ΡΩΣΙΑ: ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΝΘΗΚΕ ΟΤΙ Η ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΤΩΝ ΟΜΟΦΥΛΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΑΡΑΒΙΑΖΕΙ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Δημοσιεύθηκε στις 16 Ιουλίου 2021, 10:55Εκτύπωση

Αποκρινόμενη στα νέα ότι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αποφάνθηκε ότι η Ρωσία παραβιάζει την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα επειδή δεν παρέχει δυνατότητα νομικής αναγνώρισης στις ομόφυλες σχέσεις από το εθνικό δίκαιο, η Natalia Zviagina, διευθύντρια του γραφείου της Διεθνούς Αμνηστίας στη Ρωσία, δήλωσε:

«Αυτή η απόφαση-ορόσημο υπογραμμίζει ότι η ρωσική κυβέρνηση βρίσκεται στη λάθος πλευρά της ιστορίας, υποστηρίζοντας και επιτρέποντας την ομοφοβία και στερώντας τους ΛΟΑΤΙ ανθρώπους από τα βασικά ανθρώπινα δικαιώματά τους. Το δικαστήριο δήλωσε ρητά ότι το ρωσικό κράτος είναι υποχρεωμένο να σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα των ομόφυλων ζευγαριών και να εγγυάται την ίση αναγνώρισή τους βάσει του νόμου.

«Ενώ υπάρχει μικρή ελπίδα ότι οι ρωσικές αρχές θα άρουν την απαγόρευση των ομόφυλων γάμων, αυτή η απόφαση παρέχει εναλλακτικούς τρόπους με τους οποίους οι ομόφυλες σχέσεις θα μπορούσαν να αναγνωριστούν νομικά.

«Καλούμε τις ρωσικές αρχές να τερματίσουν αμέσως κάθε μορφή διάκρισης εναντίον των ΛΟΑΤΙ ατόμων, να καταργήσουν τον ομοφοβικό νόμο σχετικά με την “προπαγάνδα των μη παραδοσιακών σεξουαλικών σχέσεων” και να λάβουν όλα τα μέτρα για την πλήρη προστασία των ΛΟΑΤΙ ανθρώπων και των δικαιωμάτων τους, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματός τους στην οικογένεια».

 

Ιστορικό

Στις 13 Ιουλίου, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αποφάνθηκε ότι η έλλειψη οποιασδήποτε ευκαιρίας για επίσημη αναγνώριση των ομόφυλων σχέσεων στη Ρωσία συνιστά παραβίαση του άρθρου 8 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την Προστασία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και των Θεμελιωδών Ελευθεριών («δικαίωμα στην οικογένεια"). Η υπόθεση βασίστηκε σε τρεις αναφορές στο δικαστήριο που υποβλήθηκαν από ομόφυλα ζευγάρια από τη Μόσχα και τη Γκράζι (περιφέρεια Λίπετσκ), τα οποία, από το 2009, προσπαθούν να παντρευτούν με μοναδικό αποτέλεσμα να απορρίπτονται οι αιτήσεις γάμου τους από τα τοπικά μητρώα.

Στην απόφασή του, το δικαστήριο υπογράμμισε ότι οι εθνικές κυβερνήσεις μπορούν να έχουν «περιθώριο εκτίμησης για να επιλέξουν την καταλληλότερη μορφή αναγνώρισης των ομόφυλων σχέσεων λαμβάνοντας υπόψη το συγκεκριμένο κοινωνικό και πολιτιστικό πλαίσιο», αλλά η Ρωσία έχει «υπερβεί το περιθώριο αυτό, επειδή κανένα νομικό πλαίσιο ικανό να προστατεύσει τις σχέσεις των ομόφυλων ζευγαριών δεν προβλέπεται από την εθνική νομοθεσία.

Το δικαστήριο πιστεύει ότι η Ρωσία μπορεί να επιτρέψει την επίσημη αναγνώριση του status των ομόφυλων ζευγαριών σε μορφή διαφορετική από αυτή του ομόφυλου γάμου, η οποία έχει απαγορευτεί ρητά από τις τροποποιήσεις του ρωσικού Συντάγματος που εγκρίθηκαν το 2020.

ΚΑΝΕ ΜΙΑ ΔΩΡΕΑ
Υπερασπίσου τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και στήριξε την ανεξαρτησία του Ελληνικού Τμήματος της Διεθνούς Αμνηστίας.