ΕΛΛΑΔΑ: ΟΙ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΣΥΛΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΚΑΤΑΦΩΡΑ ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ

Δημοσιεύθηκε στις 15 Μαΐου 2009, 00:00Εκτύπωση

Δελτίο Τύπου
15 Μαΐου 2009
AI Index: EUR 25/005/2009

Η Διεθνής Αμνηστία εκφράζει τη βαθιά της ανησυχία σχετικά με ελληνικό σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος που εισάγει εκτενείς τροποποιήσεις στο Προεδρικό Διάταγμα 90/2008, το οποίο ενσωματώνει στο ελληνικό δίκαιο τις διατάξεις της Οδηγίας της Ε.Ε. για τις Διαδικασίες Ασύλου. Η Οδηγία ρυθμίζει τα ελάχιστα κριτήρια για τις διαδικασίες ασύλου σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Το σχέδιο του Προεδρικού Διατάγματος καταργεί τον δεύτερο βαθμό των διαδικασιών ασύλου στην Ελλάδα, αφήνοντας τους αιτούντες άσυλο χωρίς τη δυνατότητα ουσιαστικής προσφυγής. Εάν υιοθετηθούν οι αλλαγές, οι αιτούντες άσυλο, των οποίων οι αιτήσεις έχουν απορριφθεί στον πρώτο βαθμό, θα έχουν πρόσβαση μόνο σε επανεξέταση από το Συμβούλιο της Επικρατείας, η οποία δεν καλύπτει την ουσία του αιτήματος, παρά μόνο εξετάζει διαδικαστικά ζητήματα.

Η Διεθνής Αμνηστία πιστεύει ότι οι προτεινόμενες τροποποιήσεις, εάν τεθούν σε εφαρμογή, θα στερήσουν από τους αιτούντες άσυλο το δικαίωμά τους σε πραγματική προσφυγή, την οποία εγγυάται το Άρθρο 13 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και το Άρθρο 39 της Οδηγίας της Ε.Ε. για τις Διαδικασίες Ασύλου. Η έλλειψη πραγματικής προσφυγής στις αρνητικές αποφάσεις για χορήγηση ασύλου θα οδηγούσε σε παραβιάσεις των υποχρεώσεων της Ελλάδας να μην επιστρέφει κανέναν άνθρωπο σε χώρα όπου θα κινδύνευε να υποστεί σοβαρές παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, σύμφωνα με τη Σύμβαση του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες και άλλες διεθνείς συνθήκες για τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Η Διεθνής Αμνηστία έχει δηλώσει ότι οι εσφαλμένες αποφάσεις σε αιτήσεις ασύλου δεν θα ήταν πρακτικά δυνατό να αμφισβητηθούν, οδηγώντας στο ενδεχόμενο να απορριφθούν τα αιτήματα ανθρώπων που κινδυνεύουν να υποστούν διώξεις σε άλλες χώρες και οι ίδιοι να επιστραφούν σε χώρες όπου αντιμετωπίζουν σοβαρές καταπατήσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αν θεσπιστούν αυτές οι αλλαγές, θα προκαλέσουν σοβαρές αμφιβολίες σχετικά με την αφοςίωση της Ελλάδας στα ανθρώπινα δικαιώματα.

Επιπλέον, η Διεθνής Αμνηστία πιστεύει ότι θα συνεχίσουν να υπάρχουν σοβαρές ανησυχίες όσον αφορά το δίκαιο χαρακτήρα του πρώτου βαθμού των διαδικασιών ασύλου. Σύμφωνα με τις προτεινόμενες τροποποιήσεις, οι αποφάσεις για χορήγηση ασύλου θα λαμβάνονται από τους κατά τόπους Αστυνομικούς Διευθυντές, αντί να λαμβάνονται σε εθνικό επίπεδο. Η Διεθνής Αμνηστία έχει επισημάνει επανειλημμένα ότι η εξέταση των αιτήσεων ασύλου από αστυνομικούς, οι όποιοι έχουν επίσης καθήκοντα ελέγχου της μετανάστευσης, υπονομεύει το δίκαιο χαρακτήρα της διαδικασίας ασύλου. 

