ΜΕΤΡΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΡΟΝΟΙΟΥ: ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΩΝ G20 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΤΕΣΤ, ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ Η ΕΜΒΟΛΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΧΡΕΟΥΣ

Δημοσιεύθηκε στις 16 Σεπτεμβρίου 2020, 14:19Εκτύπωση

Η Διεθνής Αμνηστία καλεί τους υπουργούς υγείας και οικονομικών των G20 να επιδείξουν παγκόσμια ηγεσία υιοθετώντας τολμηρά σχέδια στη συνάντησή τους αύριο, 17 Σεπτεμβρίου 2020 για την προστασία των εργαζομένων στον τομέα της υγείας, με σκοπό να διασφαλίσουν ότι όλοι και όλες μπορούν να έχουν πρόσβαση σε όλα τα απαραίτητα διαγνωστικά τεστ, τις θεραπείες ή τα εμβόλια και να στηρίξουν τα φτωχότερα κράτη στην αντιμετώπιση της πανδημίας, συμπεριλαμβανομένης της διαγραφής του χρέους τους. Το σχέδιο δράσης των G20 πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.

Προστασία των εργαζομένων στον τομέα της υγείας και του αναγκαίου προσωπικού

Οι εργαζόμενοι/ες στον τομέα της υγείας και το απαραίτητο προσωπικό διαδραματίζουν έναν πολύ σημαντικό ρόλο στην αντιμετώπιση στο κορονοϊού, θέτοντας συχνά σε κίνδυνο τη ζωή, την υγεία και την ευημερία τους. Η Διεθνής Αμνηστία διαπίστωσε ότι περισσότεροι από 7.000 εργαζόμενοι στον τομέα της υγείας έχουν πεθάνει παγκοσμίως - ένας αριθμός που είναι πιθανό να είναι στην πραγματικότητα πολύ μεγαλύτερος. Τα δεδομένα δείχνουν επίσης ότι οι εθνοτικές μειονότητες έχουν συχνά επηρεαστεί δυσανάλογα, ενώ ορισμένα επαγγέλματα όπως οι εργαζόμενοι/ες στον τομέα της υγείας σε κοινότητες και οι εργαζόμενοι/ες στα γηροκομεία είναι συχνά λιγότερο ορατοί/ες και προστατευμένοι/ες.

Οι εργαζόμενοι/ες στον τομέα της υγείας σε πολλές χώρες αντιμετωπίζουν μη ασφαλείς συνθήκες, συμπεριλαμβανομένων των δυσκολιών πρόσβασης στον εξοπλισμό ατομικής προστασίας. Αντιμετωπίζουν επίσης προκλήσεις όσον αφορά την αμοιβή και την αποζημίωση, τον υψηλό φόρτο εργασίας και το συνεχές άγχος και στρες. Σε αρκετές χώρες, οι εργαζόμενοι/ες στον τομέα της υγείας και το αναγκαίο προσωπικό αντιμετωπίζουν αντίποινα από το κράτος και από τους εργοδότες τους όταν μιλούν για τις συνθήκες εργασίας τους ή όταν κατακρίνουν τις αρχές για τα μέτρα αντιμετώπισης. Καθώς η πανδημία συνεχίζεται και εξαπλώνεται σε νέες περιοχές του κόσμου, υπάρχει επείγουσα ανάγκη τα κράτη των G20 να δώσουν προτεραιότητα και να συνεργαστούν για την προστασία των εργαζομένων που διακινδυνεύουν τη ζωή τους για να μας προστατεύσουν.

