Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΜΝΗΣΤΙΑ ΚΑΛΕΙ ΣΕ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΓΙΑ ΜΑΖΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

Δημοσιεύθηκε στις 12 Ιουνίου 2020, 13:39Εκτύπωση
  • Στο πλαίσιο της αστυνόμευσης βάσει φυλετικών διακρίσεων και της δημιουργίας φυλετικών προφίλ για τους μαύρους από την αστυνομία, η χρήση της Τεχνολογίας Αναγνώρισης Προσώπου (FRT) θα μπορούσε να επιδεινώσει τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από την αστυνομία, ενώ υπονομεύει επίσης το δικαίωμα στην ειρηνική διαμαρτυρία και το δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή.
  • Οι αρχές επιβολής του νόμου καθημερινά παραβιάζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα στους δρόμους. Η αστυνομία πρέπει να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της για τη διασφάλιση του ανθρώπινου δικαιώματος στη διαμαρτυρία ενάντια στις δολοφονίες από την αστυνομία και το δικαίωμα των δημοσιογράφων να τις καλύπτουν. Η επιβολή του νόμου έχει την ευθύνη να διευκολύνει το δικαίωμα ειρηνικής διαμαρτυρίας - όχι να την καταργεί.
  • Είμαστε περήφανοι/ες που συνεργαζόμαστε με οργανισμούς όπως το Algorithmic Justice League, η Αμερικάνικη Ένωση Πολιτικών Ελευθεριών, το Ίδρυμα Electronic Frontier  και άλλους που έχουν επισημάνει τους κινδύνους της Τεχνολογίας Αναγνώρισης Προσώπου. Η Διεθνής Αμνηστία καλεί στην απαγόρευση της χρήσης, ανάπτυξης, παραγωγής, πώλησης και εξαγωγής της Τεχνολογίας Αναγνώρισης Προσώπου για σκοπούς μαζικής παρακολούθησης από την αστυνομία και άλλες κρατικές υπηρεσίες.

Η Τεχνολογία Αναγνώρισης Προσώπου (FRT) είναι ένας όρος-ομπρέλα που χρησιμοποιείται για να περιγράψει μια σειρά εφαρμογών που εκτελούν μια συγκεκριμένη εργασία χρησιμοποιώντας ένα ανθρώπινο πρόσωπο για την επαλήθευση ή την αναγνώριση ενός ατόμου. Η τεχνολογία αυτή μπορεί να δημιουργήσει ένα μέσο αναγνώρισης και ταξινόμησης ατόμων σε κλίμακα βάσει των φυσικών τους χαρακτηριστικών, συμπεριλαμβανομένων παρατηρήσεων ή συμπερασμάτων των προστατευμένων χαρακτηριστικών, όπως η φυλή, η εθνικότητα, το φύλο, η ηλικία, η κατάσταση αναπηρίας.

Αυτή η τεχνολογία έχει υιοθετηθεί ευρέως τα τελευταία χρόνια, κυρίως από τον τομέα της επιβολής του νόμου. Για παράδειγμα, η εταιρεία Τεχνολογίας Αναγνώρισης Προσώπου Clearview AI ισχυρίζεται ότι συνεργάζεται με περισσότερες από 600 υπηρεσίες επιβολής του νόμου μόνο στις ΗΠΑ. Άλλες εταιρείες Τεχνολογίας Αναγνώρισης Προσώπου όπως η Dataworks Plus πωλούν επίσης τα συστήματά τους σε αστυνομικές υπηρεσίες σε όλη τη χώρα.

Αυτό το βλέπουμε να συμβαίνει καθημερινά στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου τα αστυνομικά τμήματα σε όλη τη χώρα χρησιμοποιούν την τεχνολογία αυτή για να εντοπίσουν διαδηλωτές/ριες.

