η Ε.Ε. έχει λάβει σειρά μέτρων κατά το τελευταίο έτος για να ενισχύσει την ικανότητά της στα ανθρώπινα δικαιώματα. Ωστόσο, η αξιολόγηση της Αμνηστίας επικρίνει την προσέγγιση της Ε.Ε. σε ζητήματα όπως η αντιτρομοκρατία και το άσυλο.

Οι δέκα προτάσεις της Διεθνούς Αμνηστίας προς τη Βρετανική Προεδρία της Ε.Ε. έχουν ως εξής:

Στο εσωτερικό:

Να κάνει την Υπηρεσία Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ε.Ε. ακρογωνιαίο λίθο μιας σωστής τάξης στα θεμελιώδη δικαιώματα, που να περιλαμβάνει την πλήρη συμμόρφωση των Κρατών-Μελών.

Να εξετάσει τις απειλές προς την ισορροπία μεταξύ ασφάλειας και ανθρωπίνων δικαιωμάτων και να επανορθώσει το έλλειμμα ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην αντιτρομοκρατική στρατηγική της Ε.Ε.

Να αντικρούσει τις πρακτικές παράνομης κράτησης και απομάκρυνσης ξένων υπηκόων από την Ε.Ε.

Να διασφαλίσει την ευσυνείδητη τήρηση των διεθνών υποχρεώσεων προστασίας κατά την ανάπτυξη της εξωτερικής διάστασης των πολιτικών ασύλου και μετανάστευσης.

Να προαγάγει την πρώιμη επικύρωση και εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Σύμβασης κατά της Εμπορίας Ανθρώπων.

Στον κόσμο:

1. Να πιέσει για πιο ενεργή εφαρμογή των κατευθυντήριων γραμμών εξωτερικής πολιτικής της Ε.Ε. που αφορούν τα ανθρώπινα δικαιώματα.

2. Να επαναβεβαιώσει απερίφραστα την απόλυτη απαγόρευση των βασανιστηρίων και άλλων μορφών κακομεταχείρισης.

3. Να πιέσει για δεσμευτική διεθνή Συνθήκη για το Εμπόριο Όπλων.

4. Να πετύχει διεθνή υποστήριξη για τη μεταρρύθμιση των Ηνωμένων Εθνών προς την κατεύθυνση της προώθησης και προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

5. Να επιβάλει ισχυρή διάσταση ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις πολιτικές διεύρυνσης και γειτονίας της Ε.Ε.

Το κείμενο προτάσεων, με τίτλο Delivering on human rights - Amnesty International's ten-point program for the UK Presidency of the European Union είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση .

Για περισσότερες πληροφορίες και συνεντεύξεις:

Ευρωπαϊκό Γραφείο Διεθνούς Αμνηστίας, τηλ. 0032 2 5021499, fax: 0032 2 5025686, email: AmnestyIntl@aieu.be, website: http://www.amnesty-eu.org

ΚΑΝΕ ΜΙΑ ΔΩΡΕΑ
Υπερασπίσου τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και στήριξε την ανεξαρτησία του Ελληνικού Τμήματος της Διεθνούς Αμνηστίας.