Δικαίωμα στην υγεία, πρόσβαση σε διαγνωστικά τεστ, θεραπείες και εμβόλια

Η πρόσβαση σε διαγνωστικά τεστ, θεραπείες και εμβόλια αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του δικαιώματος στην υγεία, το οποίο όλα τα κράτη έχουν την υποχρέωση να τηρούν. Οι κυβερνήσεις είναι υπεύθυνες για να διασφαλίσουν ότι οποιοδήποτε εμβόλιο ή θεραπεία για τον κορονοϊό είναι διαθέσιμα και προσβάσιμα χωρίς διακρίσεις, θέτοντας σε εφαρμογή ειδικά μέτρα για την υποστήριξη συγκεκριμένων ομάδων που βρίσκονται σε μεγαλύτερο κίνδυνο έναντι του ιού ή που λόγω της περιθωριοποιημένης θέση τους μπορεί να μην έχουν πρόσβαση σε εμβόλια ή θεραπείες. Είναι σημαντικό τα κράτη μέλη της G20 να λάβουν συγκεκριμένα μέτρα για να διασφαλίσουν τη δίκαιη κατανομή εντός και μεταξύ χωρών διαγνωστικών τεστ, θεραπειών και εμβολίων, λαμβάνοντας υπόψη ότι κάθε εμβόλιο πρέπει να αντιμετωπίζεται ως κοινό αγαθό που να καθοδηγείται από το δημόσιο συμφέρον, συμπεριλαμβανομένης της αύξησης της διαθεσιμότητας και της προσιτής τιμής μέσω της διαφάνειας και της ανταλλαγής καινοτομιών.

Τα κράτη έχουν επίσης την υποχρέωση να διασφαλίζουν ότι οι επιχειρήσεις δεν παραβιάζουν το δικαίωμα στην υγεία και δεν εμποδίζουν την πρόσβαση σε θεραπείες και εμβόλια κατά του κορονοϊού. Το δικαίωμα στην υγεία υποχρεώνει επίσης τα κράτη να χρησιμοποιούν τους μέγιστους διαθέσιμους πόρους τους για να διασφαλίσουν ότι το κόστος δεν αποτελεί ποτέ εμπόδιο στην πρόσβαση σε τεχνολογίες υγείας, όπως θεραπείες για τον κορονοϊού και εμβόλια, καθώς κάθε κόστος που μειώνει τα ποσοστά λήψης του εμβολίου θα μειώσει επίσης σημαντικά την αποτελεσματικότητά τους στον τερματισμό της πανδημίας.

Επείγουσα ανάγκη για διαγραφή των χρεών μέχρι το τέλος του 2021

Η συντριπτική πλειονότητα των κρατών, συμπεριλαμβανομένων 17 μελών των G20, είναι συμβαλλόμενα μέρη στις συμβάσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα που περιλαμβάνουν την υποχρέωση διεθνούς συνεργασίας και βοήθειας, όπως το Διεθνές Σύμφωνο για τα οικονομικά, κοινωνικά και πολιτιστικά δικαιώματα. Τα πλουσιότερα κράτη όπως οι G20 έχουν την υποχρέωση να βοηθήσουν τα κράτη που αγωνίζονται να αποκτήσουν επαρκείς οικονομικούς πόρους για να ανταποκριθούν στην πανδημία και να διασφαλίσουν ότι οι αποπληρωμές χρέους δεν θα επιβαρύνουν την προστασία της υγείας, των μέσων διαβίωσης και του δικαιώματος σε επαρκές επίπεδο της διαβίωσης.

Είναι σαφές ότι οι τρέχουσες πρωτοβουλίες, συμπεριλαμβανομένης της Πρωτοβουλίας Αναστολής της Υπηρεσίας Χρέους των G20 (DSSI), η οποία θα παρέχει προσωρινή ανακούφιση ύψους 5,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων των ΗΠΑ σε 42 χώρες, δεν είναι αρκετες ώστε να επιτρέψουν στις φτωχότερες χώρες να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά την πανδημία και ξεκινήσουν μια δίκαιη ανάκαμψη. Αν και είναι κάπως θετικό ότι το ανακοινωθέν των υπουργών οικονομικών των G20 της 18ης Ιουλίου σημείωσε την πιθανή επέκταση της DSSI μετά το τέλος του 2020, πιστεύουμε ότι οι G20 μπορούν και πρέπει να λάβουν πιο τολμηρά μέτρα ακυρώνοντας όλες τις αποπληρωμές οφειλών για το 2020 και το 2021 από τουλάχιστον τις φτωχότερες 77 χώρες του κόσμου και εξασφαλίζοντας μακροπρόθεσμη διατήρηση του χρέους πέραν αυτής της ημερομηνίας, βάσει ισχυρών εκτιμήσεων των επιπτώσεων στα ανθρώπινα δικαιώματα. Οι G20 θα πρέπει επίσης να διασφαλίσουν ότι τα πακέτα στήριξης υποστηρίζουν τη μετάβαση σε οικονομίες μηδενικών εκπομπών άνθρακα, ενώ παράλληλα υποστηρίζουν τη δημιουργία πράσινων και αξιοπρεπών θέσεων εργασίας.

