ΕΛΛΑΔΑ: ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΜΝΗΣΤΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ M.S.S. ΚΑΙ RAHIMI ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΡ. 30696/09 ΚΑΙ ΑΡ. 8687/08)

Δημοσιεύθηκε στις 17 Σεπτεμβρίου 2020, 12:35Εκτύπωση

Η ενημέρωση αυτή υποβάλλεται σύμφωνα με το άρθρο 9, παράγραφος 2, του Κανονισμού της Επιτροπής Υπουργών για την εποπτεία της εκτέλεσης των αποφάσεων και των όρων φιλικών διακανονισμών, που εγκρίθηκε από την Επιτροπή Υπουργών στις 10 Μαΐου 2006, πριν από την 1383η συνεδρίαση (Σεπτέμβριος 2020) (DH) των Αναπληρωτών Υπουργών για την εκτέλεση των αποφάσεων. Υπό το πρίσμα των υποχρεώσεων της Ελλάδας βάσει της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, καθώς και άλλων διατάξεων του διεθνούς δικαίου για τα ανθρώπινα δικαιώματα και του διεθνούς δικαίου προσφύγων, η Διεθνής Αμνηστία επιδιώκει να βοηθήσει την Επιτροπή Υπουργών στην αξιολόγηση των γενικών μέτρων που έχει λάβει η κυβέρνηση της Ελλάδας για να συμμορφωθεί με τις αποφάσεις σχετικά με τις υποθέσεις M.S.S. και Rahimi αναφορικά με την Ελλάδα (Αιτήσεις αρ. 30696/09 και αρ. 8687/08).

Διαβάστε το υπόμνημα όπως κατατέθηκε στα αγγλικά.

ΚΑΝΕ ΜΙΑ ΔΩΡΕΑ
Υπερασπίσου τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και στήριξε την ανεξαρτησία του Ελληνικού Τμήματος της Διεθνούς Αμνηστίας.