ΕΛΛΑΔΑ: ΟΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΑΡΧΕΣ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗΡΙΞΗ, ΟΧΙ ΧΕΙΡΑΓΩΓΗΣΗ

Δημοσιεύθηκε στις 26 Απριλίου 2007, 00:00Εκτύπωση

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΗΛΩΣΗ
26 Απριλίου 2007
Με αφορμή την πρόσφατη δημόσια συζήτηση για το καθεστώς ελέγχου των Ανεξάρτητων Αρχών, το Ελληνικό Τμήμα της Διεθνούς Αμνηστίας εκφράζει την ανησυχία του για τη διαφαινόμενη προσπάθεια πολιτικού ελέγχου τους και άμεσης υπαγωγής τους στην εκάστοτε κοινοβουλευτική πλειοψηφία και ζητά, αντιθέτως, την ουσιαστική ενίσχυση και στήριξη του ρόλου τους, ιδίως σε ζητήματα προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Το σημαντικό έργο που έχουν παραγάγει, σε συνδυασμό με τα μακροχρόνια ελλείμματα και τις διαπιστωμένες συχνές αυθαιρεσίες της διοίκησης, καθιστούν προφανή τη σημασία της απρόσκοπτης λειτουργίας τους, στο πλαίσιο του θεσμικού τους ρόλου, ιδιαίτερα σε μια περίοδο με πολλές προκλήσεις. Αυτές τις προκλήσεις, όπως απειλές για τα ανθρώπινα δικαιώματα από κρατικά όργανα και ιδιωτικούς φορείς, διακρίσεις, παραβίαση προσωπικών δεδομένων, καθυπόταξη των ατομικών ελευθεριών στο τεχνητά διογκωμένο αίτημα της «ασφάλειας», προσβολές στην προσωπικότητα από την ανεξέλεγκτη ισχύ των ΜΜΕ, έχουν ταχθεί να αντιμετωπίσουν οι Ανεξάρτητες Αρχές και τα έως τώρα αποτελέσματα είναι πολύ θετικά, παρά τη συχνά ανεπαρκή στήριξη από την πλευρά της πολιτείας.

Η Διεθνής Αμνηστία θεωρεί ότι η λειτουργία των Ανεξάρτητων Αρχών δεν απειλεί τη συνταγματικά κατοχυρωμένη διάκριση των εξουσιών. Αφ' ενός η εκάστοτε κυβέρνηση είναι υπεύθυνη για τη χάραξη και την άσκηση πολιτικής. Αφ' ετέρου οι Ανεξάρτητες Αρχές παρεμβαίνουν στο πεδίο ευθύνης τους και κρίνονται για τις παρεμβάσεις τους. Θεωρεί, επομένως, καταδικαστέα την απόπειρα να χρησιμοποιούνται οι Ανεξάρτητες Αρχές ως δικαιολογία για να αποφεύγεται η ανάληψη πολιτικών ευθυνών κατά την άσκηση της διακυβέρνησης, όπως έχει συμβεί κατά το παρελθόν.

Η Διεθνής Αμνηστία έχει ασκήσει δημόσια κριτική για ορισμένες αποφάσεις των ανεξάρτητων αρχών και έχει υποβάλει προτάσεις για την αποτελεσματικότερη λειτουργία τους. Οι παρεμβάσεις αυτές έγιναν με απόλυτη εμπιστοσύνη στον θεσμικό τους ρόλο και πίστη στην ανάγκη συνεργασίας των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων με τις Ανεξάρτητες Αρχές και τα όργανα της Διοίκησης. Αυτός είναι εξάλλου ο δρόμος που ακολουθείται διεθνώς, με τη δημιουργία ανεξάρτητων αρχών και Εθνικών Επιτροπών για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, όπου συνυπάρχουν και λειτουργούν από κοινού η κοινωνία των πολιτών και οι φορείς της πολιτείας.

- Για περισσότερες πληροφορίες και συνεντεύξεις επικοινωνήστε με την Υπεύθυνη Τύπου και Προβολής του Ελληνικού Τμήματος της Διεθνούς Αμνηστίας, ’ννα Μπότσογλου, τηλ. 210 3600628 (εσωτ. 2).

ΚΑΝΕ ΜΙΑ ΔΩΡΕΑ
Υπερασπίσου τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και στήριξε την ανεξαρτησία του Ελληνικού Τμήματος της Διεθνούς Αμνηστίας.