ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2017

Δημοσιεύθηκε στις 22 Φεβρουαρίου 2018, 14:20Εκτύπωση

Η ετήσια έκθεση της Διεθνούς Αμνηστίας για το έτος 2017/18 καταγράφει την κατάσταση, στην οποία βρίσκονται τα ανθρώπινα δικαιώματα σε 159 χώρες και σε περιοχές σε όλον τον κόσμο για το έτος 2017. Συγκρούσεις, μέτρα λιτότητας και φυσικές καταστροφές οδήγησαν σε μεγαλύτερα επίπεδα φτώχειας και ανισότητας. Εκατομμύρια άνθρωποι αναγκάστηκαν να αφήσουν τα σπίτια τους και να αναζητήσουν καταφύγιο μέσα στην ίδια τους τη χώρα λόγω βίαιων εκτοπισμών ή πέρασαν τα εθνικά τους σύνορα, αναζητώντας προστασία σε άλλα κράτη Οι διακρίσεις παρέμειναν σε υψηλά επίπεδα παγκοσμίως και σε ορισμένες περιπτώσεις είχαν μοιραίες συνέπειες για τα θύματά τους. Κυβερνήσεις όλων των πεποιθήσεων συνέχισαν να καταστέλλουν το δικαίωμα της ελευθερίας της έκφρασης και του ελεύθεριας του συνέρχεσθαι και συνεταιρίζεσθαι.

ΚΑΝΕ ΜΙΑ ΔΩΡΕΑ
Υπερασπίσου τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και στήριξε την ανεξαρτησία του Ελληνικού Τμήματος της Διεθνούς Αμνηστίας.