ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΟΗΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΥΣ ΙΣΡΑΗΛΙΝΟΥΣ ΕΠΟΙΚΙΣΜΟΥΣ

Δημοσιεύθηκε στις 19 Μαρτίου 2019, 13:29Εκτύπωση

Η Διεθνής Αμνηστία σκόπευε να υποβάλει αυτήν τη γραπτή δήλωση στην 40η Συνεδρίαση του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ μετά την πολύ καθυστερημένη δημοσίευση της βάσης δεδομένων με όλες τις επιχειρήσεις που εμπλέκονται σε ορισμένες δραστηριότητες στους ισραηλινούς εποικισμούς, όπως είχε ζητηθεί από το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ το 2016 μέσω της απόφασης 31/36. Στις 4 Μαρτίου, η Ύπατη Αρμοστής απέστειλε επιστολή στον Πρόεδρο του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, λέγοντας ότι το Γραφείο της δεν θα υποβάλει την αναμενόμενη έκθεση (A/HRC/40/40) κατά τη διάρκεια αυτής της συνεδρίασης του Συμβουλίου, αλλά θα εργαστεί «με στόχο να ολοκληρώσει την εντεταλθείσα δραστηριότητα μέσα στους επόμενους μήνες». Υπό το φως αυτών των πρόσφατων εξελίξεων, θεωρούμε κρίσιμο να ενώσουμε τη φωνή μας προς υποστήριξη της εκπλήρωσης της εντολής και την γρήγορη δημοσίευση της βάσης δεδομένων.

Η δήλωση αφορά το Θέμα 7, στη Γενική Συζήτηση, για την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Παλαιστίνη και άλλα κατεχόμενα αραβικά εδάφη. Πρόκειται για την τεσσαρακοστή συνεδρίαση του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ, στις 24 Φεβρουαρίου – 22 Μαρτίου 2019.

Η κατάρτιση, δημοσίευση και τακτική επικαιροποίηση της βάσης δεδομένων όπως έχει ζητηθεί από την Απόφαση 31/36 του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων:

  • θα επιφέρει έναν σημαντικό βαθμό διαφάνειας στις επιχειρηματικές δραστηριότητες στους, και με τους, ισραηλινούς εποικισμούς,
  • θα προωθήσει την αμοιβαία συνεργασία και διάλογο μεταξύ όλων των σχετικών παραγόντων, συμπεριλαμβανομένων κρατών, εταιριών, του ΟΗΕ και των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών,
  • θα διευκολύνει την συμμόρφωση των κρατών με τις υποχρεώσεις τους να μην αναγνωρίζουν ως νόμιμη μια παράνομη κατάσταση που έχει δημιουργηθεί από την εποικιστική δραστηριότητα του Ισραήλ στα Κατεχόμενα Παλαιστινιακά Εδάφη, και να μην υποστηρίζουν την διατήρησή της,
  • θα βοηθήσει τις εταιρίες να λάβουν αποφάσεις τερματισμού ή πρόληψης της εμπλοκής τους σε παραβιάσεις του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου και του διεθνούς δικαίου ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και
  • θα βοηθήσει τόσο τα κράτη όσο και τις εταιρίες να συμμορφωθούν με τις υποχρεώσεις και τις ευθύνες τους, σύμφωνα με τις Κατευθυντήριες Αρχές του ΟΗΕ για τις Επιχειρήσεις και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, για να διασφαλίσουν την προστασία και το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στα Κατεχόμενα Παλαιστινιακά Εδάφη.

