ΚΟΣΣΥΦΟΠΕΔΙΟ (ΣΕΡΒΙΑ): ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΠΛΗΡΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

Δημοσιεύθηκε στις 14 Φεβρουαρίου 2008, 00:00Εκτύπωση

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
14 Φεβρουαρίου 2008
Η Διεθνής Αμνηστία καλεί τις αρχές του Κοσσυφοπεδίου να θέσουν χωρίς καθυστέρηση σε δημόσια διαβούλευση το προσχέδιο του Συντάγματος.

Το 2007, ο Πρόεδρος του Κοσσυφοπεδίου σύστησε ομάδα εργασίας επιφορτισμένη με τη σύνταξη του πρώτου προσχεδίου του Συντάγματος του Κοσσυφοπεδίου. Η ομάδα εργασίας έχει εντολή να συντάξει ένα Σύνταγμα που «εκπροσωπεί τα βέλτιστα συμφέροντα όλων των ανθρώπων του Κοσσυφοπεδίου».

«Το νέο Σύνταγμα πρέπει να δημιουργήσει το πλαίσιο για την προστασία και το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου στο Κοσσυφοπέδιο. Από αυτήν την άποψη θα έχει πολύ σημαντική επίπτωση στη ζωή όλων των ανθρώπων εκεί. Για το λόγο αυτό οι πολίτες του Κοσσυφοπεδίου πρέπει να ερωτηθούν και να τους παρασχεθεί επαρκής χρόνος και ικανή ευκαιρία να υποβάλουν τα σχόλιά τους,» δήλωσε η Σον Τζόουνς, ερευνήτρια της Διεθνούς Αμνηστίας για το Κοσσυφοπέδιο.

«Αυτοί που ηγούνται της διαδικασίας διαβούλευσης πρέπει να διασφαλίσουν ότι θα περιλάβει όλες τις κοινότητες, τις γυναίκες, μη κυβερνητικές οργανώσεις και άλλους εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών.»

Η Διεθνής Αμνηστία καλεί τις αρμόδιες αρχές να διασφαλίσουν ότι το νέο Σύνταγμα:

  • θα εγγυάται το σεβασμό του πλήρους φάσματος των οικονομικών, κοινωνικών, πολιτισμικών, ατομικών και πολιτικών δικαιωμάτων, χωρίς καμία διάκριση, με τρόπο συνεπή προς τις επιταγές των διεθνών συνθηκών για τα ανθρώπινα δικαιώματα,
  • θα εγγυάται το δικαίωμα όλων των πολιτών του Κοσσυφοπεδίου να μην υφίστανται διακρίσεις για οποιονδήποτε λόγο, όπως το φύλο, η φυλή, το χρώμα, η εθνότητα ή η κοινωνική προέλευση, τα γενετικά χαρακτηριστικά, η γλώσσα, το θρήσκευμα ή τα πιστεύω, η πολιτική ή οποιαδήποτε άλλη γνώμη, η ιδιότητα του μέλους εθνικής μειονότητας, τα περιουσιακά στοιχεία, η γέννηση ή άλλη ιδιότητα, η αναπηρία, η ηλικία ή ο σεξουαλικός προσανατολισμός,
  • θα περιλαμβάνει διατάξεις για την προστασία των κοινοτήτων, σύμφωνες με εκείνες που διατυπώνονται στη Σύμβαση-Πλαίσιο για την Προστασία των Εθνικών Μειονοτήτων,
  • θα καθιερώνει μια σειρά από ανεξάρτητους θεσμούς για τα ανθρώπινα δικαιώματα που θα έχουν εντολή τόσο να επιβλέπουν το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων όσο και να παρέχουν σε περιπτώσεις καταπατήσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων αποτελεσματικά και προσιτά μέσα επανόρθωσης, που θα περιλαμβάνουν αποζημίωση,
  • θα καθιερώνει Συνταγματικό Δικαστήριο που θα έχει την εξουσία να δέχεται και να αποφασίζει για ατομικές προσφυγές, καθώς και να αποφασίζει για τη συμβατότητα των (προτεινόμενων ή ισχυόντων) νόμων και κανονισμών καθώς και των ενεργειών των αρχών ως προς τα διεθνή θεσμικά κείμενα για τα ανθρώπινα δικαιώματα,
  • θα καθιερώνει θεσμό Συνηγόρου του Πολίτη, με δικαιοδοσία πάνω σε όλα τα πρόσωπα σε θέσεις εξουσίας στο Κοσσυφοπέδιο και με την εξουσία να δέχεται καταγγελίες και να διεξάγει έρευνες με την πλήρη συνεργασία των αρχών,
  • θα απαιτεί ανεξάρτητο δικαστικό σώμα και θα διασφαλίζει ότι ο τρόπος διορισμού, προαγωγής και απόλυσης των δικαστών και των εισαγγελέων θα εγγυάται την ανεξαρτησία και την αμεροληψία τους,
  • θα εγγυάται ότι όλοι οι εκτοπισμένοι και οι πρόσφυγες θα εξακολουθήσουν να έχουν το δικαίωμα να επιστρέψουν με ασφάλεια και αξιοπρέπεια. Τα μέτρα που διασφαλίζουν την επιστροφή και την επανένταξή τους, όπως διατυπώνονται στο σχέδιο Αχτισάαρι, πρέπει να περιληφθούν στο Σύνταγμα,
  • θα διασφαλίζει ότι οι εκτοπισμένοι στο εσωτερικό και οι πρόσφυγες δεν θα γίνουν ανιθαγενείς,
  • θα εγγυάται τα δικαιώματα των γυναικών ώστε να μην υφίστανται διακρίσεις, συμπεριλαμβανομένης και της βίας εξαιτίας του φύλου τους.

