ΤΟ TWITTER ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΝΑ ΥΣΤΕΡΕΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ – ΝΕΑ ΕΚΘΕΣΗ

Δημοσιεύθηκε στις 21 Δεκεμβρίου 2021, 12:55Εκτύπωση

Το Twitter εξακολουθεί να μην κάνει αρκετά για την προστασία των γυναικών και των μη δυαδικών χρηστών από τη διαδικτυακή βία και την κακοποίηση, σύμφωνα με νέα ανάλυση της Διεθνούς Αμνηστίας.

Ο Πίνακας Αποτελεσμάτων του Twitter βαθμολογεί το ιστορικό της εταιρείας μέσων κοινωνικής δικτύωσης όσον αφορά την εφαρμογή μιας σειράς συστάσεων για την αντιμετώπιση της κακοποίησης κατά των γυναικών και των μη δυαδικών ατόμων στην πλατφόρμα.

Το Twitter εξακολουθεί να μην τηρεί τις υποσχέσεις του για την προστασία των χρηστριών/ών που διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο διαδικτυακής κακοποίησης.

Michael Kleinman, διευθυντής τεχνολογίας και ανθρώπινων δικαιωμάτων στη Διεθνή Αμνηστία των ΗΠΑ

Παρά την όποια ευπρόσδεκτη πρόοδο που προκύπτει από τις συστάσεις οι οποίες διατυπώθηκαν στην Κάρτα Αποτελεσμάτων 2020 της Διεθνούς Αμνηστίας, το Twitter χρειάζεται να κάνει πολύ περισσότερα για να αντιμετωπίσει τη διαδικτυακή κακοποίηση των γυναικών και/ή των περιθωριοποιημένων ομάδων. Η εταιρεία έχει εφαρμόσει πλήρως μόνο μία από τις δέκα συστάσεις της έκθεσης, με περιορισμένη πρόοδο στη βελτίωση της διαφάνειας γύρω από τη διαδικασία μετριασμού του περιεχομένου και τη διαδικασία προσφυγών.

«Παρά τις επαναλαμβανόμενες εκκλήσεις μας για βελτίωση της πλατφόρμας, το Twitter εξακολουθεί να μην τηρεί τις υποσχέσεις του για την προστασία των χρηστριών/ών σε υψηλότερο κίνδυνο διαδικτυακής κακοποίησης», δήλωσε ο Michael Kleinman, διευθυντής τεχνολογίας και ανθρώπινων δικαιωμάτων στη Διεθνή Αμνηστία ΗΠΑ.

«Για μια εταιρεία της οποίας η αποστολή είναι να “δίνει σε όλες/ους τη δυνατότητα να δημιουργούν και να μοιράζονται ιδέες χωρίς εμπόδια”, έχει γίνει απολύτως σαφές ότι οι γυναίκες ή/και οι περιθωριοποιημένες ομάδες αντιμετωπίζουν δυσανάλογα απειλές για την ασφάλειά τους στο διαδίκτυο.

Έρευνα που παραγγέλθηκε από τη Διεθνή Αμνηστία δείχνει επίσης ότι οι γυναίκες που είναι πιο ενεργές στην πλατφόρμα ήταν πιο πιθανό να αναφέρουν ότι έχουν βιώσει διαδικτυακή κακοποίηση, σε σύγκριση με τις λιγότερο ενεργές – 40% των γυναικών που χρησιμοποιούν την πλατφόρμα περισσότερο από μία φορά τη μέρα αναφέρουν ότι έχουν βιώσει κακοποίηση, σε σύγκριση με το 13% που χρησιμοποιούν την πλατφόρμα λιγότερο από μία φορά την εβδομάδα.

Η Διεθνής Αμνηστία ρώτησε επίσης γυναίκες που επέλεξαν να μην καταγγείλουν την κακοποίηση γιατί δεν το έκαναν. Αξίζει να σημειωθεί ότι 100% των γυναικών που χρησιμοποιούν την πλατφόρμα αρκετές φορές τη βδομάδα και οι οποίες δεν ανέφεραν κακοποίηση απάντησαν ότι «δεν άξιζε τον κόπο».

 

Παρόλο που το Twitter έχει σημειώσει κάποια πρόοδο, αυτή απέχει πολύ από το να είναι επαρκής. Έχουν αυξήσει την ποσότητα των διαθέσιμων πληροφοριών μέσω του Κέντρου Βοήθειας και των Εκθέσεων Διαφάνειας, ενώ παράλληλα έχουν ξεκινήσει νέες εκστρατείες ευαισθητοποίησης του κοινού, έχουν επεκτείνει το πεδίο εφαρμογής της πολιτικής τους για τη συμπεριφορά μίσους, και έχουν βελτιώσει τους μηχανισμούς αναφοράς και τα χαρακτηριστικά απορρήτου και ασφάλειας. Παρόλο που αυτά είναι σημαντικά βήματα, το πρόβλημα παραμένει.

