ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΜΝΗΣΤΙΑΣ 11-12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2009

Δημοσιεύθηκε στις 11 Απριλίου 2009, 00:00Εκτύπωση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
Αθήνα, 1 Μαρτίου 2009
Σύμφωνα με το Άρθρο 13 του Καταστατικού της Ελληνικής Επιτροπής της Διεθνούς Αμνηστίας
ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ
τα μέλη της σε Τακτική Γενική Συνέλευση στην αίθουσα της
Ένωσις Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών (Ε.Σ.Η.Ε.Α),
Ακαδημίας 20, 1ος όροφος, 10671 Αθήνα.
Η τυπική σύγκληση γίνεται στις 28 Μαρτίου 2009, αλλά για λόγους απαρτίας η συνέλευση θα πραγματοποιηθεί
το Σαββάτο 11 Απριλίου 2009 (ώρες 15:00 έως 21:00)
και την Κυριακή 12 Απριλίου 2009 (ώρες 10:00 έως 15:00)
Η 4η Απριλίου αποκλείστηκε ως ημερομηνία πραγματοποίησης της Γενικής Συνέλευσης διότι στο κέντρο της Αθήνας αναμένεται να διεξαχθούν μεγάλες πολιτικές συγκεντρώσεις.

Η ψηφοφορία για τις εκλογές θα γίνει την Κυριακή 12 Απριλίου 2009 (ώρες 11:00 έως 13:00).

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
Σάββατο 11 Απριλίου 2009

 1. Εκδήλωση συμπαράστασης στην Κωνσταντίνα Κούνεβα
 2. Εκλογή Προέδρου και Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης
 3. Έγκριση Ημερήσιας Διάταξης
 4. Παρουσίαση Απολογισμών: Δράσης, Οικονομικού και Ισολογισμού
 5. Παρουσίαση έκθεσης Εξελεγκτικής Επιτροπής
 6. Έγκριση Οικονομικού Απολογισμού και Ισολογισμού
 7. Έγκριση πεπραγμένων Διοικητικού Συμβουλίου
 8. Παρουσίαση υποψηφίων Διοικητικού Συμβουλίου και Εξελεγκτικής Επιτροπής

Κυριακή 12 Απριλίου 2009

 1. Παρουσίαση Επιχειρησιακού Σχεδίου 2009 (Προγραμματισμός) και Προϋπολογισμού
 2. Έγκριση Επιχειρησιακού Σχεδίου 2009 (Προγραμματισμός) και Προϋπολογισμού
 3. Παρουσίαση «Εκστρατείας για την Αξιοπρέπεια»
 4. Παρουσίαση συζητήσεων του Φόρουμ των Προέδρων
 5. Παρουσίαση σχεδίων αποφάσεων της Διεθνούς Γενικής Συνέλευσης (ICM)
 6. Συζήτηση σχεδίων αποφάσεων και προτάσεων
 7. Εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου και Εξελεγκτικής Επιτροπής για την περίοδο 2009 - 2011

Τα μέλη έχουν τη δυνατότητα να προμηθευτούν τα κείμενα της Γενικής Συνέλευσης νωρίτερα επικοινωνώντας με τη Γραμματεία (καθημερινά 9:30 - 16:00).

Οι υποψηφιότητες για τις εκλογές πρέπει να υποβληθούν εγγράφως μέχρι την Πέμπτη 26 Μαρτίου 2009 και ώρα 14:00 στα γραφεία της Διεθνούς Αμνηστίας, Σίνα 30, 106 72 Αθήνα. Οι υποψήφιοι παρακαλούνται να προσκομίσουν σύντομο βιογραφικό της πορείας τους στην οργάνωση και να παρευρίσκονται και τις δυο ημέρες. Όλοι οι υποψήφιοι θα χρειαστεί να κάνουν σύντομη παρουσίαση των απόψεών τους και ενδεχομένως να απαντήσουν ερωτήσεις που απευθύνει το σώμα της Συνέλευσης.

Για την καλύτερη προετοιμασία της Γενικής Συνέλευσης, παρακαλείται όποιο μέλος επιθυμεί να καταθέσει σχέδιο απόφασης, να το αποστείλει μέχρι τις 23 Μαρτίου 2009, στα γραφεία του τμήματος.

Δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση θα έχουν τα μέλη που έχουν εγγραφεί μέχρι και 31 Δεκεμβρίου 2008 και που θα έχουν τακτοποιήσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις.

Το Διοικητικό Συμβούλιο

ΚΑΝΕ ΜΙΑ ΔΩΡΕΑ
Υπερασπίσου τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και στήριξε την ανεξαρτησία του Ελληνικού Τμήματος της Διεθνούς Αμνηστίας.