ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΜΝΗΣΤΙΑΣ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΟΗΕ

Δημοσιεύθηκε στις 23 Μαρτίου 2022, 11:37Εκτύπωση

Η Διεθνής Αμνηστία χαιρετίζει την αποδοχή από την Ελλάδα των συστάσεων για την ανεξάρτητη, άμεση και πλήρη διερεύνηση των αναφορών για επαναπροωθήσεις και άλλες παραβιάσεις των δικαιωμάτων των μεταναστριών/-ών και των προσφυγισσών/-ύγων και τη δημιουργία ενός αποτελεσματικού και ανεξάρτητου μηχανισμού για την καταγραφή των καταγγελιών τους κατά των αρχών και τη διερεύνηση των παραβιάσεων που καταγγέλλονται από διεθνείς οργανώσεις.[1]

Η Διεθνής Αμνηστία καλεί την Ελλάδα να δημιουργήσει αμέσως έναν τέτοιο μηχανισμό, που θα είναι λειτουργικά και οικονομικά ανεξάρτητος, θα έχει ευρεία εντολή να καταγράφει και να ενεργεί σε όλες τις αναφορές παραβιάσεων θεμελιωδών δικαιωμάτων από τις εθνικές αρχές διαχείρισης των συνόρων ή κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων ελέγχου των συνόρων, θα διαθέτει επαρκείς πόρους και αναγκαίες δεξιότητες, τεχνογνωσία και ισχυρές εξουσίες για την εκτέλεση της αποστολής του και τη διασφάλιση της λογοδοσίας.

Η Διεθνής Αμνηστία, αν και χαιρετίζει την αποδοχή από την Ελλάδα των συστάσεων σχετικά με την προστασία των υπερασπιστριών/-ών των ανθρώπινων δικαιωμάτων,[2] εκφράζει τη λύπη της για την αποτυχία αποδοχής των συστάσεων να σταματήσει η δίωξη των υπερασπιστριών/-ών ανθρώπινων δικαιωμάτων που διερευνούν περιπτώσεις συνοπτικών εξαναγκαστικών επιστροφών[3] και να τερματιστούν οι εκφοβισμοί, οι απειλές και οι παρενοχλήσεις που υφίστανται.[4]

Η Διεθνής Αμνηστία καλωσορίζει επίσης την αποδοχή από την Ελλάδα της σύστασης «να αναθεωρήσει την εθνική της νομοθεσία με σκοπό την αναγνώριση του δικαιώματος στην αντίρρηση συνείδησης στη στρατιωτική θητεία, προβλέποντας μια εναλλακτική υπηρεσία αντί της στρατιωτικής θητείας στην οποία θα έχουν πρόσβαση όλοι οι αντιρρησίες συνείδησης και η οποία δεν θα είναι τιμωρητική ή μεροληπτική ως προς τη φύση, το κόστος ή τη διάρκειά της».[5] Η αναθεώρηση αυτή θα πρέπει να ευθυγραμμίσει το σύνολο της σχετικής νομοθεσίας με το διεθνές δίκαιο και τα διεθνή πρότυπα για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Στο πλαίσιο αυτό, η Ελλάδα θα πρέπει επίσης να εφαρμόσει άμεσα την απόφαση της Επιτροπής Ανθρώπινων Δικαιωμάτων στην υπόθεση του Λ. Πετρομελίδη κατά της Ελλάδας.

Τέλος, ενθαρρύνουμε την Ελλάδα να υποβάλει ενδιάμεση έκθεση σχετικά με την πρόοδο της εφαρμογής των συστάσεων, όπως έκανε στον πρώτο και δεύτερο κύκλο, και να χρησιμοποιήσει το Item 6 του General Debate για να επιστήσει την προσοχή των κρατών σε αυτήν. [6]

 

[1] Human Rights Council, Report of the Working Group on the Universal Periodic Review – Greece, UN Doc. A/HRC/49/5, 6 January 2022, and Addendum, UN Doc. A/HRC/49/5/Add.1, 16 December 2021, recommendations 130.202 (Netherlands); 130.203 (Norway); 130.209 (Switzerland); 130.215 (United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland); 130.216 (United States of America). 130.223 (Austria).

[2] A/HRC/49/5/Add.1 and A/HRC/49/5, recommendations 130.90 (Mexico), 130.91 (Panama), 130.92 (Philippines), 130.94 (Uruguay), 130.95 (Austria), 130.239 (Ireland).

[3] A/HRC/49/5/Add.1 and A/HRC/49/5, recommendation 130.96 (Belarus).

[4] A/HRC/49/5/Add.1 and A/HRC/49/5, recommendation 130.97 (Cuba).

[5] A/HRC/49/5/Add.1, recommendation 130.76 (Panama).

ΚΑΝΕ ΜΙΑ ΔΩΡΕΑ
Υπερασπίσου τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και στήριξε την ανεξαρτησία του Ελληνικού Τμήματος της Διεθνούς Αμνηστίας.