ΕΕ: Ο ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΩΝ ΣΥΝΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΕΙ ΤΑ ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΗ ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ

Δημοσιεύθηκε στις 9 Νοεμβρίου 2020, 12:42Εκτύπωση
  • Κοινή δήλωση από τις οργανώσεις Διεθνή Αμνηστία, Danish Refugee Council, ECRE, Human Rights Watch, IRC, Jesuit Refugee Service, Oxfam και Save the Children

Η αποτελεσματική εποπτεία και λογοδοσία για τα ανθρώπινα δικαιώματα πρέπει να αποτελεί κεντρικό στόχο του μηχανισμού ελέγχου που προτάθηκε από το νέο Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το Άσυλο, ανέφεραν οι ηγετικές οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε δήλωση που έκαναν πριν τη συνάντηση του Συμβουλίου Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ.

Για αρκετό καιρό, οι Ευρωπαίοι ηγέτες έκαναν τα στραβά μάτια σε σημαντικές παραβιάσεις που διαπράχθηκαν στα ευρωπαϊκά σύνορα σε κοινή θέα και επέτρεπαν μία πλήρη ατιμωρησία

Eve Geddie, Διεθνής Αμνηστία

Τον Σεπτέμβριο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε ένα νέο Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το Άσυλο με νέα νομοθετικά μέτρα που αφορούν τους τρόπους με τους οποίους κάθε κράτος-μέλος αναμένεται να διαχειριστεί την άφιξη αιτούντων/ουσών άσυλο και μεταναστών/ριών στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ.

Προκειμένου να διασφαλιστεί η συμμόρφωση των κρατών-μελών με τα θεμελιώδη δικαιώματα και τη νομοθεσία της ΕΕ αλλά και η διεξαγωγή διερευνήσεων σε ισχυρισμούς για παραβιάσεις στα σύνορα, το Σύμφωνο προβλέπει την σύσταση ενός Ανεξάρτητου Μηχανισμού Εποπτείας. Στόχος είναι να γίνει ένα αξιόπιστο και αποτελεσματικό μέσο προώθησης των δικαιωμάτων, αλλά και λογοδοσίας. Ο Μηχανισμός Εποπτείας, ωστόσο, πρέπει να ενισχυθεί σημαντικά για την ενδυνάμωση του στις επερχόμενες διαπραγματεύσεις σχετικά με την πρόταση αυτή.

«Για αρκετό καιρό, οι Ευρωπαίοι ηγέτες έκαναν τα στραβά μάτια σε σημαντικές παραβιάσεις που διαπράχθηκαν στα ευρωπαϊκά σύνορα σε κοινή θέα και επέτρεπαν μία πλήρη ατιμωρησία,» δήλωσε η Eve Geddie, Διευθύντρια Γραφείου Ευρωπαϊκών Θεσμών της Διεθνούς Αμνηστίας.

Παρά το γεγονός ότι η πρόταση αντανακλά την προσδοκία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να αντιμετωπίσει τις συνεχείς παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στα ευρωπαϊκά σύνορα, συμπεριλαμβανομένων των βεβιασμένων επιστροφών και της βίας, ο Μηχανισμός Εποπτείας χρειάζεται σημαντική ενίσχυση όσον αφορά το σκοπό του και πρέπει να είναι πραγματικά ανεξάρτητος από τις εθνικές αρχές. Αυτό είναι αναγκαίο να γίνει με την εμπλοκή των ΜΚΟ και των Εθνικών Γραφείων Διαμεσολαβητών.

Οι διαπραγματεύσεις για το Σύμφωνο προσφέρουν μια σημαντική ευκαιρία για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και Συμβούλιο προκειμένου να αντιμετωπίσουν παράνομες πρακτικές και να δημιουργήσουν έναν ισχυρό μηχανισμό διασφάλισης της λογοδοσίας. Τους καλούμε να την εκμεταλλευτούν

Eve Geddie, Διεθνής Αμνηστία

«Ο μηχανισμός πρέπει να διασφαλίσει τη λογοδοσία κοινοποιώντας τα ευρήματα της Επιτροπής σχετικά με το αν τα κράτη-μέλη συμμορφώνονται ως προς την νομοθεσία της ΕΕ.»

«Οι διαπραγματεύσεις για το Σύμφωνο προσφέρουν μια σημαντική ευκαιρία για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και Συμβούλιο προκειμένου να αντιμετωπίσουν παράνομες πρακτικές και να δημιουργήσουν έναν ισχυρό μηχανισμό διασφάλισης της λογοδοσίας. Τους καλούμε να την εκμεταλλευτούν.»

Υπόβαθρο

Η κοινή δήλωση ζητά από τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τα κράτη -μέλη της ΕΕ να υιοθετήσουν αλλαγές στην παρούσα νομική πρόταση όπως παρουσιάζεται στο Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το Άσυλο. Οι αλλαγές αυτές μπορούν να διασφαλίσουν ότι ο Ανεξάρτητος Μηχανισμός Εποπτείας θα γίνει ένα αποτελεσματικό μέσο διασφάλισης της συμμόρφωσης στα θεμελιώδη δικαιώματα και νόμους της ΕΕ και της πλήρους λογοδοσίας σχετικά με τις παραβιάσεις αυτών.

Μετά την ανακοίνωση για το Σύμφωνο το Σεπτέμβρη, τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τα κράτη-μέλη προετοιμάζονται για διαπραγματεύσεις σχετικά με το κείμενο προτάσεων συμπεριλαμβανομένου και του Συμφώνου.

Κάτω από το φως συνεχόμενων σοβαρών παραβιάσεων στα σύνορα της ΕΕ, μεταξύ των οποίων και τον πιο πρόσφατων αναφορών σχετικά με βίαιο ξυλοδαρμό, κακομεταχείριση και σεξουαλική επίθεση από την κροατική αστυνομία, επείγουσα ανάγκη κρίνεται η συμφωνία για ένα αξιόπιστο και δυνατό σύστημα εποπτείας και λογοδοσίας για παράνομες δραστηριότητες καταστολής της μετανάστευσης στα σύνορα.

Το Συμβούλιο Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ θα συναντηθεί στις 13 Νοεμβρίου.

 

ΚΑΝΕ ΜΙΑ ΔΩΡΕΑ
Υπερασπίσου τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και στήριξε την ανεξαρτησία του Ελληνικού Τμήματος της Διεθνούς Αμνηστίας.