ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ: ΝΤΡΟΠΙΑΣΤΙΚΗ ΣΤΡΟΦΗ 180 ΜΟΙΡΩΝ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΑ ΒΑΣΑΝΙΣΤΗΡΙΑ

Δημοσιεύθηκε στις 22 Ιουλίου 2019, 14:29Εκτύπωση
Ο David Lidington λέει στη Βουλή των Κοινοτήτων, ότι η Κυβέρνηση δε θα επιτρέψει τη δικαστική έρευνα με στόχο να διαπιστωθεί η συνενοχή του Ηνωμένου Βασιλείου στην κακοποίηση των κρατούμενων, κατά τη διάρκεια του προγράμματος βασανιστηρίων που διεξάγουν οι Ηνωμένες Πολιτείες.
 

Με αφορμή την ανακοίνωση της Κυβέρνησης που δήλωσε ότι δεν θα διεξάγει ανεξάρτητη δικαστική έρευνα για την εμπλοκή του Ηνωμένου Βασιλείου στις μεταφορές κρατουμένων για ανάκριση σε τρίτες χώρες με λιγότερο αυστηρούς κανονισμούς για την ανθρώπινη μεταχείριση των κρατουμένων, καθώς και τα βασανιστήρια, που έλαβαν χώρα στις 9/11, η Διεθνής Αμνηστία και ο οργανισμός Liberty [Ελευθερία] υπογράμμισαν ότι αυτή η κίνηση ήταν «ντροπιαστική».

Μιλώντας στη Βουλή των Κοινοτήτων, ο David Lidington, που είναι o de facto Αναπληρωτής Πρωθυπουργός, απέκλεισε αυτή την έρευνα που έχει ήδη καθυστερήσει πάρα πολύ, και την οποία είχε υποσχεθεί ότι θα διεξάγει η κυβέρνηση συνασπισμού του David Cameron το 2010.

Το περασμένο έτος, η κοινοβουλευτική Επιτροπή Πληροφοριών και Ασφάλειας, δημοσίευσε δυο εκθέσεις με τις οποίες καταδίκαζε την ανάμειξη του Ηνωμένου Βασιλείου, σε πολλές υποθέσεις μεταφοράς κρατουμένων και βασανιστηρίων.

Στη συνέχεια, η επιτροπή ταυτοποίησε εκατοντάδες υποθέσεις, όπου το πολιτικό προσωπικό του Ηνωμένου Βασιλείου είχε εμπλακεί σε βασανιστήρια που πραγματοποιήθηκαν σε άλλες χώρες, συμπεριλαμβανομένων τουλάχιστον δεκατριών περιπτώσεων, που τα άτομα από το πολιτικό προσωπικό του Ηνωμένου Βασιλείου παρακολούθησαν από πρώτο χέρι, περιστατικά κακοποίησης.

Ωστόσο, η Επιτροπή επίσης δήλωσε ότι η Κυβέρνηση της δημιουργούσε προσκόμματα, στερώντας την πρόσβαση σε σημαντικό αποδεικτικό υλικό και εμποδίζοντας ακόμη τη συγκρότηση μίας αξιόπιστης και διεξοδικής έρευνας. Σε απάντηση, η Διεθνής Αμνηστία και το Liberty επανέλαβαν το μακροχρόνιο αίτημα τους για τη διεξαγωγή μιας πλήρους δικαστικής έρευνας σχετικά με το θέμα, κάτι που η κυβέρνηση είχε πει ότι θα εξέταζε. Η τωρινή ανακοίνωση είναι η πολύ καθυστερημένη απάντηση της κυβέρνησης στις αποκαλύψεις του τελευταίου χρόνου.

Η κυβέρνηση ανέτρεψε τη δέσμευσή της για τη διεξαγωγή μίας ανεξάρτητης δικαστικής έρευνας σχετικά με τη συνενοχή του Ηνωμένου Βασιλείου στα βασανιστήρια και τις μεταφορές κρατουμένων που είχαν διαπραχθεί μετά τις 9/11. Το γεγονός ότι αυτό έρχεται ένα χρόνο μετά την δέσμευση για την έκδοση απόφασης, προσθέτει την προσβολή στο υπάρχον τραύμα.Μια τέτοια κατάφωρη παραβίαση των αρχών της διαφάνειας και της λογοδοσίας  από το Ηνωμένο Βασίλειο, έρχεται σε αντίθεση με τους ισχυρισμούς του, πως είναι ηγέτης στην τήρηση των ανθρώπινων δικαιωμάτων. Το Ηνωμένο Βασίλειο διατρέχει τον κίνδυνο να επαναλάβει τα λάθη του παρελθόντος.
Martha Spurrier, Διευθύντρια του Liberty

 

Επιπλέον, οι αναθεωρημένες κατευθυντήριες γραμμές για τα βασανιστήρια δεν θέτουν κάποιο περιορισμό, ώστε να εμποδίσουν το Ηνωμένο Βασίλειο από μελλοντική συνενοχή σε βασανιστήρια και άλλες μορφές κακοποίησης. Στην πραγματικότητα, η νέα έκθεση αυξάνει τις πιθανότητες να συμβεί κάτι τέτοιο. Αυτή η πολιτική θα ήταν αποτελεσματική, μόνο εάν δηλωνόταν ρητά ότι οι υπουργοί δεν μπορούν ποτέ να εξουσιοδοτήσουν την διεξαγωγή βασανιστηρίων ή άλλων μορφών κακοποίησης και εάν το πολιτικό προσωπικό του Ηνωμένου Βασιλείου υποχρεωθεί να δημοσιεύει τα εσωτερικά του έγγραφα.

