Η ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΕΠΕΙ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΣ ΝΑ ΕΠΙΛΥΣΕΙ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΩΝ ΑΘΛΙΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΚΡΑΤΗΣΗΣ

Δημοσιεύθηκε στις 22 Μαρτίου 2011, 12:53Εκτύπωση

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΗΛΩΣΗ
16 Μαρτίου 2011

Η Ελλάδα πρέπει επειγόντως να επιλύσει το πρόβλημα των άθλιων συνθηκών κράτησης

Η Διεθνής Αμνηστία έχει καλέσει της ελληνικές αρχές να ενεργήσουν αμέσως, ώστε να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα των άθλιων συνθηκών στις οποίες υποβάλλονται αλλοδαποί που έχουν στερηθεί την ελευθερία τους και φυλακισμένοι. Οι συνθήκες κράτησης, σε πολλές περιπτώσεις, ισοδυναμούν με βάναυση, απάνθρωπη και ταπεινωτική μεταχείριση. Η Ελλάδα πρέπει να σταματήσει αμέσως τη συστηματική κράτηση αλλοδαπών αποκλειστικά λόγω της μεταναστευτικής τους ιδιότητας.

Η έκκληση ακολουθεί τη χθεσινή (15/03) εξαιρετική απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Πρόληψη των Βασανιστηρίων και της Απάνθρωπης ή Ταπεινωτικής Μεταχείρισης ή Τιμωρίας (ΕΠΒ) να εκδώσει δημόσια δήλωση, αντιδρώντας στην αποτυχία της Ελλάδας να αντιμετωπίσει τις βαθύτατες ανησυχίες της  Επιτροπής αναφορικά με τις συνθήκες κράτησης των παράτυπων μεταναστών και την κατάσταση του συστήματος φυλάκισης της χώρας. Η ΕΠΒ εξέφρασε τη λύπη της, ιδίως, για τη συνεχιζόμενη αποτυχία της Ελλάδας να αντιμετωπίσει τις βαθιές ανεπάρκειες που πλήττουν το καθεστώς και τις συνθήκες κράτησης των παράτυπων μεταναστών και τη διαρκή επιδείνωση των συνθηκών διαβίωσης και μεταχείρισης των φυλακισμένων στη χώρα.

Η Διεθνής Αμνηστία υπενθυμίζει στις ελληνικές αρχές ότι η κράτηση ανθρώπων σε συνθήκες βάναυσες, απάνθρωπες ή εξευτελιστικές παραβιάζει το διεθνές δίκαιο για τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Η Διεθνής Αμνηστία καλεί τις ελληνικές αρχές να συνεργαστούν αποτελεσματικά με το ΕΠΒ, ώστε να αποφευχθούν περαιτέρω παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και να υλοποιήσει τις συστάσεις της.

Η Διεθνής Αμνηστία, επίσης, καλεί τις ελληνικές αρχές να:

  • Σταματήσουν την πρακτική της κράτησης αιτούντων άσυλο, εκτός εάν πρόκειται για εξαιρετικές περιστάσεις καθώς και περιπτώσεις όπου η απόφαση για κράτηση ή για συνέχιση της κράτησης είναι σύμφωνη με το διεθνές δίκαιο για τα ανθρώπινα δικαιώματα των προσφύγων και με τα διεθνή πρότυπα,
  • Σταματήσουν την πρακτική της κράτησης αποκλειστικά για μεταναστευτικούς σκοπούς ευάλωτων ατόμων, περιλαμβανομένων επιζώντων από βασανιστήρια, θυμάτων τράφικινγκ, και παιδιών -των τελευταίων, ανεξάρτητα από το αν είναι ασυνόδευτα ή χωρισμένα από τις οικογένειές τους,
  • Σταματήσουν οποιαδήποτε κράτηση σε εγκαταστάσεις που είναι σοβαρά συνωστισμένες και/ή όπου οι συνθήκες είναι βάναυσες, απάνθρωπες ή εξευτελιστικές, περιλαμβανομένων των συνοριακών σταθμών φύλαξης και άλλων εγκαταστάσεων κράτησης μεταναστών, όπως αυτές που αναφέρονται στο Σουφλί, στο Τυχερό και στο αεροδρόμιο της Αθήνας,
  • Παράσχουν στους κρατούμενους μια ουσιαστική ευκαιρία να αμφισβητήσουν τη νομιμότητα της κράτησής τους, με την αιτιολογία, μεταξύ άλλων, ότι οι συνθήκες κράτησης είναι βάναυσες, απάνθρωπες ή εξευτελιστικές,
  • Παράσχουν σε όλους τους αιτούντες άσυλο και σε άλλες ευάλωτες ομάδες επαρκείς εγκαταστάσεις υποδοχής και πρότυπα διαβίωσης, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις της Ελλάδας υπό το διεθνές δίκαιο για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τους πρόσφυγες, περιλαμβανομένων και των ελάχιστων προτύπων της Ε.Ε.,
  • Να εφαρμόσουν πρόσφατες νομικές μεταρρυθμίσεις για την κράτηση μεταναστών αμέσως και αποτελεσματικά,

