ΟΥΓΓΑΡΙΑ: ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΡΟΣΗΜΟ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ΤΟΝ ΣΤΙΓΜΑΤΙΣΜΟ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

Δημοσιεύθηκε στις 19 Ιουνίου 2020, 11:25Εκτύπωση

Με αφορμή την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δηλώνει ότι ο νόμος της Ουγγαρίας του 2017 περί «ξένης χρηματοδότησης» παραβιάζει το δίκαιο της ΕΕ, ο διευθυντής της Διεθνούς Αμνηστίας της Ουγγαρίας Dávid Vig δήλωσε:

 «Αυτή η απόφαση-ορόσημο αποτελεί εμπόδιο στις προσπάθειες των ουγγρικών αρχών να στιγματίζουν και να υπονομεύουν τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών που ασκούν κριτική στις κυβερνητικές πολιτικές.

Αυτή η απόφαση-ορόσημο αποτελεί εμπόδιο στις προσπάθειες των ουγγρικών αρχών να στιγματίζουν και να υπονομεύουν τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών που ασκούν κριτική στις κυβερνητικές πολιτικές.
— Dávid Vig, Διεθνής Αμνηστία

 «Ο νόμος που υποχρεώνει τις ΜΚΟ να δηλώνονται ως «χρηματοδοτούμενες από το εξωτερικό», δεν είχε ποτέ του ως στόχο την καταπολέμηση της νομιμοποίησης των εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της διεθνούς τρομοκρατίας, όπως ισχυριζόταν η ουγγρική κυβέρνηση. Αντίθετα, είναι μια κατάφωρη προσπάθεια της κυβέρνησης να φιμώσει τις φωνές που της ασκούν κριτική και να περιορίσει τη δημόσια υποστήριξη των οργανώσεων που αγωνίζονται για τα ανθρώπινα δικαιώματα, τη δικαιοσύνη και την ισότητα.

 «Τώρα το Συνταγματικό Δικαστήριο της Ουγγαρίας πρέπει να δράσει γρήγορα για να συνεχίσει την ανασκόπηση αυτού του κατασταλτικού νόμου, ο οποίος πρέπει να ακυρωθεί το συντομότερο δυνατό.»

ΥΠΟΒΑΘΡΟ

Το Δικαστήριο της ΕΕ (ΔΕΕ) δήλωσε ότι η νομοθεσία της Ουγγαρίας περί «ξένης χρηματοδότησης» παραβιάζει σαφώς το δίκαιο της ΕΕ, επιβάλλοντας διακρίσεις και αδικαιολόγητους περιορισμούς στη χρηματοδότηση των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών από πρόσωπα που βρίσκονται εκτός χώρας, σε αντίθεση με την πολιτική της ελεύθερης κυκλοφορίας κεφαλαίων που ισχύει εντός της ΕΕ. Επιπλέον, το ΔΕΕ αποφάνθηκε ότι αυτοί οι περιορισμοί παραβιάζουν το δικαίωμα στην ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι, τα δικαιώματα σεβασμού της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής και το δικαίωμα στην προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Ο Νόμος για τη διαφάνεια των οργανισμών που χρηματοδοτούνται από το εξωτερικό ανάγκασε τις ΜΚΟ και οργανώσεις που λαμβάνουν περισσότερα από 20.815 ευρώ από άμεση ή έμμεση χρηματοδότηση από το εξωτερικό να δηλώσουν ότι είναι «οργανισμοί που χρηματοδοτούνται από το εξωτερικό», επισημαίνοντάς το σε κάθε τους δημοσίευση και στις ιστοσελίδες τους.

Είκοσι τρεις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών που επηρεάζονται άμεσα από το νόμο - μεταξύ των οποίων και η Διεθνής Αμνηστία της Ουγγαρίας - προσήλθαν στο Συνταγματικό Δικαστήριο της χώρας ζητώντας επανεξέταση. Το Δικαστήριο, ωστόσο, ανέστειλε τη διαδικασία του εν αναμονή της απόφασης του ΔΕΕ.

Η απόφαση του ΔΕΕ ολοκληρώνει τη διαδικασία επί παραβάσει που κίνησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το καλοκαίρι του 2017, παραπέμποντας την Ουγγαρία στο ΔΕΕ τον Δεκέμβριο του 2017. Οι 23 οργανώσεις ανέφεραν επίσης την υπόθεση στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, στο οποίο μέχρι και σήμερα εκκρεμεί.

ΚΑΝΕ ΜΙΑ ΔΩΡΕΑ
Υπερασπίσου τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και στήριξε την ανεξαρτησία του Ελληνικού Τμήματος της Διεθνούς Αμνηστίας.