Η Διεθνής Αμνηστία εκφράζει τη βαθιά της ανησυχία σχετικά με ελληνικό σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος που εισάγει εκτενείς τροποποιήσεις στο Προεδρικό Διάταγμα 90/2008, το οποίο ενσωματώνει στο ελληνικό δίκαιο τις διατάξεις της Οδηγίας της Ε.Ε. για τις Διαδικασίες Ασύλου. Η Οδηγία ρυθμίζει τα ελάχιστα κριτήρια για τις διαδικασίες ασύλου σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Το σχέδιο του Προεδρικού Διατάγματος καταργεί τον δεύτερο βαθμό των διαδικασιών ασύλου στην Ελλάδα, αφήνοντας τους αιτούντες άσυλο χωρίς τη δυνατότητα ουσιαστικής προσφυγής. Εάν υιοθετηθούν οι αλλαγές, οι αιτούντες άσυλο, των οποίων οι αιτήσεις έχουν απορριφθεί στον πρώτο βαθμό, θα έχουν πρόσβαση μόνο σε επανεξέταση από το Συμβούλιο της Επικρατείας, η οποία δεν καλύπτει την ουσία του αιτήματος, παρά μόνο εξετάζει διαδικαστικά ζητήματα.

Η Διεθνής Αμνηστία πιστεύει ότι οι προτεινόμενες τροποποιήσεις, εάν τεθούν σε εφαρμογή, θα στερήσουν από τους αιτούντες άσυλο το δικαίωμά τους σε πραγματική προσφυγή, την οποία εγγυάται το Άρθρο 13 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και το Άρθρο 39 της Οδηγίας της Ε.Ε. για τις Διαδικασίες Ασύλου. Η έλλειψη πραγματικής προσφυγής στις αρνητικές αποφάσεις για χορήγηση ασύλου θα οδηγούσε σε παραβιάσεις των υποχρεώσεων της Ελλάδας να μην επιστρέφει κανέναν άνθρωπο σε χώρα όπου θα κινδύνευε να υποστεί σοβαρές παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, σύμφωνα με τη Σύμβαση του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες και άλλες διεθνείς συνθήκες για τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Η Διεθνής Αμνηστία έχει δηλώσει ότι οι εσφαλμένες αποφάσεις σε αιτήσεις ασύλου δεν θα ήταν πρακτικά δυνατό να αμφισβητηθούν, οδηγώντας στο ενδεχόμενο να απορριφθούν τα αιτήματα ανθρώπων που κινδυνεύουν να υποστούν διώξεις σε άλλες χώρες και οι ίδιοι να επιστραφούν σε χώρες όπου αντιμετωπίζουν σοβαρές καταπατήσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αν θεσπιστούν αυτές οι αλλαγές, θα προκαλέσουν σοβαρές αμφιβολίες σχετικά με την αφοςίωση της Ελλάδας στα ανθρώπινα δικαιώματα.

Επιπλέον, η Διεθνής Αμνηστία πιστεύει ότι θα συνεχίσουν να υπάρχουν σοβαρές ανησυχίες όσον αφορά το δίκαιο χαρακτήρα του πρώτου βαθμού των διαδικασιών ασύλου. Σύμφωνα με τις προτεινόμενες τροποποιήσεις, οι αποφάσεις για χορήγηση ασύλου θα λαμβάνονται από τους κατά τόπους Αστυνομικούς Διευθυντές, αντί να λαμβάνονται σε εθνικό επίπεδο. Η Διεθνής Αμνηστία έχει επισημάνει επανειλημμένα ότι η εξέταση των αιτήσεων ασύλου από αστυνομικούς, οι όποιοι έχουν επίσης καθήκοντα ελέγχου της μετανάστευσης, υπονομεύει το δίκαιο χαρακτήρα της διαδικασίας ασύλου.

ΚΑΝΕ ΜΙΑ ΔΩΡΕΑ
Υπερασπίσου τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και στήριξε την ανεξαρτησία του Ελληνικού Τμήματος της Διεθνούς Αμνηστίας.