Η χρήση της Τεχνολογίας Αναγνώρισης Προσώπου από την αστυνομία παραβιάζει τα ανθρώπινα δικαιώματα με διάφορους τρόπους. Αρχικά, στο πλαίσιο της αστυνόμευσης βάσει φυλετικών διακρίσεων και της δημιουργίας φυλετικών προφίλ για τους μαύρους από την αστυνομία, η χρήση της τεχνολογίας αυτής θα μπορούσε να επιδεινώσει τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από την αστυνομία βάζοντας στο στόχαστρο τις κοινότητες των μαύρων. Η έρευνα διαπίστωσε ότι τα συστήματα Τεχνολογίας Αναγνώρισης Προσώπου επεξεργάζονται ορισμένα πρόσωπα με μεγαλύτερη ακρίβεια από ότι άλλα, ανάλογα με τα βασικά χαρακτηριστικά, όπως το χρώμα του δέρματος, η εθνικότητα και το φύλο. Για παράδειγμα, το Εθνικό Ινστιτούτο Προτύπων και Τεχνολογίας (NIST) κατέγραψε τις επιπτώσεις της φυλής, της ηλικίας και του φύλου στα κορυφαία συστήματα Τεχνολογίας Αναγνώρισης Προσώπου που χρησιμοποιούνται στις ΗΠΑ. Σύμφωνα με τον Δρ Charles H. Romine, Διευθυντή του NIST, η μελέτη κατέγραψε υψηλότερους δείκτες λανθασμένης αποδοχής σε γυναίκες, σε Αφροαμερικάνους, και κυρίως σε Αφροαμερικανίδες.

Επιπλέον, οι ερευνητές/ριες στο Πανεπιστήμιο Georgetown προειδοποιούν ότι η Τεχνολογία Αναγνώρισης Προσώπου, «θα επηρεάσει δυσανάλογα τους Αφροαμερικάνους/ες», σε μεγάλο βαθμό, καθώς υπάρχουν πολύ περισσότερα μαύρα πρόσωπα στις λίστες παρακολούθησης της αστυνομίας των ΗΠΑ από ότι λευκά. «Τα συστήματα αναγνώρισης προσώπου της αστυνομίας δεν αποδίδουν απλά χειρότερα στους Αφροαμερικάνους/ες, αλλά είναι επίσης πιο πιθανό αυτοί/ές να εγγραφούν σε αυτά τα συστήματα και να υπόκεινται σε επεξεργασία τους» 'The Perpetual Line-Up: Unregulated Police Face Recognition in America', [Clare Garvie, Alvaro Bedoya, Jonathan Frankle, Κέντρο Ιδιωτικότητας και Τεχνολογίας στο Georgetown Law, Πανεπιστήμιο Georgetown, Ουάσιγκτον (2016)].

Επιπροσθέτως, όπου η Τεχνολογία Αναγνώρισης Προσώπου χρησιμοποιείται για αναγνώριση και μαζική παρακολούθηση, η «επίλυση» του προβλήματος του ποσοστού ακρίβειας και η βελτίωση των ποσοστών ακρίβειας για ήδη περιθωριοποιημένες ή μειονεκτικές ομάδες δεν αντιμετωπίζει τον αντίκτυπο της τεχνολογίας αυτής τόσο όσον αφορά το δικαίωμα σε ειρηνική διαμαρτυρία όσο και το δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή. Για παράδειγμα, οι μαύροι/ες αντιμετωπίζουν ήδη δυσανάλογες παραβιάσεις στην ιδιωτική τους ζωή και σε άλλα δικαιώματα, και η «βελτίωση» της ακρίβειας μπορεί να ισοδυναμεί μόνο με την αύξηση της παρακολούθησης και της αδυναμίας μιας ήδη μειονεκτικής κοινότητας.

Η Τεχνολογία Αναγνώρισης Προσώπου συνεπάγεται εκτεταμένη μαζική παρακολούθηση, συλλογή, αποθήκευση, ανάλυση ή άλλη χρήση υλικού και συλλογή ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων (βιομετρικά δεδομένα), χωρίς εξατομικευμένη εύλογη υποψία για εγκληματική συμπεριφορά. Αυτό ισοδυναμεί με αδιάκριτη μαζική παρακολούθηση. Η Διεθνής Αμνηστία πιστεύει ότι η αδιάκριτη μαζική παρακολούθηση δεν αποτελεί ποτέ αναλογική παραβίαση του δικαιώματος στην ιδιωτική ζωή, την ελευθερία της έκφρασης, και το δικαίωμα στη συνάθροιση και την ειρηνική συγκέντρωση.

