ΝΤΑΒΟΣ: ΗΓΕΤΕΣ/ΙΔΕΣ ΑΚΤΙΒΙΣΤΕΣ/ΡΙΕΣ ΚΑΛΟΥΝ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΤΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥΜ ΝΑ ΚΗΡΥΞΟΥΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ

Δημοσιεύθηκε στις 23 Ιανουαρίου 2020, 11:26Εκτύπωση

Ανοιχτή επιστολή από ηγέτες/ιδες ακτιβιστές/ριες στους αντιπροσώπους του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ

Υποστηρίζουμε τις προσδοκίες εκατοντάδων εκατομμυρίων ανθρώπων που έχουν δεσμευτεί για την κλιματική δικαιοσύνη, τον οικονομικό μετασχηματισμό, την ισότητα, τα ανθρώπινα δικαιώματα, το περιβάλλον, τη δικαιοσύνη μεταξύ των φύλων και τα δικαιώματα των εργαζομένων, των παιδιών, των προσφύγων, των αυτόχθονων πληθυσμών και των κοινοτήτων βάσει πίστης.

Στεκόμαστε μαζί με ανθρώπους σε όλο τον κόσμο που οραματίζονται ένα καλύτερο μέλλον και χαιρετίζουμε την εστίαση του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ (WEF) το 2020 στα «Ενδιαφερόμενα μέρη για έναν συνεκτικό και βιώσιμο κόσμο». Ωστόσο, το επίκεντρο του Φόρουμ φέτος στο Νταβός, πενήντα χρόνια μετά, θα πέσει στο κενό, αν δεν ταιριάζει με το όραμα, το θάρρος και τη σαφήνεια που εμφανίζουν όσοι/ες βρίσκονται στην πρώτη γραμμή του κινήματος για το κλίμα - οι νέοι/ες, οι γυναίκες, οι επιστήμονες και οι οργανωτές/ριες κοινοτήτων που ηγούνται σε όλο τον κόσμο.

Πιστεύουμε ότι είναι ώρα οι υπεύθυνοι/ες λήψης αποφάσεων να συμμετάσχουν στην Ετήσια Συνάντηση του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ για να δηλώσουν μια Κλιματική Έκτακτη Ανάγκη στις δικές τους χώρες και εταιρείες, και να λάβουν επειγόντως τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία της ανθρωπότητας και του πλανήτη μας, συμπεριλαμβανομένων μερικών από τις πιο ευάλωτες κοινότητες μας.

Για να μεγιστοποιήσουμε τις πιθανότητες περιορισμού της αύξησης της θερμοκρασίας του πλανήτη κατά 1,5 ° C, πρέπει να μειώσουμε στο ήμισυ τις παγκόσμιες εκπομπές μέχρι το 2030 και να φθάσουμε στο καθαρό σημείο μηδέν μέχρι το 2050. Αυτό σημαίνει ότι οι κυβερνήσεις, οι επιχειρήσεις, οι επενδυτές/ριες και η κοινωνία των πολιτών πρέπει να συνεργαστούμε για να αναδημιουργήσουμε γρήγορα την οικονομία μας μέχρι το τέλος της δεκαετίας, με μια δίκαιη και προσεκτικά διαχειριζόμενη μετάβαση που θα αντιμετωπίζει τις ανισότητες και θα υποστηρίζει τα ανθρώπινα και εργασιακά δικαιώματα.

Για να επιτύχουμε μια δίκαιη μετάβαση για τους εργαζόμενους/ες και τις κοινότητες πρέπει να υπάρξει:

1. Τερματισμός της εκμετάλλευσης και εξόρυξης ορυκτών καυσίμων - Σταδιακή εξάλειψη της εκμετάλλευσης, της εξόρυξης και της χρήσης, με τις χώρες υψηλού εισοδήματος να πραγματοποιούν τις ταχύτερες μειώσεις και τους επενδυτές να αποσύρονται από τα ορυκτά καύσιμα.

2. Κατάργηση των επιδοτήσεων ορυκτών καυσίμων - Ανακατανομή των 5.2 τρισεκατομμυρίων USD2 σε επιδοτήσεις για ορυκτά καύσιμα για την υποστήριξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας που παράγονται υπεύθυνα και για την ενίσχυση των συστημάτων κοινωνικής προστασίας.

3. Χρηματικές ποινές για όσους/ες ρυπαίνουν – Να υπάρξει μια λογική τιμή ρύπανσης και όσοι/ες ρυπαίνουν να υποχρεώνονται να πληρώνουν για το πραγματικό κόστος των δραστηριοτήτων τους προς την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον.

Η οικοδόμηση ενός ακμάζοντος, ανανεωμένου και ίσου μέλλοντος θα απαιτήσει εκθετική καινοτομία και ένα νέο κοινωνικό συμβόλαιο, με δίκαιη φορολογία, ανθρώπινα δικαιώματα, βιώσιμη ανάπτυξη, δικαιώματα για τις γυναίκες και ανακατανομή των πόρων στο επίκεντρο.

