ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΜΝΗΣΤΙΑΣ ΣΤΟ B' ΘΕΑΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Π.Ε.ΣΥ.Θ.: ΜΕΤΑΝAΣΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΡΑΜΑΤΟΥΡΓΙΑ / 28-31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 / GOETHE INSTITUT

Δημοσιεύθηκε στις 27 Μαρτίου 2012, 17:54Εκτύπωση