Ιστορικό

Πολλές τοπικές ΜΚΟ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και εκπρόσωποι της κοινωνίας των πολιτών είπαν στη Διεθνή Αμνηστία ότι δεν ζητήθηκε η συμβολή τους κατά τη σύνταξη του παρόντος προσχεδίου του Συντάγματος. Επιπλέον, η Διεθνής Αμνηστία σημειώνει ότι, παρ' όλο που οι αρχές έχουν δημιουργήσει ένα δικτυακό τόπο ως μέσο για να σχολιάσει το κοινό το Σύνταγμα, μέχρι στιγμής δεν περιλαμβάνει αντίγραφο του προσχεδίου του Συντάγματος (βλ. http://www.kushtetutakosoves.info/?cid=2,1).

Ο Μάρτι Αχτισάαρι, Ειδικός Απεσταλμένος του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για τη Διαδικασία του Μελλοντικού Καθεστώτος για το Κοσσυφοπέδιο, παρουσίασε στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ το Μάρτιο 2007 μια «Πλήρη Πρόταση για το Τελικό Καθεστώς του Κοσσυφοπεδίου (σχέδιο Αχτισάαρι)», που πρότεινε «επιτηρούμενη ανεξαρτησία». Το σχέδιο Αχτισάαρι πρότεινε οι αρχές του Κοσσυφοπεδίου να έχουν δικαιοδοσία για τις εκτελεστικές, νομοθετικές και δικαστικές λειτουργίες. Πρότεινε επίσης μια αποστολή της Ευρωπαϊκής Πολιτικής για την Ασφάλεια και την ’μυνα υπεύθυνη για τους διεθνείς δικαστικούς και εισαγγελικούς λειτουργούς, μια διεθνή αστυνομική δύναμη και συνέχιση της στρατιωτικής παρουσίας, με ένα Διεθνή Πολιτικό Εκπρόσωπο επιφορτισμένο να διασφαλίσει την εφαρμογή του σχεδίου.

 

Για περισσότερες πληροφορίες και συνεντεύξεις επικοινωνήστε με την Υπεύθυνη Τύπου και Προβολής του Ελληνικού Τμήματος της Διεθνούς Αμνηστίας, ’ννα Μπότσογλου, τηλ. 210 3600628 (εσωτ. 2).

ΚΑΝΕ ΜΙΑ ΔΩΡΕΑ
Υπερασπίσου τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και στήριξε την ανεξαρτησία του Ελληνικού Τμήματος της Διεθνούς Αμνηστίας.