ΠΡΟΤΙΘΕΤΑΙ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΝΑ ΑΔΡΑΞΕΙ ΤΗΝ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΝΑ ΘΕΣΕΙ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ;

Δημοσιεύθηκε στις 21 Ιανουαρίου 2014, 12:35Εκτύπωση

Προτίθεται η Ελληνική Προεδρία να αδράξει την ευκαιρία να θέσει τα ανθρώπινα δικαιώματα πριν την πολιτική;

(Βρυξέλλες, 21 Ιανουαρίου 2014) Η Διεθνής Αμνηστία παρέδωσε σήμερα τις «συστάσεις της προς την Ελληνική Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.)» στον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, κ. Χαράλαμπο Αθανασίου, στις Βρυξέλλες. Η Διεθνής Αμνηστία καλεί την Ελληνική Προεδρία να διασφαλίσει την ανάπτυξη ενός ουσιαστικού μηχανισμού αντίδρασης στην Ε.Ε., έτσι ώστε να αντιμετωπιστούν οι συστηματικές παραβιάσεις των ανθρώπινων δικαιωμάτων εντός της Ε.Ε.

Καθώς η θητεία του  Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής πλησιάζει στο τέλος της, και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο προετοιμάζει τη σύνταξη στρατηγικών κατευθυντήριων οδηγιών για τους τομείς της ελευθερίας, της ασφάλειας και της δικαιοσύνης, στο πλαίσιο του νέου πολυετούς προγράμματος Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, η Ελληνική Προεδρία έχει μια μοναδική ευκαιρία να διαμορφώσει το μέλλον της προστασίας ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην EE.

 

«Η Προεδρία θα ηγηθεί ενός νέου πλαισίου Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων και πρέπει να διασφαλίσει ότι θα συμπεριληφθούν σε αυτό θέματα διακρίσεων, θεμελιωδών δικαιωμάτων, καθώς και  ουσιαστικές αλλαγές στη μεταναστευτική πολιτική», δήλωσε ο Nicolas Beger, Διευθυντής  του Γραφείου Ευρωπαϊκών Θεσμών της Διεθνούς Αμνηστίας. «Κατ’ ελάχιστον θα πρέπει  να αντιμετωπιστούν σοβαρά η επαίσχυντη μεταχείριση των μεταναστών, των αιτούντων άσυλο και των προσφύγων στα σύνορα της Ε.Ε., οι διακρίσεις που αντιμετωπίζουν οι Ρομά, το ανησυχητικό επίπεδο των εγκλημάτων μίσους και η ενδημική βία κατά των γυναικών και των κοριτσιών».

Μεταξύ άλλων, η Διεθνής Αμνηστία καλεί για συγκεκριμένες ενέργειες στους ακόλουθους τομείς:

Μετανάστευση

Σε ολόκληρη την Ε.Ε. και τα σύνορά της, η πολιτική ελέγχου της μετανάστευσης εξακολουθεί να παραβιάζει τα δικαιώματα των μεταναστών, των αιτούντων άσυλο και των προσφύγων, και να θέτει τις ζωές τους σε κίνδυνο. Η υιοθέτηση των στρατηγικών κατευθυντήριων οδηγιών αποτελεί μοναδική ευκαιρία να αναθεωρηθούν ριζικά οι ευρωπαϊκές μεταναστευτικές πολιτικές. Η Διεθνής Αμνηστία καλεί την Ελληνική Προεδρία να ασκήσει πίεση στα κράτη-μέλη να λάβουν δραστικά μέτρα, προκειμένου να αποφευχθεί η απώλεια περισσότερων ανθρώπινων ζωών στη θάλασσα και να αναζητήσει πολιτικές και πρακτικές διαχείρισης των συνόρων που θα σέβονται πλήρως τα ανθρώπινα δικαιώματα. Η εκτεταμένη χρήση από τα κράτη-μέλη της κράτησης μεταναστών πρέπει να αναστραφεί με την προώθηση εναλλακτικών λύσεων.

