ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΜΝΗΣΤΙΑΣ: «ΑΝΑΝΗΨΗ ΤΩΡΑ: ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΙΑ ΔΕΚΑΕΤΙΑ ΛΙΤΟΤΗΤΑΣ»

Δημοσιεύθηκε στις 27 Απριλίου 2020, 12:22Εκτύπωση

Αυτή η έκθεση αναλύει τις επιπτώσεις των μέτρων λιτότητας που εφαρμόστηκαν από την ελληνική κυβέρνηση μετά από την οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση που ξεκίνησε το 2008, στο δικαίωμα στην υγεία στην Ελλάδα. Βασίζεται σε διεξοδική έρευνα γραφείου και συνεντεύξεις με πάνω από 210 ανθρώπους – συμπεριλαμβανομένων ανθρώπων που χρησιμοποιούν το δημόσιο σύστημα υγείας, εργαζόμενους/-ες στον τομέα της υγείας, ειδικούς στην δημόσια υγεία και εκπροσώπους της κυβέρνησης.

Η Διεθνής Αμνηστία διαπίστωσε ότι τα μέτρα λιτότητας έχουν υπονομεύσει την προσβασιμότητα και την οικονομική προσιτότητα της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης στην Ελλάδα, με πολλούς ανθρώπους να δυσκολεύονται περισσότερο να βρουν τα χρήματα για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και να έχουν πρόσβαση στο δημόσιο σύστημα υγείας όταν το έχουν ανάγκη. Οι επιπτώσεις οπισθοδρόμησης των μέτρων λιτότητας, σε συνδυασμό με το πώς αυτά αναπτύχθηκαν και εφαρμόστηκαν, σημαίνει ότι η Ελλάδα παραβιάζει το δικαίωμα στην απόλαυση του υψηλότερου δυνατού επιπέδου σωματικής και ψυχικής υγείας.

Καθώς αυτή η έκθεση ολοκληρωνόταν στις αρχές του 2020, η πανδημία COVID-19 έφτασε στην Ελλάδα. Αυτή η έκθεση αναφέρεται σε αρχικές δημόσια διαθέσιμες πληροφορίες για το πώς η πανδημία έχει αρχίσει να επηρεάζει το σύστημα υγείας της Ελλάδας, την αρχική ανταπόκριση της κυβέρνησης, και παρέχει προκαταρτικές παρατηρήσεις και συστάσεις για μελλοντική δράση εκ μέρους της κυβέρνησης. 

  • Έκθεση
    ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΈκθεση
ΚΑΝΕ ΜΙΑ ΔΩΡΕΑ
Υπερασπίσου τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και στήριξε την ανεξαρτησία του Ελληνικού Τμήματος της Διεθνούς Αμνηστίας.