Δεδομένων των προκλήσεων που αντιμετωπίζει η Ελλάδα από τις «μικτές μεταναστευτικές ροές» τα τελευταία χρόνια, η Διεθνής Αμνηστία, επίσης, απευθύνει έκκληση στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στα κράτη μέλη της, να συνδράμουν τις ελληνικές αρχές ώστε να παράσχουν επαρκείς συνθήκες υποδοχής στους αφιχθέντες και να αξιολογήσουν τις ανάγκες τους για προστασία.

Υπόβαθρο

Στις 15 Μαρτίου, 2011, το ΕΠΒ εξέδωσε πρώτη φορά δημόσια δήλωση για την Ελλάδα. Οι δημόσιες δηλώσεις του ΕΠΒ αποτελούν εξαιρετικό μέτρο που προβλέπεται από το Άρθρο 10 (2) της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την Πρόληψη των Βασανιστηρίων. Τέτοιες δηλώσεις έχουν χρησιμοποιηθεί μόνο πέντε φορές στην ιστορία του ΕΠΒ: δύο φορές αναφορικά με την Τουρκία και τρεις φορές αναφορικά με τη Ρωσική Ομοσπονδία (Τσετσενία).

Στο πλαίσιο επίσκεψης στην Ελλάδα, τον Ιανουάριο του 2011, το ΕΠΒ διαπίστωσε ότι οι πληροφορίες που παρέχουν οι ελληνικές αρχές είναι αναξιόπιστες, Η αστυνομία και οι συνοριακοί σταθμοί φύλαξης συνέχισαν να κρατούν ακόμα μεγαλύτερους αριθμούς παράτυπων μεταναστών σε πολύ κακές συνθήκες. Το ΕΠΒ διαπίστωσε, μεταξύ άλλων, συνωστισμό, άθλιες συνθήκες κράτησης, καθώς και την κράτηση γυναικών μαζί με άνδρες.

Στην εγκατάσταση του Φυλακίου στην περιοχή του Έβρου, η οποία έχει χτιστεί ειδικά για την κράτηση αλλοδαπών, παράτυποι μετανάστες, περιλαμβανομένων ανηλίκων και οικογενειών με μικρά παιδιά, κρατούνταν κλειδωμένοι επί εβδομάδες, ακόμα και μήνες, σε βρόμικες, συνωστισμένες, ανθυγιεινές εγκαταστάσεις, που θύμιζαν κλουβιά.

Το ΕΠΒ διαπίστωσε, επίσης, ότι η εγκατάσταση του αεροδρομίου της Αθήνας συνέχισε να κρατά ανθρώπους σε συνθήκες, όπως αυτές που βρήκε πρόσφατα το Επιμελητήριο του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, στην περίπτωση του M.S.S. εναντίον Βελγίου και Ελλάδας, παραβιάζοντας το Άρθρο 3 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, επειδή ισοδυναμούσε με εξευτελιστική μεταχείριση.

Το ΕΠΒ, επίσης, ανέφερε σταθερή επιδείνωση στις συνθήκες διαβίωσης και στη μεταχείριση των φυλακισμένων, κατά την τελευταία δεκαετία.

Ενώ η Ελλάδα έχει υιοθετήσει κάποιες νομικές μεταρρυθμίσεις για την κράτηση μεταναστών με το Νόμο της για τις Υπηρεσίες Ασύλου, τα Κέντρα Πρώτης Υποδοχής και την ενσωμάτωση στο εθνικό δίκαιο της Οδηγίας της Ε.Ε. για την επιστροφή των παρανόμως διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών τον Ιανουάριο του 2011, η Διεθνής Αμνηστία ανησυχεί για τις συνεχιζόμενες εκθέσεις σύμφωνα με τις οποίες οι μετανάστες και οι αιτούντες άσυλο κρατούνται σε βάναυσες, απάνθρωπες και εξευτελιστικές συνθήκες.

Γραφείο Τύπου και Προβολής

ΚΑΝΕ ΜΙΑ ΔΩΡΕΑ
Υπερασπίσου τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και στήριξε την ανεξαρτησία του Ελληνικού Τμήματος της Διεθνούς Αμνηστίας.