ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΒΡΕΘΟΥΝ ΣΤΗΝ ΚΟΡΥΦΗ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Δημοσιεύθηκε στις 13 Ιανουαρίου 2006, 00:00Εκτύπωση

 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Έκκληση της Διεθνούς Αμνηστίας προς την Αυστριακή Προεδρία της Ε.Ε.
13 Ιανουαρίου 2006
(Βρυξέλλες / Βιέννη 13 Ιανουαρίου 2006) Μία από τις κυριότερες προκλήσεις για την Αυστριακή Προεδρία είναι να επαναβεβαιώσει την πρωτοκαθεδρία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων εντός και εκτός των συνόρων της Ε.Ε., όπως δήλωσε η Διεθνής Αμνηστία στις συστάσεις της προς την Αυστριακή Προεδρία στη σημερινή συνέντευξη τύπου στη Βιέννη. Εν όψει της φερόμενης ανάμιξης Κρατών-Μελών της Ε.Ε. σε έκνομες δραστηριότητες των ΗΠΑ, στο πλαίσιο των αντιτρομοκρατικών στρατηγικών των τελευταίων, η Διεθνής Αμνηστία ζήτησε, στο τέλος της εξάμηνης θητείας, να μην έχει απομείνει καμία αμφιβολία ότι οι αυθαίρετες συλλήψεις, τα βασανιστήρια και οι «εξαφανίσεις» δεν θα γίνονται ανεκτές.

«Αν η Ε.Ε. θέλει να διατηρήσει την αξιοπιστία της πολιτικής της για τα ανθρώπινα δικαιώματα, πρέπει να είναι πλήρως υπόλογη για τις ενέργειές της», δήλωσε ο Ντικ Όστινγκ, Διευθυντής του Ευρωπαϊκού Γραφείου της Διεθνούς Αμνηστίας. «Αν και το πρόσφατο διάστημα δείχνει αρκετές θετικές εξελίξεις στον τομέα των εξωτερικών σχέσεων, συνεχίζει να υπάρχει ταμπού όσον αφορά τη συμμόρφωση των Κρατών-Μελών της Ε.Ε. σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων».

Η καταπολέμηση της τρομοκρατίας και η παράτυπη μετανάστευση έχουν γίνει οι κυρίαρχες προτεραιότητες της Ε.Ε., όμως έχουν αντιμετωπιστεί με τρόπους που δείχνουν σοβαρές ελλείψεις όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα. «Όταν η Ε.Ε. έρχεται αντιμέτωπη με το έλλειμμα ανθρωπίνων δικαιωμάτων της αντιτρομοκρατικής της προσπάθειας και με επαναπροωθήσεις ή άλλες έκνομες ενέργειες Κρατών-Μελών, η αντίδρασή της είναι να χώνει το κεφάλι στην άμμο», υπογράμμισε ο Ντικ Όστινγκ.

Η Διεθνής Αμνηστία πιστεύει ότι είναι καιρός η Ε.Ε. να επιδοθεί σε εκτενή επανεξέταση της πολιτικής της για τα ανθρώπινα δικαιώματα και παρουσιάζει τις δέκα προτάσεις της για την Αυστριακή Προεδρία της Ε.Ε.:

Να καταστήσει ικανή την Υπηρεσία Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ε.Ε. να αντιμετωπίσει το ζήτημα της συμμόρφωσης των Κρατών-Μελών όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Να επαναβεβαιώσει την πρωτοκαθεδρία των αρχών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων με τη διασφάλιση της πλήρους προσήλωσης στα ανθρώπινα δικαιώματα κατά την αντιτρομοκρατική προσπάθεια της Ε.Ε. και να φροντίσει ώστε μέχρι το τέλος του 2006 όλα τα Κράτη-Μέλη της Ε.Ε. να έχουν επικυρώσει το Προαιρετικό Πρωτόκολλο της Σύμβασης κατά των Βασανιστηρίων.

Να αναπτύξει εκτενή πολιτική που να αντιμετωπίζει την κατάσταση των Ρομά στην Ε.Ε.

Να ενισχύσει την προστασία των δικαιωμάτων των αιτούντων άσυλο και των μεταναστών.

Να διασφαλίσει ότι η ανάπτυξη Προγραμμάτων Περιφερειακής Προστασίας δεν θα υποκαταστήσει σε καμία περίπτωση τις υποχρεώσεις προστασίας των προσφύγων.

Να προβάλει μία ισχυρή διάσταση ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις πολιτικές διεύρυνσης και γειτονίας της Ε.Ε.

Να πιέσει για πιο ενεργή εφαρμογή των κατευθυντήριων οδηγιών της Ε.Ε. για τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Να καταστήσει τον έλεγχο των όπλων μικρού διαμετρήματος καίριο θέμα για το 2006 και να ολοκληρώσει το έργο για την ενίσχυση του Κώδικα Συμπεριφοράς της Ε.Ε. για τις εξαγωγές όπλων.

Να ηγηθεί της Ε.Ε. ώστε να συμβάλει να διασφαλιστεί ότι το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Η.Ε. θα εγκαθιδρυθεί ως αποτελεσματικό όργανο κατά το πρώτο εξάμηνο του 2006.

Να πάρει την πρωτοβουλία εκτενούς αναθεώρησης της συνολικής πολιτικής της Ε.Ε. όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα και να διασφαλίσει αποτελεσματικές ομάδες εργασίας του Συμβουλίου για να αντιμετωπιστούν τα ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τόσο εντός, όσο και εκτός της Ε.Ε.

F Το έγγραφο "Reaffirming the primacy of human rights - Amnesty International's ten-point programme for the Austrian Presidency of the European Union" [«Επαναβεβαιώνοντας την πρωτοκαθεδρία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων - Το πρόγραμμα δέκα σημείων της Διεθνούς Αμνηστίας για την Αυστριακή Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης»] διατίθεται στη διεύθυνση www.amnesty-eu.org.

Για περισσότερες πληροφορίες, σχολιασμό και συνεντεύξεις:

Ευρωπαϊκό Γραφείο της Διεθνούς Αμνηστίας (Βρυξέλες)

Τηλ: 0032 2 5021499

Φαξ: 0032 2 5025686

Email: AmnestyIntl@aieu.be

Website: http://www.amnesty-eu.org

ΚΑΝΕ ΜΙΑ ΔΩΡΕΑ
Υπερασπίσου τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και στήριξε την ανεξαρτησία του Ελληνικού Τμήματος της Διεθνούς Αμνηστίας.