Τα κράτη πρέπει επίσης να σέβονται, να προστατεύουν και να διασφαλίζουν το δικαίωμα στην ειρηνική συνάθροιση χωρίς διακρίσεις. Το δικαίωμα στην ειρηνική συνάθροιση είναι θεμελιώδες όχι μόνο ως μέσο πολιτικής έκφρασης αλλά και για τη διασφάλιση άλλων δικαιωμάτων. Οι ειρηνικές συγκεντρώσεις αποτελούν θεμελιώδη πτυχή μιας ζωντανής κοινωνίας και τα κράτη πρέπει να αναγνωρίσουν τον θετικό ρόλο της ειρηνικής διαμαρτυρίας στην ενίσχυση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Η ικανότητα συμμετοχής σε ένα ανώνυμο πλήθος είναι που επιτρέπει σε πολλούς ανθρώπους να συμμετέχουν σε ειρηνικές συγκεντρώσεις. Όπως δήλωσε ο David Kaye, ειδικός εισηγητής των Ηνωμένων Εθνών για την προώθηση και την προστασία του δικαιώματος στην ελευθερία γνώμης και έκφρασης, «σε περιβάλλοντα που υπόκεινται σε αδιάκριτη παράνομη παρακολούθηση, οι στοχοποιημένες κοινότητες γνωρίζουν ή υποπτεύονται τέτοιες απόπειρες παρακολούθησης, οι οποίες με τη σειρά τους διαμορφώνουν και περιορίζουν την ικανότητά τους να ασκούν τα δικαιώματα τους στην ελευθερία της έκφρασης και της συγκέντρωσης.

Επομένως, όπως ακριβώς και η απειλή της παρακολούθησης περιορίζει την ελεύθερη έκφραση των ανθρώπων μέσω διαδικτύου, η χρήση της Τεχνολογίας Αναγνώρισης Προσώπου θα αποτρέψει τους ανθρώπους από την ελεύθερη συμμετοχή σε ειρηνικές συγκεντρώσεις σε δημόσιους χώρους.

Ένα κύμα τοπικών νομοθεσιών το 2019 έφερε περιορισμούς στη χρήση της Τεχνολογίας Αναγνώρισης Προσώπου από τις υπηρεσίες επιβολής του νόμου σε πολλές πόλεις των ΗΠΑ, όπως το Σαν Φρανσίσκο και το Όκλαντ στην Καλιφόρνια, και το Somerville και το Brookline στη Μασαχουσέτη. Από τον Ιανουάριο του 2020, το Σαν Ντιέγκο ανέστειλε τη χρήση της τεχνολογίας αυτής από την αστυνομία. Το Πόρτλαντ του Όρεγκον εξετάζει τώρα την προοδευτική απαγόρευση της χρήσης της τόσο από κρατικούς όσο και από ιδιωτικούς φορείς. Οι νομοθέτες στη Μασαχουσέτη συζητούν στο μεταξύ μια απαγόρευση της χρήσης της Τεχνολογίας Αναγνώρισης Προσώπου από την κυβέρνηση σε ολόκληρη την πολιτεία.

Η Διεθνής Αμνηστία καλεί στην απαγόρευση της χρήσης, ανάπτυξης, παραγωγής, πώλησης και εξαγωγής Τεχνολογίας Αναγνώρισης Προσώπου για μαζική παρακολούθηση από την αστυνομία και άλλες κρατικές υπηρεσίες. Είμαστε περήφανοι/ες που συνεργαζόμαστε με οργανισμούς όπως το Algorithmic Justice League, η Αμερικάνικη Ένωση Πολιτικών Ελευθεριών, το Ίδρυμα Electronic Frontier  και άλλους που έχουν επισημάνει τους κινδύνους της Τεχνολογίας Αναγνώρισης Προσώπου.

ΚΑΝΕ ΜΙΑ ΔΩΡΕΑ
Υπερασπίσου τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και στήριξε την ανεξαρτησία του Ελληνικού Τμήματος της Διεθνούς Αμνηστίας.