ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΚΑΛΕΙ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΧΩΡΕΣ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΟΥΝ ΤΙΣ ΕΚΝΟΜΕΣ ΜΕΤΑΓΩΓΕΣ

Δημοσιεύθηκε στις 7 Ιουνίου 2006, 00:00Εκτύπωση

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
7 Ιουνίου 2006
Η Διεθνής Αμνηστία χαιρετίζει το ισχυρό και ξεκάθαρο μήνυμα που έστειλε το Συμβούλιο της Ευρώπης στις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις και τις ΗΠΑ με τη σημερινή του έκθεση. Η έκθεση καθιστά σαφές ότι ο 'ιστός της αράχνης', που έχουν υφάνει οι ΗΠΑ έξω από τα όρια του κράτους δικαίου, «αντιβαίνει σε βασικές νομικές αρχές» - καθώς περιλαμβάνει «εξαφανίσεις», αυθαίρετη κράτηση, παράνομες μεταγωγές και βασανιστήρια ή άλλες μορφές κακομεταχείρισης.

Η έκθεση επιβεβαιώνει τα πορίσματα της Διεθνούς Αμνηστίας, ότι αρκετές περιπτώσεις παράνομων μεταγωγών διαπράχθηκαν με την ανάμιξη ή τη συνεργασία κρατών-μελών του Συμβουλίου της Ευρώπης. Παρέχει επίσης πρόσθετες πληροφορίες για την πιθανή τοποθεσία τόπων μυστικής κράτησης στη Ρουμανία και την Πολωνία. Αυτό θέτει στους ώμους των ρουμανικών και πολωνικών αρχών το βάρος της ευθύνης να διεξαγάγουν διεξοδικές και ανεξάρτητες έρευνες χωρίς άλλη καθυστέρηση.

Οι συστάσεις του Συμβουλίου της Ευρώπης απηχούν της εκκλήσεις της Διεθνούς Αμνηστίας. Συγκεκριμένα, οι ΗΠΑ και τα ευρωπαϊκά κράτη πρέπει να θέσουν τέρμα στις παράνομες μεταγωγές και πρέπει να διεξαγάγουν ανεξάρτητες και διεξοδικές έρευνες για αυτήν την πρακτική. Πρέπει να διασφαλίσουν τη λογοδοσία των δικών τους και των ξένων μυστικών υπηρεσιών.

Η Διεθνής Αμνηστία καλεί επίσης τις ΗΠΑ και τα ευρωπαϊκά και όποια άλλα κράτη έχουν αναμιχθεί σε παράνομες μεταγωγές ή στη μυστική κράτηση ανθρώπων, να διασφαλίσουν την ηθική και υλική αποκατάσταση των θυμάτων αυτών των κατάφωρων παραβιάσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Τα ανησυχητικά γεγονότα που έχει συγκεντρώσει η έκθεση του Ντικ Μάρτι υπογραμμίζουν την ανάγκη τα κράτη να σέβονται και να διασφαλίζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα σε οποιαδήποτε μέτρα τυχόν λαμβάνουν για την πρόληψη της τρομοκρατίας. Διαφορετικά, όπως λέει η έκθεση του Ντικ Μάρτι, εξυπηρετούν «την ενίσχυση εκείνων που αποσκοπούν στην καταστροφή της καθεστηκυίας πολιτικής, νομικής και κοινωνικής τάξης».

Όπως υπέδειξε ο ίδιος ο Ντικ Μάρτι, η αναζήτηση της αλήθειας για την πρακτική των παράνομων μεταγωγών και της μυστικής κράτησης δεν μπορεί και δεν πρέπει να σταματήσει στη δημοσίευση των πορισμάτων του. Οι ΗΠΑ και τα ευρωπαϊκά κράτη πρέπει να πραγματοποιήσουν διεξοδικές έρευνες και να αποκαλύψουν όλα τα στοιχεία στο Συμβούλιο της Ευρώπης και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

- Η Διεθνής Αμνηστία έχει εκπονήσει νέα αναλυτική έκθεση για την πρακτική των παράνομων μεταγωγών και της μυστικής κράτησης, την οποία θα δώσει στη δημοσιότητα σε λίγες ημέρες, αφού διασταυρώσει τα στοιχεία της με αυτά που περιέχονται στην έκθεση του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Η Διεθνής Αμνηστία πραγματοποιεί εκστρατεία για τον τερματισμό των βασανιστηρίων και άλλων μορφών κακομεταχείρισης στον «πόλεμο κατά της τρομοκρατίας». Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επισκεφθείτε τις ιστοσελίδες http://www.amnesty.org.gr/campaigns/stoptorture/ (ελληνικά) και http://web.amnesty.org/pages/stoptorture-index-eng (αγγλικά)

ΚΑΝΕ ΜΙΑ ΔΩΡΕΑ
Υπερασπίσου τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και στήριξε την ανεξαρτησία του Ελληνικού Τμήματος της Διεθνούς Αμνηστίας.