Συστάσεις στους υπουργούς υγείας και οικονομικών των G20

Προστασία των εργαζομένων στον τομέα της υγείας και του αναγκαίου προσωπικού

 • Διασφάλιση ότι όλοι οι εργαζόμενοι στην υγεία και οι βασικοί εργαζόμενοι είναι σε θέση να προστατευθούν κατά τη διάρκεια της πανδημίας του κορονοϊού, συμπεριλαμβανομένης της αύξησης της εγχώριας παραγωγής ατομικού προστατευτικού εξοπλισμού, της προώθησης της διεθνούς συνεργασίας στη διανομή του, ώστε να διασφαλιστεί ότι ο εξοπλισμός μπορεί να φτάσει εκεί που χρειάζεται περισσότερο και της επανεξέτασης των πολιτικών εσωτερικού εμπορίου για να διασφαλιστεί ότι δεν εμποδίζουν τη διαθεσιμότητα, την προσιτή τιμή και την ποιότητα των βασικών προϊόντων, όπως ο ατομικός προστατευτικός εξοπλισμός, σε οποιαδήποτε χώρα.
 • Αναγνώριση του κορονοϊού ως επαγγελματική ασθένεια, έτσι ώστε οι εργαζόμενοι/ες που κολλούν κορονοϊό ως αποτέλεσμα των επαγγελματικών τους δραστηριοτήτων να λαμβάνουν αποζημίωση και ιατρική και άλλη περίθαλψη, καθώς και αποζημίωση στις οικογένειες τους σε περίπτωση θανάτου
 • Διασφάλιση ότι όλοι οι εργαζόμενοι/ες στην υγεία και το αναγκαίο προσωπικό να μπορούν να ασκήσουν το δικαίωμά τους στην ελευθερία της έκφρασης και στην ειρηνική συνάθροιση χωρίς φόβο για αντίποινα και να διασφαλιστεί ότι οι εργοδότες θέτουν σε εφαρμογή συστήματα που επιτρέπουν στους εργαζόμενους/ες να αναφέρουν τους κινδύνους για την υγεία και την ασφάλεια τους
 • Συλλογή και δημοσίευση αναλυτικών δεδομένων κατά επάγγελμα, συμπεριλαμβανομένων των τομέων της υγείας και άλλου αναγκαίου προσωπικού που έχει προσβληθεί από τον κορονοϊό ή έχει πεθάνει
 • Ολοκληρωμένες, αποτελεσματικές και ανεξάρτητες έρευνες σχετικά με την ετοιμότητα και τις απαντήσεις των κρατών και άλλων φορέων στην πανδημία παρέχοντας λύσεις για το μέλλον

