ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ

Δημοσιεύθηκε στις 22 Φεβρουαρίου 2010, 00:00Εκτύπωση

Επιστολή
Κυρία Δρ. Κριστίνα Σρέντερ, Υπουργός για την Οικογένεια, τη Νεολαία και την Τρίτη Ηλικία, Βερολίνο Κοινοποίηση: Κυρία Μπιμπιάνα Αΐντο, Ισπανίδα Υπουργός Ισότητας, Ισπανική Προεδρεία του Συμβουλίου της Ε.Ε.

Κοινοποίηση: Κυρία Μπιμπιάνα Αΐντο, Ισπανίδα Υπουργός Ισότητας, Ισπανική Προεδρεία του Συμβουλίου της Ε.Ε.
Βρυξέλλες, 22 Φεβρουαρίου 2010
Θέμα: Οι Διευθυντές όλων των εθνικών τμημάτων της Διεθνούς Αμνηστίας στις χώρες-μέλη της Ε.Ε. απευθύνουν έκκληση ζητώντας την υποστήριξή σας στην Οδηγία της Ε.Ε. για την Καταπολέμηση των Διακρίσεων

Αγαπητή κ. Κριστίνα Σρέντερ,

Εν όψει της συνάντησής σας με τον Ισπανό ομόλογό σας στις 24 Φεβρουαρίου, εμείς, οι Διευθυντές 21 ευρωπαϊκών εθνικών τμημάτων και του Γραφείου της Διεθνούς Αμνηστίας για την Ε.Ε., αποφασίσαμε να σας εκφράσουμε συλλογικά την ανησυχία της Διεθνούς Αμνηστίας σχετικά με τη συνεχιζόμενη αντίθεση της Γερμανίας προς το νέο περιεκτικό νομοθέτημα της Ε.Ε. για την καταπολέμηση των διακρίσεων. Σε συνάντηση με την κυρία Βέλσκοπ-Ντέφαα στις 5 Φεβρουαρίου, εκπρόσωποι οργανώσεων κατά των διακρίσεων από όλη την Ευρώπη εξήγησαν πώς σε άλλα ευρωπαϊκά κράτη υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι υφίστανται αυτή τη στιγμή διακρίσεις για λόγους θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή σεξουαλικού προσανατολισμού, χωρίς πρόσβαση σε ένδικα μέσα αποκατάστασης στο εθνικό επίπεδο.

Η Διεθνής Αμνηστία χαιρέτισε την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για μια νέα Οδηγία για την Ισότητα, ως ένα πρώτο και απαραίτητο μέτρο για να διορθωθεί αυτή η κατάσταση και να κλείσει το νομικό χάσμα που δημιουργήθηκε μετά τις Οδηγίες του 2000. Ένα περιεκτικό νομικό πλαίσιο της Ε.Ε., το οποίο θα διασφαλίζει την ίδια προστασία και τα ίδια ένδικα μέσα για όλους τους λόγους που προβλέπει το Άρθρο 19 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ε.Ε., θα είναι καθοριστικής σημασίας για να επιτευχθεί ίση και αποτελεσματική προστασία για όλους τους ανθρώπους σε όλη την Ε.Ε. Θα παράσχει επιτέλους την ίδια προστασία σε όλα τα άτομα σε ένα ευρύ φάσμα τομέων όπου είναι χρόνιες οι διακρίσεις, όπως στην πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες, τη στέγαση, την υγεία ή την εκπαίδευση σε ίση βάση, ανεξάρτητα από τον λόγο της διάκρισης.

Η Διεθνής Αμνηστία πιστεύει ότι, μεταξύ όλων των κρατών-μελών της Ε.Ε., η Γερμανία βρίσκεται σε άριστη θέση να γνωρίζει πόσο έχουν ήδη χρησιμεύσει τα πρότυπα της Ε.Ε. κατά των διακρίσεων στην προώθηση εθνικής νομοθεσίας με τον ίδιο στόχο. Έτσι, η Γερμανία είναι σήμερα διάσημη για τους νόμους της υπέρ της Ισότητας.

Η Γερμανία είναι, επίσης, μια χώρα που διακηρύσσει σταθερά τη δέσμευσή της στον αγώνα για την ισότητα για όλους τους ανθρώπους.

Αντιτιθέμενη επίσημα στην πρόταση της Επιτροπής για αυτήν τη νέα Οδηγία της Ε.Ε. για την Καταπολέμηση των Διακρίσεων, η Γερμανία όχι μόνο εμποδίζει τις διαπραγματεύσεις για την Οδηγία στο Συμβούλιο, αλλά, επίσης, επιτρέπει στα άλλα κράτη-μέλη της Ε.Ε. να κρύβονται πίσω από τη δική της θέση για να δικαιολογήσουν την αργή πρόοδο των συζητήσεων στο Συμβούλιο. Πάνω απ’ όλα, η Γερμανία στέλνει ένα καταστρεπτικό μήνυμα ότι δεν χρειάζεται καμία ενέργεια της Ε.Ε. για να καταπολεμηθούν οι διακρίσεις, που συνεχίζονται στην Ευρώπη πολύ πέρα από τον τομέα της εργασίας, για λόγους σεξουαλικού προσανατολισμού, θρησκείας ή πεποιθήσεων, ηλικίας ή αναπηρίας. Στην πράξη δέχεται οι εταίροι της Ε.Ε. να αρνούνται την προστασία σε εκατομμύρια άλλους πολίτες της Ε.Ε.