Η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου έχει αθετήσει την δέσμευση της για την προάσπιση της διεθνούς απαγόρευσης των βασανιστηρίων. Αυτή η απόφαση θα αμαυρώσει τη φήμη μας μπροστά στα μάτια του κόσμου. Η κυβέρνηση δεν μπορεί να ισχυριστεί ότι αποτελεί παγκόσμια υπέρμαχο των ανθρώπινων δικαιωμάτων, όταν επιτρέπει στους δικούς της αξιωματούχους να παραβιάζουν τον νόμο, μένοντας ατιμώρητοι. Οι Υπουργοί κάνουν λάθος, αν πιστεύουν ότι οι συζητήσεις γύρω από το ζήτημα θα σταματήσουν. Εμείς θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε με στόχο την αλήθεια και τη λογοδοσία και όλες οι επιλογές βρίσκονται ανοιχτές στο τραπέζι καθώς εξετάζουμε τα επόμενα βήματά μας.
 Kate Allen, Διευθύντρια της Διεθνούς Αμνηστίας του Ηνωμένου Βασιλείου

 

Καταδίκη της αναθεώρησης των κατευθυντήριων γραμμών ως προς τα βασανιστήρια

Σήμερα, η κυβέρνηση δημοσίευσε επίσης την καινούργια εκδοχή της για την «Ενοποιημένη Καθοδήγηση σχετικά με την ανταλλαγή πληροφοριών», μετά από επανεξέταση από τον Επίτροπο Εξουσιών Έρευνας.

Η Διεθνής Αμνηστία και η οργάνωση Liberty ανησυχούν για τις αναθεωρημένες κατευθυντήριες γραμμές ως προς τα βασανιστήρια. Οι δύο οργανισμοί τόνισαν, ότι η αναθεωρημένη έκδοση κάνει την εμπλοκή του Ηνωμένου Βασιλείου σε βασανιστήρια και άλλες μορφές κακοποίησης πιο πιθανή ή δεν κάνει τίποτα για να την αποτρέψει.

Παρά τις δηλώσεις ότι το Ηνωμένο Βασίλειο δε συμμετέχει, δεν παραβλέπει και δεν ανέχεται πράξεις βασανιστηρίων, οι νέες «Αρχές» σχετικά με τα βασανιστήρια αφήνουν σαφές περιθώριο στους υπουργούς να ενεργούν κατά παράβαση της δέσμευσης  και του νόμου. Τέλος, η νέα εκδοχή περιέχει πολλές αναφορές στη διακριτική ευχέρεια του υπουργού, όπου υπάρχει πραγματικός κίνδυνος βασανιστηρίων.

Τον Μάιο ήρθε στην επιφάνεια ότι οι κατευθυντήριες γραμμές του Υπουργείου Άμυνας σχετικά με τα βασανιστήρια είχαν αλλάξει κρυφά το περασμένο έτος, ενημερώνοντας τους υπουργούς του Ηνωμένου Βασιλείου ότι θα μπορούσαν να μοιράζονται πληροφορίες που προέρχονται από τρίτους ακόμη και όταν υπάρχει «σοβαρός κίνδυνος» βασανιστηρίων, «αν οι υπουργοί θεωρούν πως τα οφέλη δικαιολογούν την αποδοχή του κινδύνου και των νομικών συνεπειών που μπορεί να προκύψουν».

Αυτή η μυστική πολιτική για τα βασανιστήρια ανησύχησε τους ακτιβιστές/ριες και τους υπευθύνους εκστρατειών. Η Διεθνής Αμνηστία και το Liberty πιστεύουν,ότι το Ηνωμένο Βασίλειο κάθε άλλο παρά έχει μάθει το μάθημά του να μην αναμειγνύεται σε υποθέσεις βασανιστηρίων μετά την 11η Σεπτεμβρίου. Η καινούργια γραμμή του Υπουργείου Άμυνας δείχνει ότι το Ηνωμένο Βασίλειο εξακολουθεί να είναι διατεθειμένο να υποστηρίξει τα βασανιστήρια υπό ορισμένες συνθήκες.

ΚΑΝΕ ΜΙΑ ΔΩΡΕΑ
Υπερασπίσου τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και στήριξε την ανεξαρτησία του Ελληνικού Τμήματος της Διεθνούς Αμνηστίας.