Σε απάντηση αυτής της έκθεσης, το Twitter μοιράστηκε προς τη Διεθνή Αμνηστία τα εξής: «Δεσμευόμαστε να πειραματιζόμαστε δημόσια με λύσεις προϊόντων τα οποία βοηθούν στην αντιμετώπιση των θεμελιωδών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι χρήστριές/ες μας και να τους δίνουμε τη δυνατότητα να ρυθμίζουν οι ίδιες/οι την εμπειρία τους. Παρόλο που αρκετές από αυτές τις αλλαγές δεν αποτυπώνονται άμεσα στον Πίνακα Αποτελεσμάτων της έκθεσής σας, πιστεύουμε πως αυτές οι βελτιώσεις θα επιτρέψουν τελικά στις πιο ευάλωτες κοινότητές μας να συμμετέχουν καλύτερα στην ελεύθερη έκφραση χωρίς φόβο, έναν στόχο που μοιραζόμαστε με τη Διεθνή Αμνηστία».

Ωστόσο, το Twitter πρέπει να κάνει περισσότερα προκειμένου οι γυναίκες και τα μη δυαδικά άτομα, καθώς και όλες/οι οι χρήστριες/ες, σε όλες τις γλώσσες – να μπορούν να χρησιμοποιήσουν την πλατφόρμα χωρίς τον φόβο της κακοποίησης. Ως εταιρεία, το Twitter έχει ευθύνη και ηθική υποχρέωση να λάβει συγκεκριμένα μέτρα για την αποφυγή παραβιάσεων ή συνεργειών σε παραβιάσεις ανθρώπινων δικαιωμάτων, μεταξύ άλλων παρέχοντας αποτελεσματική επανόρθωση για τυχόν πραγματικές επιπτώσεις που έχει προκαλέσει στις/στους χρήστριές/ες του.

Έχουμε δείξει ξανά και ξανά ότι το Twitter αποτυγχάνει συνεχώς να παρέχει αποτελεσματικά διορθωτικά μέτρα για την πραγματική βλάβη και τον αντίκτυπο που έχει προκαλέσει η πλατφόρμα του στις γυναίκες ή/και στις περιθωριοποιημένες ομάδες.

Michael Kleinman

«Καθώς ο κόσμος μας εξαρτάται όλο και περισσότερο από τους ψηφιακούς χώρους κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19, είναι κρίσιμο το Twitter να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων αποδεικνύοντας τη δέσμευσή του στη βελτίωση των διαδικτυακών εμπειριών όλων των χρηστριών/ών ανεξάρτητα από την ταυτότητά τους».

 

Μεθοδολογία

Ο Πίνακας Αποτελεσμάτων συνθέτει όλες τις συστάσεις που έχει απευθύνει η Διεθνής Αμνηστία στο Twitter από το 2018 και τις αναλύει σε δέκα βασικές συστάσεις βάσει των οποίων μπορεί να αξιολογηθεί η εταιρεία. Αυτές οι δέκα συστάσεις συνενώνονται σε τέσσερις κατηγορίες υψηλού επιπέδου: διαφάνεια, μηχανισμοί αναφοράς, διαδικασία εξέτασης αναφορών κατάχρησης, χαρακτηριστικά απορρήτου και ασφάλειας. Η ανάλυση επικεντρώνεται σε αυτές τις τέσσερις κατηγορίες αλλαγών λόγω του θετικού αντίκτυπου που μπορεί να έχει καθεμία από αυτές στις εμπειρίες των γυναικών στο Twitter.

Κάθε μεμονωμένη σύσταση αποτελείται από έναν έως τέσσερις ξεχωριστούς επιμέρους δείκτες. Στη συνέχεια, η Διεθνής Αμνηστία προσδιόρισε κατά πόσον το Twitter έχει σημειώσει πρόοδο σε σχέση με κάθε υποδείκτη, βαθμολογώντας κάθε δείκτη είτε ως «Δεν έχει υλοποιηθεί», είτε ως «Σε εξέλιξη», είτε ως «Έχει υλοποιηθεί». Στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων εκστρατειών ευαισθητοποίησης του κοινού, η Διεθνής Αμνηστία εξέτασε κατά πόσον οι εκστρατείες αυτές είχαν αντιμετωπίσει όλα τα ζητήματα που τέθηκαν, καθώς και κατά πόσον οι εκστρατείες αυτές και το σχετικό υλικό ήταν διαθέσιμα σε άλλες γλώσσες πλην της αγγλικής.

Πριν από τη δημοσίευση του Πίνακα Αποτελεσμάτων, η Διεθνής Αμνηστία έγραψε στο Twitter για να ζητήσει ενημέρωση σχετικά με την πρόοδο της υλοποίησης των συστάσεων και η απάντηση της εταιρείας αντικατοπτρίζεται σε όλη την έκθεση.

ΚΑΝΕ ΜΙΑ ΔΩΡΕΑ
Υπερασπίσου τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και στήριξε την ανεξαρτησία του Ελληνικού Τμήματος της Διεθνούς Αμνηστίας.