Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΜΝΗΣΤΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΕΙ ΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΜΒΛΩΣΕΙΣ

Δημοσιεύθηκε στις 28 Σεπτεμβρίου 2020, 11:35Εκτύπωση

 «Η πρόσβαση στην ασφαλή άμβλωση αποτελεί βασικό συστατικό μιας δίκαιης και ισότιμης κοινωνίας και είναι αναπόσπαστο μέρος της εκπλήρωσης του πλήρους φάσματος των ανθρωπίνων δικαιωμάτων», δήλωσε σήμερα η Διεθνής Αμνηστία. Η οργάνωση δημοσίευσε την ενημερωμένη πολιτική της σχετικά με τις αμβλώσεις που ευθυγραμμίζεται με τον εξελισσόμενο νόμο και τα πρότυπα για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Η πολιτική αυτή εξοπλίζει την οργάνωση με σκοπό να διεξάγει μια ισχυρότερη εκστρατεία και συνηγορία σχετικά με την άμβλωση και να υποστηρίξει καλύτερα τα τοπικά κινήματα που προωθούν τα σεξουαλικά και αναπαραγωγικά δικαιώματα.

Περίπου 47.000 γυναίκες πεθαίνουν κάθε χρόνο ως αποτέλεσμα της μη ασφαλούς άμλβωσης. Αυτή η παγκόσμια τραγωδία δεν θα τελειώσει έως ότου η άμβλωση αποποινικοποιηθεί πλήρως και καταστεί προσιτή σε όλους/ες.
Rajat Khosla, Ανώτερος Διευθυντής Έρευνας και Συνηγορίας της Διεθνούς Αμνηστίας

Η ενημερωμένη πολιτική αναγνωρίζει την άμβλωση, η οποία παρέχεται με τρόπο που σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα, την αυτονομία και την αξιοπρέπεια, ως δικαίωμα οποιουδήποτε ανθρώπου που μπορεί να μείνει έγκυος. Η Διεθνής Αμνηστία, εκτός από την πλήρη αποποινικοποίηση της άμβλωσης, ζητά επίσης καθολική πρόσβαση σε ασφαλείς αμβλώσεις και αντίστοιχη περίθαλψη και πληροφορίες.

«Περίπου 47.000 γυναίκες πεθαίνουν κάθε χρόνο ως αποτέλεσμα της μη ασφαλούς άμλβωσης. Αυτή η παγκόσμια τραγωδία δεν θα τελειώσει έως ότου η άμβλωση αποποινικοποιηθεί πλήρως και καταστεί προσιτή σε όλους/ες. Η άμβλωση πρέπει να αντιμετωπίζεται όπως οποιαδήποτε άλλη υγειονομική υπηρεσία και όποιος ζητά την έκτρωση πρέπει να αντιμετωπίζεται με συμπόνια και αξιοπρέπεια και με σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματά του/της », δήλωσε ο Rajat Khosla, Ανώτερος Διευθυντής Έρευνας και Συνηγορίας της Διεθνούς Αμνηστίας.

«Η ενημερωμένη πολιτική μας αναπτύχθηκε σε συνεννόηση με εμπειρογνώμονες για τα ανθρώπινα δικαιώματα, γιατρούς και το κίνημα της Αμνηστίας και ενημερώθηκε με βάση τα χρόνια έρευνας και συνεργασίας με γυναίκες και κορίτσια των οποίων η ζωή έχει καταστραφεί από περιοριστικούς νόμους. Θα συνεχίσουμε να απαιτούμε από τις κυβερνήσεις να σέβονται την αναπαραγωγική αυτονομία και να αγωνίζονται για την ασφαλή πρόσβαση στην άμβλωση για όποιον τη ζητά, χωρίς διάκριση, εξαναγκασμό ή στίγμα».

Η ενημερωμένη πολιτική εγκρίνεται από τη Διεθνή Ομοσπονδία Μαιευτήρων και Γυναικολόγων (FIGO), η οποία εκπροσωπεί εθνικές ενώσεις επαγγελματιών του ιατρικού τομέα σε 132 χώρες και περιοχές.

