Η Διεθνής Αμνηστία εκφράζει την ανησυχία της ότι κράτη-μέλη του Κανονισμού “Δουβλίνο ΙΙ” της  Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) συνεχίζουν ή έχουν αρχίσει και πάλι να επιστρέφουν στην Ελλάδα αιτούντες άσυλο σύμφωνα με τον Κανονισμό αυτόν παρά τους συνεχείς και σοβαρούς προβληματισμούς αναφορικά με τη μεταχείριση των αιτούντων άσυλο, των προσφύγων και των μεταναστών στην Ελλάδα. Ο Κανονισμός του Δουβλίνου αποτελεί νόμο της ΕΕ για να προσδιορίζεται ποιο κράτος-μέλος είναι υπεύθυνο να αποφασίσει επί ενός αιτήματος ασύλου που κατατίθεται μέσα στην ΕΕ και συνήθως προβλέπει ότι οι αιτούντες άσυλο πρέπει να επιστρέφονται στην πρώτη χώρα στην οποία εισήλθαν κατά την άφιξή τους στην ΕΕ.

Τα άτομα που μετάγονται σύμφωνα με το σύστημα Δουβλίνο ΙΙ έρχονται αντιμέτωπα με αναρίθμητους κινδύνους για τα ανθρώπινα δικαιώματά τους στην Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένου του πιο μεγάλου κινδύνου, αυτού της επαναπροώθησης, μέσω των ανεπαρκειών του συστήματος ασύλου τόσο σε διαδικαστικό όσο και σε ουσιαστικό επίπεδο. Η έκθεση αυτή ρίχνει φως στις ανεπάρκειες αυτές, οι οποίες είναι: δυσκολίες στην πρόσβαση στο σύστημα ασύλου και στην κατάθεση του αιτήματος, ανεπαρκής εξέταση των αιτημάτων για χορήγηση ασύλου, έλλειψη των διαδικαστικών εγγυήσεων που απαιτούνται από το διεθνές δίκαιο για την εξασφάλιση της σωστής αναγνώρισης εκείνων που χρειάζονται διεθνή προστασία και την αποτροπή της  παραβίασης της αρχής της μη επαναπροώθησης. Αυτές οι ανεπάρκειες  στη διαδικασία περιλαμβάνουν την κατάργηση της αποτελεσματικής προσφυγής, καθώς και την ελλιπή νομική συνδρομή, διερμηνεία και παροχή πληροφοριών για τη διαδικασία ασύλου. Επιπρόσθετα σε αυτές τις συστημικές ανεπάρκειες, οι απελάσεις προς την Τουρκία, μεταξύ άλλων και αιτούντων άσυλο, δημιουργούν νέους κινδύνους για έμμεση ή αλυσιδωτή επαναπροώθηση.

Επιπλέον στη συντριπτική τους πλειονότητα οι αιτούντες άσυλο, οι οποίοι μετάγονται βάσει του Κανονισμού του Δουβλίνου, αυτομάτως με την άφιξή τους στην Ελλάδα τίθενται υπό κράτηση σε ανεπαρκείς συνθήκες κράτησης στο αεροδρόμιο. Οι συνθήκες υποδοχής σε άλλες περιοχές της χώρας υπολείπονται κατά πολύ των αναγκαίων προτύπων και δεν καλύπτονται τα οικονομικά και κοινωνικά δικαιώματα. Υπό το πρίσμα αυτών των διαπιστώσεων της έκθεσης, η Διεθνής Αμνηστία είναι αναγκασμένη να επαναλάβει την έκκλησή της προς όλα τα κράτη-μέλη του Κανονισμού του Δουβλίνου να αναστείλουν αμέσως όλες τις επιστροφές προς την  Ελλάδα βάσει του Κανονισμού αυτού μέχρι να εφαρμοστούν μεταρρυθμίσεις οι οποίες θα διασφαλίζουν ότι ικανοποιείται το  αναγκαίο επίπεδο προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των προσφύγων και των αιτούντων άσυλο στην Ελλάδα.

Δείτε την έκθεση εδώ.