Πρόσβαση σε διαγνωστικά τεστ, εμβόλια και θεραπείες

 • Προτεραιότητα στη συνεργασία με διεθνείς μηχανισμούς που στοχεύουν στη διασφάλιση της παγκόσμιας πρόσβασης σε εμβόλια και θεραπείες και αποφυγή των αποκλειστικά εθνικών διμερών συμφωνιών που θα υπονόμευαν τη διαθεσιμότητα εμβολίων για άλλα κράτη.
 • Κάλεσμα στους παραγωγούς εμβολίων και θεραπειών να μοιραστούν τις γνώσεις τους, τα βιολογικά δεδομένα και την πνευματική ιδιοκτησία με το COVID-19 Technology Access Pool του ΠΟΥ (C-TAP), ώστε να μπορούν να δώσουν άδεια χρήσης σε άλλους παραγωγούς για ευρύτερη δημόσια χρήση. Κάντε τη διαφάνεια και τη συνεργασία με το C-TAP προϋπόθεση για τη δημόσια χρηματοδότηση.
 • Επείγουσα αξιολόγηση των νόμων περί πνευματικής ιδιοκτησίας για να διασφαλιστεί ότι αυτοί δεν αποτελούν εμπόδιο στη διαθεσιμότητα και την προσιτή τιμή για τα φάρμακα, τις θεραπείες, τις ιατρικές συσκευές και τις ιατρικές καινοτομίες, είτε εντός της χώρας είτε σε άλλες χώρες.
 • Διασφάλιση εθνικών και διεθνών κριτηρίων για την καθοδήγηση της κατανομής των εμβολίων σύμφωνα με τα πρότυπα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, προσοχή στις ανάγκες των περιθωριοποιημένων ομάδων σύμφωνα με το Πλαίσιο Κατανομής Κατανομής του ΠΟΥ. Η κοινωνία των πολιτών πρέπει να εκπροσωπείται σε οποιαδήποτε εθνική και διεθνή διαδικασία λήψης αποφάσεων.
 • Παροχή επαρκούς αναπτυξιακής βοήθειας, συμπεριλαμβανομένης της υποστήριξης σε διεθνείς μηχανισμούς, για να επιτραπεί στις φτωχότερες χώρες να αγοράσουν τα εμβόλια που χρειάζονται και να διασφαλίσουν ότι το κόστος δεν αποτελεί ποτέ εμπόδιο στην πρόσβαση.

Διαγραφή των χρεών και οικονομική στήριξη

 • Ακύρωση όλων των αποπληρωμών χρέους μέχρι το τέλος του 2021 για χώρες που χρειάζονται μια ανακούφιση για να ανταποκριθούν ή να ανακάμψουν από την πανδημία κορονοϊού, ιδίως οι 77 φτωχότερες χώρες, και να διασφαλιστεί ότι οποιαδήποτε ελάφρυνση του χρέους έρχεται παράλληλα με τη χρηματοδότηση για διεθνή βοήθεια. Η ακύρωση χρεών πρέπει να συνοδεύεται από ισχυρούς μηχανισμούς διαφάνειας και λογοδοσίας σε εθνικό επίπεδο.
 • Πραγματοποίηση ισχυρών εκτιμήσεων των επιπτώσεων στα ανθρώπινα δικαιώματα σχετικά με μελλοντικές αποπληρωμές χρέους, συμπεριλαμβανομένων των εκκρεμών υποχρεώσεων και των όρων αποπληρωμής, για να διασφαλιστεί ότι αυτό το χρέος είναι βιώσιμο και επιτρέπει στις χώρες οφειλέτες να εγγυώνται τα οικονομικά και κοινωνικά δικαιώματα όλων των πολιτών τους. Σε ορισμένες περιπτώσεις αυτό μπορεί να απαιτήσει την εφαρμογή περαιτέρω απαλλαγής από το χρέος.
 •  Υποστήριξη πολυμερών οργανισμών, όπως του ΟΗΕ και των σχετικών φορέων του, όπως του ΠΟΥ και παρόμοιων περιφερειακών φορέων, συμπεριλαμβανομένης της πληρωμής όλων των τακτικών εκτιμήσεων του προϋπολογισμού το συντομότερο δυνατό. Πρέπει να εξεταστεί το ενδεχόμενο να κατατεθούν επιπλέον εισφορές, συμπεριλαμβανομένης της αντιστάθμισης για τις λιγότερο πλούσιες χώρες που δεν μπορούν να πληρώσουν άμεσα.
 • Διασφάλιση ότι τα πακέτα οικονομικών κινήτρων υποστηρίζουν ενεργά τη μετάβαση σε οικονομίες μηδενικών εκπομπών άνθρακα, συμπεριλαμβανομένης της επένδυσης στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα και της αποφυγής της άνευ όρων διάσωσης των εταιρειών ορυκτών καυσίμων και των αεροπορικών μεταφορών. Οι εργαζόμενοι πρέπει να υποστηριχθούν μέσω αυτής της μετάβασης για να διασφαλιστούν οι πράσινες και αξιοπρεπείς θέσεις εργασίας και να προστατευθεί το δικαίωμα σε ένα επαρκές βιοτικό επίπεδο.
ΚΑΝΕ ΜΙΑ ΔΩΡΕΑ
Υπερασπίσου τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και στήριξε την ανεξαρτησία του Ελληνικού Τμήματος της Διεθνούς Αμνηστίας.