Οι διεθνείς νομικοί κανόνες και πρότυπα σχετικά με την άμβλωση έχουν εξελιχθεί σημαντικά την τελευταία δεκαετία. Σύμφωνα με αυτές τις αλλαγές, η Διεθνής Αμνηστία ενημερώνει τη στάση της για να διασφαλίσει ότι είναι σε καλύτερη θέση να αμφισβητήσει το πλήρες φάσμα των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων λόγω της ποινικοποίησης της άμβλωσης, να υποστηρίξει την άρση όλων των εμποδίων στην ασφαλή άμβλωση και να προωθήσει την αναπαραγωγική, φυλετική και οικονομική δικαιοσύνη.

Η ενημερωμένη πολιτική της Διεθνούς Αμνηστίας:

  • Αναγνωρίζει ότι οποιοδήποτε άτομο μπορεί να μείνει έγκυος έχει το δικαίωμα στην άμβλωση
  • Ζητεί την καθολική πρόσβαση στην ασφαλή άμβλωση, όσο το δυνατόν νωρίτερα και όσο το δυνατόν γρηγορότερα, την παροχή φροντίδας μετά την άμβλωση και την παροχή πληροφοριών σχετικά με την άμβλωση βάσει τεκμηρίων
  • Αναγνωρίζει ότι οι αποφάσεις σχετικά με την εγκυμοσύνη και την άμβλωση επηρεάζουν άμεσα το πλήρες φάσμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων
  • Ζητεί να αφαιρεθεί η άμβλωση από ποινικούς και άλλους νόμους και πολιτικές και να σταματήσουν να τιμωρούνται οι γυναίκες, τα κορίτσια και κάθε άτομο που μένει έγκυος, οι πάροχοι υγειονομικής περίθαλψης και άλλα άτομα που συμβάλλουν στη διενέργεια, βοήθεια ή παροχή υπηρεσιών άμβλωσης
  • Ζητεί τη μεταρρύθμιση των νόμων και των πολιτικών που περιορίζουν την πρόσβαση στην άμβλωση μόνο σε συγκεκριμένες περιστάσεις
  • Επιβεβαιώνει ότι η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ξεκινά από τη γέννηση, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο
  • Καλεί τα κράτη να εκπληρώσουν τα οικονομικά και κοινωνικά δικαιώματα προωθώντας πολιτικές που επιτρέπουν στους/ις εγκύους να λαμβάνουν ελεύθερες αποφάσεις σχετικά με την αναπαραγωγική τους ζωή - συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης στην υγειονομική περίθαλψη, την κοινωνική ασφάλιση και τα μέσα για την απόκτηση επαρκούς βιοτικού επιπέδου.

«Η άμβλωση δεν είναι μεμονωμένο ζήτημα. Η άρνηση του δικαιώματος λήψης αποφάσεων για το ίδιο μας το σώμα διαιωνίζει τη φυλετική και οικονομική ανισότητα, το στίγμα και τις διακρίσεις», δήλωσε ο Rajat Khosla.

«Αναγνωρίζουμε ότι η άμβλωση είναι ένα πολύ περίπλοκο θέμα, αλλά οι ποινικές προσεγγίσεις δεν λαμβάνουν υπόψη τα πολλά κοινωνικά, οικονομικά και προσωπικά ζητήματα που διαμορφώνουν τις αποφάσεις των ανθρώπων για τον τερματισμό της εγκυμοσύνης τους. Η πλήρης αποποινικοποίηση της άμβλωσης είναι απαραίτητη για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την πρόληψη περαιτέρω θανάτων και τραυματισμών λόγω των μη ασφαλών αμβλώσεων.»

Επιπλέον πληροφορίες

Δείτε εδώ μερικές απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις σχετικά με την πολιτική για τις αμβλώσεις της Διεθνούς Αμνηστίας.

Δείτε εδώ το επεξηγηματικό σημείωμα αναφορικά με την πολιτική για τις αμβλώσεις. 

Δείτε εδώ τα βασικά μηνύματα της νέας πολιτικής για τις αμβλώσεις της Διεθνούς Αμνηστίας. 

ΚΑΝΕ ΜΙΑ ΔΩΡΕΑ
Υπερασπίσου τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και στήριξε την ανεξαρτησία του Ελληνικού Τμήματος της Διεθνούς Αμνηστίας.