ΤΟ ΣΟΥΔΑΝ ΕΜΠΟΔΙΖΕΙ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΗΣ ΥΨΗΛΟΒΑΘΜΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΟΗΕ

Δημοσιεύθηκε στις 16 Φεβρουαρίου 2007, 00:00Εκτύπωση

Το Συμβούλιο δεν πρέπει να επιτρέψει στο Σουδάν να παρεμποδίσει τις προσπάθειές του να συμβάλει στην προστασία αμάχων στο Νταρφούρ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
16 Φεβρουαρίου 2007
Η Διεθνής Αμνηστία αποδοκιμάζει την άρνηση του Σουδάν να συνεργαστεί με το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, μη εκδίδοντας τις απαραίτητες προξενικές θεωρήσεις (βίζες) ώστε η Υψηλόβαθμη Αποστολή να επισκεφτεί το Σουδάν και να εκπληρώσει το έργο που της έχει ανατεθεί. Αυτή η άρνηση αγνοεί σκανδαλωδώς την απόφαση S-4/101 του Συμβουλίου, για τη συγκρότηση της Αποστολής, απόφαση που υιοθετήθηκε συναινετικά μετά από έντονες διαβουλεύσεις, στις οποίες συμμετείχαν εκπρόσωποι της κυβέρνησης του Σουδάν.

Η Διεθνής Αμνηστία σημειώνει την απόφαση της Αποστολής να συνεχίσει το έργο της εκτός Σουδάν και να παρουσιάσει στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων την έκθεση που της έχει ανατεθεί να συντάξει. Αν και είναι πολύ λυπηρό το γεγονός, ότι η Αποστολή δεν θα καταφέρει να μεταβεί στο Νταρφούρ (Δυτικό Σουδάν), η διεθνής οργάνωση πιστεύει ότι η Αποστολή μπορεί και πάλι να συνεισφέρει ουσιαστικά προτείνοντας συγκεκριμένα πρακτικά μέτρα για την προστασία του άμαχου πληθυσμού στην περιοχή και για την προσαγωγή στη δικαιοσύνη όσων ευθύνονται για τις κατάφωρες και συστηματικές παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τα κρούσματα σοβαρότατης καταστρατήγησης του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου που διαπράχθηκαν στο Νταρφούρ. Η Διεθνής Αμνηστία προτρέπει το Συμβούλιο να αντιμετωπίσει κατεπειγόντως κατά την τέταρτη συνεδρίασή του τη δραματική κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Νταρφούρ βασιζόμενο στην έκθεση της Αποστολής και τις υπόλοιπες πληροφορίες που ήδη διαθέτει και να προσδιορίσει τα μέτρα που πρέπει να λάβουν χωρίς άλλη καθυστέρηση η κυβέρνηση του Σουδάν και η διεθνής κοινότητα για να προστατευτούν οι άμαχοι στο Νταρφούρ.

Η Διεθνής Αμνηστία θεωρεί επίσης λυπηρό το γεγονός ότι, ενώ δεν έχει περάσει καν ένας χρόνος από τη δημιουργία του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, η άρνηση του Σουδάν να συνεργαστεί με την Αποστολή αποτελεί το τρίτο κρούσμα άρνησης κάποιας κυβέρνησης να προσφέρει την απαιτούμενη συνεργασία για την πλήρη εφαρμογή των αποφάσεων του Συμβουλίου. Τα δύο προηγούμενα κρούσματα αφορούν το Ισραήλ, που αρνήθηκε να συνεργαστεί τόσο με την εξεταστική των πραγμάτων αποστολή, που συγκρότησε το Συμβούλιο στην πρώτη ειδική συνεδρίασή του, όσο και με την υψηλόβαθμη εξεταστική των πραγμάτων αποστολή, που συγκρότησε στην τρίτη ειδική συνεδρίασή του. Η Διεθνής Αμνηστία εκφράζει τη βαθιά ανησυχία ότι αυτή η αρνητική τάση παρεμποδίζει σοβαρά την ικανότητα του Συμβουλίου να δρα αποτελεσματικά για την προώθηση και την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σύμφωνα με τη αποστολή του. Η Οργάνωση ενθαρρύνει έντονα το Συμβούλιο να βρει αποτελεσματικούς τρόπους να αντιμετωπίσει την έλλειψη συνεργασίας κυβερνήσεων με το Συμβούλιο και τους μηχανισμούς του.