Ως συγκεκριμένο παράδειγμα της σημασίας αυτής της εργασίας, η έρευνα της Διεθνούς Αμνηστίας πρόσφατα αποκάλυψε πώς οι διαδικτυακές εταιρίες τουρισμού συμβάλλουν σε, και κερδοσκοπούν από, την διατήρηση, ανάπτυξη και επέκταση των παράνομων εποικισμών, που ανέρχονται σε εγκλήματα πολέμου κατά το διεθνές ποινικό δίκαιο. Επίσης συμβάλλουν σε παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου ανθρωπίνων δικαιωμάτων και λειτουργούν σε άμεση αντίφαση με τα δικά τους εταιρικά πρότυπα. Η προώθηση από μέρους τους των ισραηλινών εποικισμών στα Κατεχόμενα Παλαιστινιακά Εδάφη ως τουριστικών προορισμών έχει επίσης ως αποτέλεσμα την «κανονικοποίηση» και την νομιμοποίηση στα μάτια του κοινού αυτού που κατά το διεθνές δίκαιο είναι μια παράνομη κατάσταση. Βλ. Destination: Occupation Digital Tourism and Israel’s Illegal Settlements in the Occupied Palestinian Territories. Μια βάση δεδομένων σε πλήρη λειτουργία θα βοηθούσε να υπάρξει μεγαλύτερη διαύγεια και έλεγχος σε αυτήν και άλλες καταστάσεις όπου επιχειρηματικές δραστηριότητες υποστηρίζουν τους ισραηλινούς εποικισμούς. Η αξία της βάσης δεδομένων ως ένα εργαλείο διαφάνειας και λογοδοσίας υπερβαίνει τις δραστηριότητες που σχετίζονται με τους εποικισμούς στα Κατεχόμενα Παλαιστινιακά Εδάφη. Η βάση δεδομένων θα μπορούσε να αποτελέσει ένα χρήσιμο προηγούμενο και μοντέλο για να τηρηθούν οι υποχρεώσεις και ευθύνες κρατών και επιχειρήσεων κατά το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και το διεθνές δίκαιο και τα διεθνή πρότυπα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των Κατευθυντήριων Αρχών του ΟΗΕ για τις Επιχειρήσεις και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, σε άλλες περιοχές που πλήττονται από συγκρούσεις και εδάφη υπό κατοχή. Γενικότερα, αποτελεί ένα παράδειγμα και προειδοποιεί τις επιχειρήσεις για τους κινδύνους από την εμπλοκή σε ορισμένα είδη δραστηριοτήτων που ενέχουν αυξημένους κινδύνους συμβολής σε παραβιάσεις του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου και του διεθνούς δικαίου ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Η ενδιάμεση έκθεση προς την 37η συνεδρίαση του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ στις αρχές του 2018 (A/HRC/37/39) περιέγραψε τη μεθοδολογία και το κανονιστικό πλαίσιο που το Γραφείο της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα χρησιμοποιεί για να αξιολογήσει επιχειρήσεις που διεξάγουν επιχειρηματικές δραστηριότητες εντός ή με τους εποικισμούς. Ορθώς περιλαμβάνει μια διαδικασία με την οποία οι επιχειρήσεις θα έχουν μία δίκαιη ευκαιρία να συνεργαστούν με το Γραφείο στο πλαίσιο των αναφορών τους για τη βάση δεδομένων. Παρότι καλωσορίζουμε την πρόσφατη δέσμευση της Ύπατης Αρμοστού για την εκπλήρωση της εντολής, ανησυχούμε για τις καθυστερήσεις στη δημοσίευση της βάσης δεδομένων που φαίνεται να μην σχετίζονται με τις προσπάθειες διασφάλισης ότι οι εταιρίες θα έχουν αυτή τη δέουσα διαδικασία. Καλούμε την Ύπατη Αρμοστή να δημοσιεύσει την τελική της έκθεση το συντομότερο δυνατό, σύμφωνα με την εντολή που έχει δοθεί από την απόφαση 31/36. Καλούμε όλα τα κράτη και τις επιχειρήσεις να συνεργαστούν για αυτό το ζήτημα καλή τη πίστει, και με σεβασμό στην ακεραιότητα του Συμβουλίου και των εντολών του. Περαιτέρω, καλούμε όλα τα μέρη, συμπεριλαμβανομένων αξιωματούχων του ΟΗΕ, κρατών και επιχειρήσεων, να συνεργαστούν για να υποστηρίξουν πλήρως και να επενδύσουν πάνω σε αυτήν την σημαντική πρωτοβουλία  - και κατ’ ελάχιστον να διασφαλίσουν ότι η βάση δεδομένων θα επικαιροποιείται τακτικά, θα είναι διαθέσιμη δημόσια και θα χρηματοδοτείται επαρκώς.

 

ΚΑΝΕ ΜΙΑ ΔΩΡΕΑ
Υπερασπίσου τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και στήριξε την ανεξαρτησία του Ελληνικού Τμήματος της Διεθνούς Αμνηστίας.