ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΑΡΧΗΓΟΥΣ ΚΡΑΤΩΝ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΕ: ΟΙ ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΜΕΝΟΥΝ ΑΝΑΠΑΝΤΗΤΕΣ

Δημοσιεύθηκε στις 14 Δεκεμβρίου 2007, 00:00Εκτύπωση

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
14 Δεκεμβρίου 2007
Με αφορμή τη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, η Διεθνής Αμνηστία καλεί για μια ακόμα φορά τους αρχηγούς κρατών και τις κυβερνήσεις της ΕΕ να αναλάβουν τις ευθύνες τους για τις σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που διαπράχθηκαν σε ευρωπαϊκό έδαφος στο όνομα του αγώνα κατά της τρομοκρατίας.

Η συνενοχή των κρατών - μελών της ΕΕ στο πρόγραμμα έκνομων μεταγωγών των ΗΠΑ που περιλάμβανε παραβιάσεις όπως η απαγωγή ανθρώπων, η άρνηση της τήρησης της απαιτούμενης διαδικασίας, βασανιστήρια και εξαφανίσεις, έχει αμαυρώσει σοβαρά τις αντιτρομοκρατικές προσπάθειες της ΕΕ.

Έχουν παρέλθει πέντε προεδρίες της ΕΕ από τότε που αποκαλύφθηκε περίτρανα η ανάμειξη της Ευρώπης στο πρόγραμμα έκνομων μεταγωγών των ΗΠΑ. Όμως η ΕΕ δεν έχει απαντήσει στις εκκλήσεις της Διεθνούς Αμνηστίας και άλλων διεθνών ΜΚΟ, ούτε έχει εφαρμόσει τις υποδείξεις του Συμβουλίου της Ευρώπης ή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Το Συμβούλιο και τα κράτη - μέλη έχουν επιλέξει προς το παρόν την πλήρη άρνηση ή γενικές δηλώσεις, αντί να αναγνωρίσουν ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα σημαντικού αριθμού ανθρώπων έχουν καταπατηθεί από ή με τη συνενοχή ευρωπαϊκών κρατών.

Τα κράτη αυτά απέτυχαν να στοιχειοθετήσουν την αλήθεια και να παρέχουν επανορθώσεις στα θύματα. Αγνοώντας τις συνεχείς προτάσεις του Συμβουλίου της Ευρώπης και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για αποτρεπτικά μέτρα, τα κράτη - μέλη της ΕΕ έχουν στο σύνολό τους αποτύχει να εξασφαλίσουν ότι τέτοιου είδους καταπατήσεις δεν θα ξανασυμβούν στο έδαφός της ΕΕ.

Είναι θέμα αξιοπιστίας. Η Ευρώπη σωστά υπενθυμίζει στις ΗΠΑ ότι ο αγώνας κατά της τρομοκρατίας πρέπει να πραγματοποιείται στο πλαίσιο του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου και του δικαίου για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Όμως, η ΕΕ δεν έχει ακόμα αποτελέσει η ίδια παράδειγμα. Η ΕΕ υπογράφει μια νέα συνθήκη, όπου αναφέρεται η Χάρτα των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και έχει ως στόχο να ενισχύσει το ρόλο της Χάρτας στις εξωτερικές σχέσεις ΕΕ. Οι φιλοδοξίες αυτές θα παραμείνουν κενές όσο το Συμβούλιο και τα κράτη - μέλη δεν αναγνωρίζουν τις επιμέρους και συλλογικές ευθύνες της να προστατεύουν τα ανθρώπινα δικαιώματα σε όλες τις περιπτώσεις.

Η ευθύνη αυτή προϋποθέτει τέσσερις θεμελιώδεις υποχρεώσεις για δικαιοσύνη:

1. τη σοβαρή διερεύνηση των καταπατήσεων

2. τα επαρκή μέτρα για την αποτροπή της επανάληψής τους

3. τις κατάλληλες ποινές σε όσους έχουν ευθύνες

4. την επανόρθωση των θυμάτων.

Η άρνηση δεν αποποιείται τις ευθύνες αυτές.

Για περισσότερες πληροφορίες και συνεντεύξεις επικοινωνήστε με την Υπεύθυνη Τύπου και Προβολής του Ελληνικού Τμήματος της Διεθνούς Αμνηστίας, ’ννα Μπότσογλου, τηλ. 210 3600628 (εσωτ. 2).

ΚΑΝΕ ΜΙΑ ΔΩΡΕΑ
Υπερασπίσου τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και στήριξε την ανεξαρτησία του Ελληνικού Τμήματος της Διεθνούς Αμνηστίας.