 

Γενικές πληροφορίες

Η Διεθνής Αμνηστία είχε χαιρετήσει την απόφαση του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων να στείλει Υψηλόβαθμη Αποστολή για να εξακριβώσει ποια είναι η κατάσταση ως προς τα ανθρώπινα δικαιώματα στο Νταρφούρ και ποιες είναι οι ανάγκες του Σουδάν από αυτήν την άποψη. Η Διεθνής Αμνηστία θεωρεί ότι υπάρχουν ήδη ξεκάθαρα και ακαταμάχητα στοιχεία, τόσο για συστηματικές και κατάφωρες παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όσο και για σοβαρές παραβιάσεις του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου, που διαπράχθηκαν στο Νταρφούρ από την πολιτοφυλακή Τζαντζαουίντ και από τις ένοπλες δυνάμεις του Σουδάν, καθώς και στοιχεία για τους συνεχιζόμενους στενούς δεσμούς μεταξύ πολιτοφυλακής και ενόπλων δυνάμεων. Σύμφωνα με τις τρέχουσες πληροφορίες, που λαμβάνει τακτικά η Διεθνής Αμνηστία, οι παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου για τα ανθρώπινα δικαιώματα και του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου συνεχίζονται αμείωτες και άμαχοι συνεχίζουν να δολοφονούνται, να βιάζονται και να εκτοπίζονται διά της βίας.

Στην απόφαση S-4/101, που υιοθετήθηκε συναινετικά στις 13 Δεκεμβρίου 2006, το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων συγκρότησε Υψηλόβαθμη Αποστολή για να εκτιμήσει την κατάσταση στο Νταρφούρ ως προς τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις ανάγκες του Σουδάν από αυτήν την άποψη. Το Συμβούλιο ζήτησε από την Αποστολή να παρουσιάσει έκθεση στην τέταρτη συνεδρίασή του, που συνέρχεται στις 12 Μαρτίου 2007. Στις 14 Φεβρουαρίου, η Αποστολή ανακοίνωσε ότι δεν μπορούσε πλέον να επιτρέψει στη συνεχιζόμενη αβεβαιότητα για τις βίζες στο Σουδάν να εμποδίσει τη συνέχιση της Αποστολής.

Όσον αφορά τα κρούσματα έλλειψης συνεργασίας από το Ισραήλ:

Στην Απόφαση S-1/1, που υιοθετήθηκε στις 6 Ιουλίου 2006 με 29 ψήφους υπέρ, 11 κατά και 5 αποχές, το Συμβούλιο αποφάσισε να αποστείλει επείγουσα εξεταστική των πραγμάτων αποστολή, με επικεφαλής τον Ειδικό Εισηγητή για την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στα κατεχόμενα από το 1967 Παλαιστινιακά Εδάφη.

Στην Απόφαση S-3/1, που υιοθετήθηκε στις 15 Νοεμβρίου 2006 με 32 ψήφους υπέρ, 8 κατά και 6 αποχές, το Συμβούλιο αποφάσισε να αποστείλει υψηλόβαθμη εξεταστική των πραγμάτων αποστολή, η οποία θα μετέβαινε στο Μπέιτ Χανούν για να εκτιμήσει την κατάσταση των θυμάτων, να αντιμετωπίσει τις ανάγκες των επιζώντων και να προβεί σε συστάσεις για τρόπους και μέσα προστασίας των Παλαιστινίων αμάχων από τυχόν νέες επιθέσεις του Ισραήλ.

Το Ισραήλ δεν επέτρεψε σε καμία από τις δύο αποστολές να εισέλθει στο έδαφός του.

ΚΑΝΕ ΜΙΑ ΔΩΡΕΑ
Υπερασπίσου τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και στήριξε την ανεξαρτησία του Ελληνικού Τμήματος της Διεθνούς Αμνηστίας.