ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΜΝΗΣΤΙΑΣ: ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ! ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΗ ΣΥΝΗΓΟΡΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Δημοσιεύθηκε στις 6 Απριλίου 2020, 13:17Εκτύπωση

Ας ξεκινήσουμε με μια παραδοχή: Είναι πολύ πιο εύκολο να επιζητούμε την αλλαγή αλλά πολύ πιο δύσκολο να την πετύχουμε. Διεκδικούμε την αλλαγή σημαίνει διεκδικούμε η φωνή μας να αντηχεί σε ολόκληρη την κοινωνία αλλά και να φτάνει στα κέντρα λήψης αποφάσεων! Κάθε συλλογικότητα που αγωνίζεται για τα ανθρώπινα δικαιώματα, είτε είναι ΜΚΟ με συστηματική παρουσία στο πεδίο είτε πρωτοβουλία πολιτών με αυτοοργανωμένη και ακτιβιστική δράση, γνωρίζει πολύ καλά ότι κάθε επιτυχημένη προσπάθεια κοινωνικής αλλαγής προϋποθέτει την αποτελεσματική άσκηση πίεσης σε θεσμούς.

 

Για τη Διεθνή Αμνηστία, η συνηγορία, ως το σύνολο των πρακτικών άσκησης πίεσης σε θεσμικό/νομικό επίπεδο για την υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της συνολικής της παρέμβασης. Σε καμία περίπτωση η συνηγορία δεν πρέπει να ιδωθεί αποκομμένη από τον συνολικό αγώνα για τα ανθρώπινα δικαιώματα: Αποτελεί συστατικό τμήμα του, που τροφοδοτεί αλλά και τροφοδοτείται από τα υπόλοιπα.

 

Η συνηγορία, ως ουσιαστικό τμήμα μιας προσπάθειας κοινωνικής αλλαγής, σε συνδυασμό με την έρευνα, τον ακτιβισμό και την επικοινωνία, συνιστούν τα βασικά μας εργαλεία για την κοινωνική ευαισθητοποίηση και κινητοποίηση, αλλά και για την υλοποίηση πολιτικών που προστατεύουν τα ανθρώπινα δικαιώματα.

 

Σήμερα, σε μια εποχή που ανθρώπινα δικαιώματα τίθενται σε συστηματική αμφισβήτηση, η προάσπισή τους, και ιδιαίτερα η προάσπιση των ευάλωτων ομάδων, γίνεται ακόμα πιο ζωτικής σημασίας. Και η κοινωνία των πολιτών, που ενισχύεται ολοένα και περισσότερο από δυναμικές οργανώσεις με σημαντικό έργο, μπορεί να φέρει την αλλαγή μέσα από τη διάχυση των εμπειριών και την κοινή δράση.

Σε αυτό το πλαίσιο, η Διεθνής Αμνηστία, επιδιώκοντας να μοιραστεί την πείρα και την τεχνογνωσία της από τις παρεμβάσεις της σε όλο τον κόσμο, και ειδικά στην Ελλάδα, αλλά και να δημιουργήσει ένα ευρύ δίκτυο ενδυνάμωσης και διαθεματικής συνεργασίας, καλεί οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών (ΜΚΟ, ακτιβιστικές οργανώσεις, πρωτοβουλίες πολιτών κ.ο.κ.), από όλη την Ελλάδα και από κάθε πεδίο που άπτεται των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, να συμμετέχουν στο πρόγραμμα επιμόρφωσης στη συνηγορία για τα ανθρώπινα δικαιώματα «Διεκδικούμε την αλλαγή!».


 

- Τι είδους κοινωνική αλλαγή να διεκδικήσω και πώς;

- Ποιους θεσμούς έχει νόημα να πιέσω;

- Με ποια κέντρα λήψης αποφάσεων θα χρειαστεί να έχω επικοινωνία;

- Με ποιους τρόπους επικοινωνώ αποτελεσματικά το μήνυμά μου;

- Πώς δρω μαζί και αλληλέγγυα με αυτούς και αυτές που πλήττονται από το πρόβλημα;

- Πώς συνδέεται η συνηγορία με τις άλλες δράσεις του αγώνα για την κοινωνική αλλαγή;

 

Στο πρόγραμμα «Διεκδικούμε την Αλλαγή! Επιμόρφωση στη Συνηγορία για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα» θα βρούμε μαζί τις απαντήσεις σε αυτά και ακόμα περισσότερα ερωτήματα!

