ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΗ Γ.Γ. ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΦΥΛΟΥ

Δημοσιεύθηκε στις 13 Ιουλίου 2017, 14:39Εκτύπωση

 

  Με αφορμή το πρόσφατο Νομοσχέδιο που παρουσιάσθηκε από το Ελληνικό Υπουργείο Δικαιοσύνης σε σχέση με τη νομική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου, εκπρόσωποι της Διεθνούς Αμνηστίας συναντήθηκαν σήμερα με τη κυρία Μαρία Γιαννακάκη, Γενική Γραμματέα Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Υπουργείο Δικαιοσύνης, προκειμένου να συζητήσουν από κοντά τις προτάσεις της οργάνωσης. Οι δύο πλευρές αντάλλαξαν απόψεις και διεξήγαγαν μια εποικοδομητική και ανοιχτή συζήτηση.

  Η Διεθνής Αμνηστία θεωρεί το νομοσχέδιο ένα πολύ προσδοκώμενο και σημαντικό πρώτο βήμα, που παρόλα αυτά απαιτεί σημαντικές αλλαγές έτσι ώστε να μπορέσουν τα διεμφυλικά άτομα να απολαύσουν τα ανθρώπινα δικαιώματά τους σε όλο τους το φάσμα.

  Το συγκεκριμένο σχέδιο νόμου εξαλείφει τις προϋποθέσεις της ιατρικής παρέμβασης, ιατρικών εξετάσεων και θεραπείας που να σχετίζονται με τη φυσική ή ψυχική υγεία ενός ατόμου προκειμένου να υπάρξει αλλαγή καταχωρισμένου φύλου και ονόματος.

  «Αν αυτό το νομοσχέδιο ψηφισθεί από την ελληνική Βουλή, τα διεμφυλικά άτομα στην Ελλάδα θα μπορούν επιτέλους να αναγνωρισθούν νομικά ως προς την ταυτότητα φύλου χωρίς να παραβιάζεται το δικαίωμά τους στη σωματική ακεραιότητα και η ελευθερία τους από απάνθρωπη ή εξευτελιστική  μεταχείριση».

  Ωστόσο απαιτούνται ακόμη περαιτέρω σημαντικές αλλαγές στο νομοσχέδιο αυτό έτσι ώστε να ευθυγραμμισθεί με τα διεθνή πρότυπα και να προστατευθούν τα ανθρώπινα δικαιώματα των διεμφυλικών ατόμων 

  — Λία Γώγου, ερευνήτρια της Διεθνούς Αμνηστίας για την Ελλάδα.

  Η υιοθέτηση του νομοσχεδίου αυτού θα σημάνει ότι, θα ευθυγραμμισθεί η ελληνική νομοθεσία με μία σειρά πρόσφατων αποφάσεων ελληνικών δικαστηρίων που θεωρούν ότι οι ιατρικές επεμβάσεις όπως είναι η στείρωση, δεν συνιστούν απαραίτητη προϋπόθεση για τη νομική αναγνώριση ταυτότητας φύλου διεμφυλικών ατόμων.

  Ανάμεσα στις σημαντικές ελλείψεις που έχουν εντοπισθεί από την οργάνωση είναι:

  • η εξάρτηση της νομικής αναγνώρισης της ταυτότητας φύλου από το αν το άτομο είναι μη έγγαμο, την ηλικία και το να συνάδει το νέο καταχωρισμένο φύλο με την «εξωτερική εικόνα» του ατόμου
  • την αδυναμία μη θέσπισης διαδικασίας που να πληροί τις προϋποθέσεις της ταχύτητας, της διαφάνειας, της προσβασιμότητας και του αυτοπροσδιορισμού
  • την παραβίαση του δικαιώματος στην ιδιωτική ζωή ιδιαίτερα σε σχέση με τα τέκνα διεμφυλικών ατόμων
  • την εξαίρεση κάποιων ομάδων, όπως τους πρόσφυγες και τους μετανάστες/τριες, από το να αποκτούν νομική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου στην Ελλάδα

  Οι ελληνικές αρχές και το κοινοβούλιο οφείλουν να αδράξουν τη σημαντική αυτή ευκαιρία ώστε να υιοθετήσουν μια νομοθεσία που δεν θα αποκλείει από τις διαδικασίες αλλαγής καταχωρισμένου φύλου, ένα σημαντικό αριθμό διεμφυλικών ατόμων 

  —  Λία Γώγου, ερευνήτρια της Διεθνούς Αμνηστίας για την Ελλάδα.

   

  Η Διεθνής Αμνηστία καλεί την ελληνική κυβέρνηση και την ελληνική βουλή να αλλάξει την προτεινόμενη νομοθεσία ώστε να είναι συμβατή με τα πρότυπα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, παίρνοντας τα ακόλουθα μέτρα:

  • να απαλειφθούν οι καθολικοί περιορισμοί σχετικά με την ηλικία και να διασφαλισθεί ότι οι διαδικασίες νομικής αναγνώρισης ταυτότητας φύλου θα είναι προσβάσιμες στους ανήλικους, με βάση το βέλτιστο συμφέρον τους, και λαμβάνοντας υπόψη τις αναπτυσσόμενες ικανότητές τους και το δικαίωμά τους στην ακρόαση
  • να απαλειφθεί η διάταξη που απαιτεί αντιστοιχία μεταξύ της νέας καταχώρησης φύλου ενός ατόμου και της εξωτερικής του εικόνας
  • να απαλειφθεί η προϋπόθεση το άτομο να είναι μη έγγαμο
  • να επιτραπεί σε άτομα να αλλάξουν το αναγνωρισμένο νομικά όνομα και φύλο τους, συμπεριλαμβανομένου και του καταχωρισμένου φύλου σε επίσημα έγγραφα τα οποία εκδίδονται από το κράτος, μέσω μιας γρήγορης, προσβάσιμης και διαφανούς διαδικασίας και σύμφωνα με την αίσθηση της ταυτότητας φύλου του ατόμου και χωρίς περιορισμούς στον αριθμό των περιπτώσεων που μπορεί να αλλάξει η καταχώρηση φύλου
  • να διασφαλισθεί ότι η νομική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου δεν θα περιορίζεται μόνο σε άτομα τα οποία έχουν ληξιαρχική πράξη γέννησης από Ελληνικό Ληξιαρχείο και ότι τα διεμφυλικά άτομα που έχουν νομική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου σε άλλη χώρα, θα έχουν τη δυνατότητα να αναγνωρίσουν τη σχετική απόφαση στην Ελλάδα χωρίς να χρειάζεται να επαναλάβουν τη διαδικασία νομικής αναγνώρισης της ταυτότητας φύλου
  • να επιτρέπεται στα άτομα που δεν αυτοπροσδιορίζονται στο δίπολο του φύλου, να αποκτούν επίσημα έγγραφα που να αντικατοπτρίζουν την ταυτότητα φύλου τους

  ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΔΩ

  ΚΑΝΕ ΜΙΑ ΔΩΡΕΑ
  Υπερασπίσου τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και στήριξε την ανεξαρτησία του Ελληνικού Τμήματος της Διεθνούς Αμνηστίας.