Απαιτείται από τις κυβερνήσεις να εγκρίνουν νόμους που θα υποχρεώνουν τις εταιρείες να σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα και να εφαρμόζουν τη δέουσα επιμέλεια για να εντοπίζουν, να αντιμετωπίζουν και να αποκαλύπτουν τις κοινωνικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις, όπως και να αποτρέπουν και να αντιμετωπίζουν την κατάχρηση, που είναι επί του παρόντος ενδημική στις επιχειρήσεις και στις αλυσίδες εφοδιασμού τους. Οι εταιρείες θα πρέπει να συμμορφώνονται αυστηρά με τους νόμους, να θέτουν γρήγορα σε εφαρμογή τις πολιτικές και να δημοσιεύουν και να εφαρμόζουν σαφή και δίκαια μεταβατικά σχέδια.

Εάν το κάνουμε αυτό, έχουμε τη δυνατότητα δημιουργίας εκατομμυρίων θέσεων εργασίας και οικοδόμησης ενός καλύτερου, ασφαλέστερου και πιο ακμάζοντος μέλλοντος, το οποίο θα λειτουργεί για πολλούς, όχι μόνο για λίγους, με καθαρό αέρα, αποκατάσταση της βιοποικιλότητας και οικονομικά προσιτή, ανανεώσιμη και αξιόπιστη ενέργεια. με παράλληλη αύξηση της πρόσβασης στα ανθρώπινα δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένης της υγείας και της εκπαίδευσης, σε κάθε κοινότητα.

Ήρθε η ώρα να ξυπνήσουν οι εταιρείες που έχουν επιρροή και οι χώρες που αντιστέκονται σε αυτό το μέλλον! Το σημερινό μοντέλο δεν εξυπηρετεί πλέον την ανθρωπότητα και τον πλανήτη, και δεν μπορεί να διατηρηθεί. Απευθύνουμε έκκληση στους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων, οι οποίοι εκπροσωπούνται σε μεγάλο βαθμό στη συνάντηση του Νταβός, προκειμένου να λάβουν σοβαρά υπόψη την έκκληση αυτή: Να δηλώσουν έκτακτη ανάγκη για το κλίμα, να τερματίσουν την εκμετάλλευση και την εξόρυξη ορυκτών καυσίμων, να τερματίσουν τις επιδοτήσεις ορυκτών καυσίμων και να υποχρεώσουν όσους/ες ρυπαίνουν να πληρώσουν το πραγματικό κόστος των δραστηριοτήτων τους.

Ζητάμε επίσης από αυτούς τους δρώντες να σέβονται τα θεμελιώδη δικαιώματα των ακτιβιστών/ριων που ασχολούνται με αυτά τα θέματα, όπως την ελευθερία της έκφρασης, του συνέρχεσθαι και της ειρηνικής συνέλευσης. Αυτό σημαίνει την εφαρμογή μέτρων σε εθνικό επίπεδο ή σε λειτουργίες των εταιρειών, προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν οι κίνδυνοι για τους ακτιβιστές/ριες και να προστατευθούν από τα αντίποινα.

Κατά την άποψή μας, κάθε εταιρεία που δεν λειτουργεί με σαφή και διαφανή τρόπο για τη στήριξη μετασχηματιστικών δημόσιων πολιτικών ή δε σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα και το περιβάλλον εντοπίζοντας, αποκαλύπτοντας και αντιμετωπίζοντας τις αρνητικές επιπτώσεις της, δεν ανταποκρίνεται στις ευθύνες της στην κοινωνία.

Οποιαδήποτε κυβερνητική ή πολυεθνική υπηρεσία που συνεχίζει να εγκρίνει ή να επιδοτεί την εξόρυξη ορυκτών καυσίμων πλήττει εξίσου την ανθρωπότητα. Οι κυβερνήσεις πρέπει να ανταποκριθούν στις βασικές ανάγκες και τα δικαιώματα των μειονοτικών κοινοτήτων και να ηγηθούν μιας δίκαιης μετάβασης προς ένα μέλλον χωρίς εκπομπές.

Κάθε μέρα καθυστέρησης αυξάνει τις δυσκολίες για την επίτευξη βιωσιμότητας και συνοχής. Κάθε άνθρωπος που ορθώνει τη φωνή του, ασκεί πίεση στους υπεύθυνους για την περαιτέρω κλιματική κατάρρευση, τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την εμβάθυνση της ανισότητας. Καθώς μπαίνουμε σε αυτήν την αποφασιστική δεκαετία, ήρθε η ώρα οι κυβερνήσεις και οι επιχειρήσεις που συναντώνται στο Νταβός να αποφασίσουν εάν θα σταθούν μαζί με την ανθρωπότητα για το κοινό μας μέλλον.

ΚΑΝΕ ΜΙΑ ΔΩΡΕΑ
Υπερασπίσου τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και στήριξε την ανεξαρτησία του Ελληνικού Τμήματος της Διεθνούς Αμνηστίας.