 

Ποιος είναι ο σκοπός του προγράμματος;

Το πρόγραμμα επιμόρφωσης θα διαρκέσει έως και τον Αύγουστο του 2021 και θα φέρει κοντά μέλη από 30 οργανώσεις και συλλογικότητες από όλη την Ελλάδα με στόχο:

- την επιμόρφωση σε μεθόδους χάραξης στρατηγικής συνηγορίας και επικοινωνίας τόσο με κρατικούς θεσμούς όσο και με εταιρείες

- την ανταλλαγή καλών πρακτικών μεταξύ των οργανώσεων

- την από κοινού καλύτερη κατανόηση των ευκαιριών και των προκλήσεων για τη διεκδίκηση αλλαγής στην Ελλάδα

- τη δημιουργία συνεργειών κι ενός δικτύου ενδυνάμωσης για τη συνηγορία

 

Ποιες οργανώσεις καλούνται να δηλώσουν συμμετοχή;

Η πρόσκληση απευθύνεται τόσο σε ΜΚΟ όσο και σε αυτοοργανωμένες συλλογικότητες υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που δραστηριοποιούνται στους τομείς της ισότητας, της διαφάνειας και λογοδοσίας, της δικαιοσύνης, της υγείας, του περιβάλλοντος, της κοινωνικής φροντίδας και της κοινωνικής δικαιοσύνης.

Στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε μια πολυσυλλεκτική και διαθεματική ομάδα που θα προωθήσει την αμοιβαία μάθηση και τις δημιουργικές συνέργειες.

Γι’ αυτόν τον σκοπό, κάθε οργάνωση καλείται να λάβει μέρος μέσω δύο μελών της που θα την εκπροσωπούν και θα δεσμεύονται αφενός να συμμετέχουν συστηματικά στις εργασίες του προγράμματος, αφετέρου να τις κοινοποιούν πλατιά στις οργανώσεις που εκπροσωπούν με σκοπό να τις παρακινούν στην ανάληψη δράσης.

 

Πώς θα διεξαχθεί το πρόγραμμα επιμόρφωσης

Το πρόγραμμα θα στηρίζεται σε έναν δημιουργικό συνδυασμό από:

- δια ζώσης σεμινάρια

- ηλεκτρονικά σεμινάρια και δράσεις σε πλατφόρμα τηλεεκπαίδευσης

- υποστήριξη για την υλοποίηση δράσεων συνηγορίας σε πραγματικό χρόνο

Οι οργανώσεις που θα συμμετάσχουν θα επωφεληθούν από την επαφή με έμπειρους και έμπειρες συνηγόρους της Διεθνούς Αμνηστίας από όλο τον κόσμο, καθώς και από μια σειρά εργαστηρίων και εκδηλώσεων.


 

Λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στο πρόγραμμα.

 Ευχαριστούμε θερμά τις δεκάδες οργανώσεις και συλλογικότητες της κοινωνίας των πολιτών που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα της Διεθνούς Αμνηστίας. Καθώς ο αριθμός των αιτήσεων έχει ξεπεράσει κατά πολύ τις προκαθορισμένες θέσεις, πρόκειται να γίνει επιλογή των οργανώσεων που θα συμμετάσχουν, με βάση κριτήρια που αφορούν τη διαθεματικότητα, τη γεωγραφική κάλυψη, τις ανάγκες των οργανώσεων και τη δυνατότητά τους να αντεπεξέλθουν στο πρόγραμμα. Όσες/οι έχουν καταθέσει αίτηση συμμετοχής θα ενημερωθούν για τα αποτελέσματα μέσα στις επόμενες μέρες.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να απευθυνθείτε στην Δέσποινα Παρασκευά-Βελουδογιάννη, Υπεύθυνη προγράμματος «Διεκδικούμε την Αλλαγή! Επιμόρφωση στη Συνηγορία για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα», στο advocacy@amnesty.org.gr

Δρούμε μαζί, διεκδικούμε την αλλαγή!

 

Το έργο «Διεκδικούμε την Αλλαγή! Επιμόρφωση στη Συνηγορία για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα» υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Active citizens fund, με φορέα υλοποίησης τη Διεθνή Αμνηστία - Ελληνικό Τμήμα.
Το πρόγραμμα Active citizens fund, ύψους € 12 εκ., χρηματοδοτείται από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία και είναι μέρος του χρηματοδοτικού μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) περιόδου 2014 – 2021, γνωστού ως EEA Grants. Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενδυνάμωση και την ενίσχυση της βιωσιμότητας της κοινωνίας των πολιτών και στην ανάδειξη του ρόλου της στην προαγωγή των δημοκρατικών διαδικασιών, στην ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά και στην προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τη διαχείριση της επιχορήγησης του προγράμματος Active citizens fund για την Ελλάδα έχουν αναλάβει από κοινού το Ίδρυμα Μποδοσάκη και το SolidarityNow.
ΚΑΝΕ ΜΙΑ ΔΩΡΕΑ
Υπερασπίσου τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και στήριξε την ανεξαρτησία του Ελληνικού Τμήματος της Διεθνούς Αμνηστίας.