Σε μια εποχή όπου:
- Υπάρχουν σοβαρές ανησυχίες για τη συμμόρφωση της νομοθεσίας της Λιθουανίας αναφορικά με την προστασία των ανηλίκων από βλαπτική δημόσια πληροφόρηση και το δικαίωμα της ελευθερίας από τις διακρίσεις για λόγους σεξουαλικού προσανατολισμού,
- Η Ε.Ε. έχει κάνει μια ιστορική κίνηση προσχωρώντας στη Σύμβαση του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες,
- Η έρευνα του Ευρωβαρόμετρου δείχνει αύξηση των διακρίσεων για λόγους ηλικίας,
- Κάποιοι μπαίνουν στον πειρασμό να χρησιμοποιήσουν ως παράδειγμα το ελβετικό δημοψήφισμα για την απαγόρευση των μιναρέδων, για να περιθωριοποιήσουν ακόμη περισσότερο τη θρησκευτική ελευθερία των μουσουλμανικών κοινοτήτων στις κοινωνίες μας,

Η απραξία της Ε.Ε. είναι βλαπτική και δυνητικά επιζήμια για την προστασία των οικουμενικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
Ένα τέτοιο μήνυμα δηλώνει επίσης στον υπόλοιπο κόσμο και ιδίως στις υποψήφιες για ένταξη χώρες, ότι τα υπάρχοντα θεσμικά κείμενα της Ε.Ε. για την καταπολέμηση των διακρίσεων είναι αρκετά, αφήνοντας στην πραγματικότητα πολυάριθμες μορφές διακρίσεων χωρίς αντιμετώπιση από το ευρωπαϊκό κεκτημένο.
Εάν η Γερμανία εξακολουθήσει να αντιτίθεται στην Οδηγία, οι άνθρωποι διατρέχουν τον κίνδυνο να μείνουν χωρίς πρόσβαση σε νομική προστασία εναντίον των διακρίσεων για πολλά χρόνια ακόμα.
Η Διεθνής Αμνηστία είναι αποφασισμένη να κινητοποιηθεί σε όλη την Ευρώπη για να καταστήσει τη Γερμανία υπόλογη για το μπλοκάρισμα της δράσης σε επίπεδο Ε.Ε. Εν ονόματι όλων των παρακάτω Ευρωπαίων Διευθυντών, η Διεθνής Αμνηστία απευθύνει έκκληση στη Γερμανία:
- να σταματήσει να αντιτίθεται στην πρόταση της Επιτροπής για μια νέα περιεκτική και ουσιαστική νομοθεσία για την καταπολέμηση των διακρίσεων σε επίπεδο Ε.Ε. και,
- να ασκήσει όλη την επιρροή και την πείρα της στην καταπολέμηση των διακρίσεων για να στηρίξει τις ευρωπαϊκές και εθνικές προσπάθειες να προωθηθεί αποτελεσματική ισότητα για όλους τους ανθρώπους σε όλους τους τομείς της ζωής.

Με εκτίμηση,

Nicolas Beger, Γραφείο Διεθνούς Αμνηστίας για την Ε.Ε.
Monika Lueke, Γερμανικό Τμήμα Διεθνούς Αμνηστίας
Heinz Patzelt, Αυστριακό Τμήμα Διεθνούς Αμνηστίας
Karen Moeskops, Φλαμανδόφωνο Βελγικό Τμήμα Διεθνούς Αμνηστίας
Frank Johansson, Φινλανδικό Τμήμα Διεθνούς Αμνηστίας
Esteban Beltrán, Ισπανικό Τμήμα Διεθνούς Αμνηστίας
Lars Normann Jørgensen, Δανικό Τμήμα Διεθνούς Αμνηστίας
Philippe Hensmans, Γαλλόφωνο Βελγικό Τμήμα Διεθνούς Αμνηστίας
Dáša Van der Horst, Τσεχικό Τμήμα Διεθνούς Αμνηστίας
Stephan Oberreit, Γαλλικό Τμήμα Διεθνούς Αμνηστίας
Γεωργία Τρισμπιώτη, Ελληνικό Τμήμα Διεθνούς Αμνηστίας
Robert Almosd, Ουγγρικό Τμήμα Διεθνούς Αμνηστίας
Colm O’ Gorman, Ιρλανδικό Τμήμα Διεθνούς Αμνηστίας
Stefano Longhini, Ιταλικό Τμήμα Διεθνούς Αμνηστίας
Chiara Trombetta, Λουξεμβουργιανό Τμήμα Διεθνούς Αμνηστίας
Eduard Nazarski, Ολλανδικό Τμήμα Διεθνούς Αμνηστίας
Draginja Nadazdin, Πολωνικό Τμήμα Διεθνούς Αμνηστίας
Pedro Krupenski, Πορτογαλικό Τμήμα Διεθνούς Αμνηστίας
Branislav Tichi, Σλοβακικό Τμήμα Διεθνούς Αμνηστίας
Nataša Posel, Σλοβενικό Τμήμα Διεθνούς Αμνηστίας

ΚΑΝΕ ΜΙΑ ΔΩΡΕΑ
Υπερασπίσου τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και στήριξε την ανεξαρτησία του Ελληνικού Τμήματος της Διεθνούς Αμνηστίας.