Ρομά

Οι διακρίσεις εις βάρος των έξι εκατομμυρίων Ρομά της Ε.Ε. είναι εμφανής ακόμα και στα ανώτατα επίπεδα πολιτικής και πολιτικής ρητορικής, καθώς και σε όλους τους τομείς της ζωής, συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης στη στέγαση, την υγειονομική περίθαλψη, την απασχόληση και την εκπαίδευση. Η Διεθνής Αμνηστία καλεί την Ελληνική Προεδρία να αναλάβει ηγετικό ρόλο στη διασφάλιση ότι τα κράτη-μέλη δεν παραβιάζουν τους σαφείς νόμους της Ε.Ε. κατά των διακρίσεων, και ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χρησιμοποιεί τα εργαλεία που έχει στην διάθεσή της έτσι ώστε τα κράτη-μέλη που δεν συμμορφώνονται να λογοδοτούν (infringement proceedings).

 

Εγκλήματα μίσους

Οι Ρομά, οι μετανάστες, οι αιτούντες άσυλο, οι πρόσφυγες, λεσβίες, ομοφυλόφιλοι, καθώς και αμφισεξουαλικά, τρανσεξουαλικά και ιντερσεξουαλικά (ΛΟΑΤΙ) άτομα, συχνά αντιμετωπίζουν βία που υποκινείται από μίσος. Ωστόσο, η νομοθεσία της Ε.Ε. για τα εγκλήματα μίσους δεν προστατεύει τα άτομα ΛΟΑΤΙ, ούτε διασφαλίζει ότι τα κίνητρα μίσους αναγνωρίζονται επαρκώς κατά τη διερεύνηση και τη δίωξη. Η Διεθνής Αμνηστία καλεί την Ελληνική Προεδρία να πιέσει την Ε.Ε. να αποκτήσει μια πιο εμπεριστατωμένη προσέγγιση έτσι ώστε να καταπολεμηθεί η βία με κίνητρο το μίσος ώστε να αντιμετωπιστούν τα υφιστάμενα κενά. Η ανάπτυξη των στρατηγικών κατευθυντήριων οδηγιών θα αποτελέσει σημαντική ευκαιρία για να αντιμετωπιστούν στο σύνολό τους τα εγκλήματα μίσους στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

 

Γυναίκες

Τα δικαιώματα των γυναικών πρέπει να προστατεύονται σθεναρά, ούτως ώστε να παραμείνει η Ε.Ε. αξιόπιστος υπερασπιστής των ανθρωπίνων δικαιωμάτων,  τόσο εντός όσο και εκτός των συνόρων της. Η Διεθνής Αμνηστία καλεί την Ελληνική Προεδρία να διασφαλίσει ότι τα δικαιώματα των γυναικών θα εξακολουθήσουν να αποτελούν βασική προτεραιότητα της Ε.Ε. Την καλεί επίσης να βασιστεί στη καλή δουλειά που έχει επιτευχθεί χάρη στην ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τον ακρωτηριασμό των γυναικείων γεννητικών οργάνων (FGM), εξασφαλίζοντας υποστήριξη και από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και από τα κράτη-μέλη για την εφαρμογή της.

Άτομα σε κίνδυνο

Οι συστάσεις καλούν επίσης την Ελληνική Προεδρία να διασφαλίσει την ενεργό εμπλοκή της Ε.Ε. σε 11 περιπτώσεις ατόμων ανά τον κόσμο που διατρέχουν κίνδυνο. Αυτές περιλαμβάνουν τους "Τρεις της Bolotnaya", τρεις κρατουμένους συνείδησης που φυλακίστηκαν στη Ρωσία το 2012 για την ειρηνική έκφραση των πεποιθήσεών τους. Ήδη, ενώ γράφονται αυτά, ένας εκ των τριών, ο Vladimir Akimenkov, έχει αποφυλακιστεί, ενώ οι άλλοι δύο κρατούμενοι συνείδησης παραμένουν φυλακισμένοι. Η ελευθερία της έκφρασης στη Ρωσία παραμένει μείζον θέμα. Καλούμε την Προεδρία να αντιμετωπίσει την κατάσταση αυτών των 11 ατόμων που βρίσκονται σε κίνδυνο, και να πιέσει για ουσιαστική πρόοδο για κάθε μία από αυτές τις εκκλήσεις.

ΚΑΝΕ ΜΙΑ ΔΩΡΕΑ
Υπερασπίσου τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και στήριξε την ανεξαρτησία του Ελληνικού Τμήματος της Διεθνούς Αμνηστίας.