ΟΛΛΑΝΔΙΑ: Η ΟΛΛΑΝΔΙΚΗ ΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΔΙΚΑΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΘΝΟΤΙΚΗ ΚΑΤΑΓΩΓΗ

Δημοσιεύθηκε στις 27 Φεβρουαρίου 2020, 11:40Εκτύπωση

Την Τετάρτη 26 Φεβρουαρίου 2020, ένας συνασπισμός της κοινωνίας των πολιτών θα καλέσει το ολλανδικό κράτος να εμφανιστεί ενώπιον του δικαστηρίου για διακρίσεις που σχετίζονται με την εθνοτική καταγωγή από την ολλανδική συνοριακή αστυνομία (Royal Netherlands Marechaussee). Οι ενάγοντες/ουσες περιλαμβάνουν δύο ιδιώτες, τη Διεθνή Αμνηστία, την οργάνωση Controle Alt Delete, τον οργανισμό κατά των διακρίσεων RADAR και την οργάνωση Public Interest Litigation Project (τμήμα του ολλανδικού τμήματος της Διεθνούς Επιτροπής Δικαστών, PILP-NJCM) και ζητούν από το δικαστήριο να βάλει ένα όριο και να θέσει τέρμα στις μεροληπτικές δραστηριότητες που διεξάγονται στα σύνορα. Υποστηρίζουν ότι η ολλανδική συνοριακή αστυνομία ενεργεί κατά παράβαση των ανθρώπινων δικαιωμάτων και της ολλανδικής νομοθεσίας. Τα τελευταία χρόνια, οι ενάγοντες/ουσες έθεσαν αυτό το πρόβλημα στην ημερήσια διάταξη και επέμειναν σε μέτρα για την καταπολέμηση των διακρίσεων που σχετίζονται με την εθνοτική καταγωγή ͘ δυστυχώς, αυτές οι προσπάθειες δεν είχαν αποτέλεσμα. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίον φέρνουν σήμερα αυτή την υπόθεση ενώπιον δικαστηρίου.

Διακρίσεις από την ολλανδική συνοριακή αστυνομία

Κατά τη διάρκεια των συνοριακών ελέγχων, η αστυνομία των συνόρων επιλέγει, μεταξύ άλλων, τους ανθρώπους ανάλογα με την εμφάνιση, το χρώμα του δέρματος ή την προέλευσή τους (εθνότητα). Αυτό καθορίζει, εν μέρει, εάν κάποιος απομακρύνεται ή όχι από την ουρά αναμονής. Η ολλανδική συνοριακή αστυνομία εφαρμόζει επίσης γενικά «προφίλ κινδύνου» που περιλαμβάνουν την εθνότητα, όπως «άνδρες που περπατούν γρήγορα, είναι καλά ντυμένοι και δεν μοιάζουν με Ολλανδούς». Πρόκειται για διακρίσεις που σχετίζονται με την εθνοτική καταγωγή, μια μορφή διακρίσεων που παραβιάζει τα ανθρώπινα δικαιώματα και το ολλανδικό δίκαιο, και επομένως απαγορεύεται.

Η κυβέρνηση δεν προστατεύει τους πολίτες από τις διακρίσεις

Ο Υπουργός Άμυνας και ο Υπουργός Μετανάστευσης είναι υπεύθυνοι για τους συνοριακούς ελέγχους που επιβάλλονται από την ολλανδική συνοριακή αστυνομία. Επιτρέπουν την επίκληση της εθνότητας, σε συνδυασμό με άλλα χαρακτηριστικά. Με αυτόν τον τρόπο, αποδέχονται τις διακρίσεις από την ολλανδική συνοριακή αστυνομία. Αυτό είναι επιζήμιο για τους ανθρώπους που επηρεάζονται, συμβάλλει στον στιγματισμό των εθνοτικών μειονοτήτων, υπονομεύει την εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση και τελικά αποδεικνύεται ότι είναι αναποτελεσματικό στην καταπολέμηση του εγκλήματος.

Οι ενάγοντες/ουσες ζητούν από τον/την δικαστή να θέσει ένα όριο

Η Διεθνής Αμνηστία, η οργάνωση Controle Alt Delete, η RADAR, η επιτροπή PILP-NJCM και οι μεμονωμένοι ενάγοντες/ουσες που εμπλέκονται στην υπόθεση έχουν καταβάλει επανειλημμένες προσπάθειες για να επιστήσουν την προσοχή της κυβέρνησης στις  επιβλαβείς συνέπειες των διακρίσεων που σχετίζονται με την εθνοτική καταγωγή. Για πολλά χρόνια, διεθνείς παρατηρητές/ριες των ανθρώπινων δικαιωμάτων υπενθυμίζουν επίσης στο ολλανδικό κράτος το καθήκον του να προστατεύει τους πολίτες από τις διακρίσεις και να εμποδίζει την κατηγοριοποίηση βάσει εθνότητας. Οι δύο πολίτες που είναι ενάγοντες/ουσες στην παρούσα υπόθεση έχουν καταθέσει καταγγελίες στην ολλανδική συνοριακή αστυνομία και τον εθνικό διαμεσολαβητή, αλλά αυτό δεν επέφερε ουσιαστικές βελτιώσεις στην κατάσταση. Στην κατάθεση αυτής της αγωγής, οι ενάγοντες/ουσες ζητούν από το δικαστήριο να θέσει ένα όριο και να απαγορεύσει στο κράτος να επιτρέπει στην ολλανδική συνοριακή αστυνομία να χρησιμοποιεί την εθνότητα στις αποφάσεις επιλογής, και να την ενσωματώνει σε «προφίλ κινδύνου» που σχετίζονται με την εθνοτική καταγωγή.

Μια υπόθεση διεθνούς σημασίας

Η κατηγοριοποίηση και οι διακρίσεις που βασίζονται στην εθνοτική ή φυλετική καταγωγή έχουν παρατηρηθεί σε ολόκληρη την Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες, μεταξύ άλλων και στο πλαίσιο του ελέγχου της μετανάστευσης. Υπήρξαν επίσης πολλές δικαστικές προκλήσεις για τη μεροληπτική στάση της αστυνομίας. Κατά την άποψή μας, η περίπτωση της Ολλανδίας είναι μοναδική, καθώς αμφισβητεί την πολιτική και τη νομοθεσία της κυβέρνησης που επιτρέπουν συγκεκριμένα τη χρήση της εθνότητας ως ένα από τα στοιχεία που δικαιολογούν τη στάση και τον έλεγχο των συνόρων. Ωστόσο, η απόφαση του δικαστηρίου θα αποτελέσει σημείο αναφοράς στην Ευρώπη και παγκοσμίως, καθώς αφορά τους ελέγχους όλων των ατόμων που ταξιδεύουν στην Ευρώπη και επειδή οι ενάγοντες/ουσες επικαλούνται θεμελιώδη ευρωπαϊκά δικαιώματα.

 

Το κείμενο υπογράφεται από τις οργανώσεις:

  • Διεθνής Αμνηστία
  • Controle Alt Delete
  • Public Interest Litigation Project 
  • PILP-NJCM
  •  RADAR

 

 

 

 

ΚΑΝΕ ΜΙΑ ΔΩΡΕΑ
Υπερασπίσου τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και στήριξε την ανεξαρτησία του Ελληνικού Τμήματος της Διεθνούς Αμνηστίας.