ΝΟΤΙΑ ΚΟΡΕΑ: ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ Γ.Γ. ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΜΝΗΣΤΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΘΗΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΡΡΗΣΙΕΣ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΣ

Δημοσιεύθηκε στις 5 Δεκεμβρίου 2018, 11:28Εκτύπωση

Σε αυτήν την ανοικτή επιστολή, η Διεθνής Αμνηστία καλωσορίζει τις πρόσφατες αποφάσεις του Συνταγματικού Δικαστηρίου και του Ανώτατου Δικαστηρίου της Δημοκρατίας της Κορέας (Νότια Κορέα) που επιβεβαιώνουν το δικαίωμα στην αντίρρηση συνείδησης. Η οργάνωση αναγνωρίζει αυτό το σημαντικό ορόσημο και τις άοκνες προσπάθειες ακτιβιστών και αντιρρησιών συνείδησης που άνοιξαν το δρόμο για αυτήν την αλλαγή. Καθώς η Κυβέρνηση ετοιμάζεται να θεσπίσει μια εναλλακτική στην υποχρεωτική στρατιωτική θητεία για τους αντιρρησίες συνείδησης, η Διεθνής Αμνηστία δράττεται της ευκαιρίας για να ζητήσει το σύστημα μιας τέτοιας εναλλακτικής υπηρεσίας να είναι εναρμονισμένο με τις διεθνείς υποχρεώσεις της Νότιας Κορέας ως προς τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Ανοικτή επιστολή: εναλλακτικές στην στρατιωτική θητεία για τους αντιρρησίες συνείδησης

Προς τον κ. Moon Jae-in

Πρόεδρο της Δημοκρατίας της Κορέας

Κοινοποίηση:

Jeong Kyeongdoo, Υπουργός Εθνικής Άμυνας

Park Sang-ki, Υπουργός Δικαιοσύνης,                                                                             

Choi Young-ae, Πρόεδρος της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Κορέας

 

Εξοχότατε

Εκ μέρους της Διεθνούς Αμνηστίας, καλωσορίζω τις πρόσφατες αποφάσεις του Συνταγματικού Δικαστηρίου και του Ανώτατου Δικαστηρίου της Δημοκρατίας της Κορέας (Νότια Κορέα), που επιβεβαιώνουν το δικαίωμα στην αντίρρηση συνείδησης. Θα ήθελα να αναγνωρίσω αυτό το σημαντικό ορόσημο και τις άοκνες προσπάθειες ακτιβιστών και αντιρρησιών συνείδησης που άνοιξαν το δρόμο για αυτήν την αλλαγή.

Καθώς η κυβέρνησή σας ετοιμάζεται να θεσπίσει μια εναλλακτική στην υποχρεωτική στρατιωτική θητεία για τους αντιρρησίες συνείδησης, θα ήθελα να αξιοποιήσω αυτήν την ευκαιρία για να σας καλέσω να διασφαλίσετε ότι το σύστημα μιας τέτοιας [εναλλακτικής] υπηρεσίας θα είναι εναρμονισμένο με τις διεθνείς υποχρεώσεις της Νότιας Κορέας ως προς τα ανθρώπινα δικαιώματα κα με τις συστάσεις που έχει κάνει η Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ και άλλοι.

Όπως επιβεβαιώθηκε ουσιαστικά από τα ανώτατα δικαστήρια, το δικαίωμα άρνησης εκπλήρωσης στρατιωτικής θητείας για λόγους συνείδησης ή βαθιάς προσωπικής πεποίθησης, χωρίς να υποστεί κανείς καμία νομική ή άλλη κύρωση, πηγάζει από το δικαίωμα στην ελευθερία σκέψης, συνείδησης και θρησκείας ή πεποίθησης, που κατοχυρώνεται από το Άρθρο 18 του Διεθνούς Συμφώνου για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα (ΔΣΑΠΔ) καθώς και από το Σύνταγμα της Νότιας Κορέας.

Ως Συμβαλλόμενο Κράτος στο ΔΣΑΠΔ, η Νότια Κορέα υποχρεούται να παρέχει στους αντιρρησίες συνείδησης μια γνήσια πολιτική εναλλακτική στην υποχρεωτική στρατιωτική θητεία, η οποία να μην συνιστά διάκριση και να μην είναι τιμωρητική. Παρότι προσδοκούμε η Κυβέρνησή σας να λάβει μέτρα για τον τερματισμό της πρακτικής της φυλάκισης νέων ανδρών απλά εξαιτίας των πεποιθήσεών τους, θα θέλαμε επίσης να επιστήσουμε την προσοχή σας σε τρία ζητήματα-κλειδιά για να διασφαλιστεί ότι η νέα νομοθεσία θα είναι σύμφωνη με τα ανθρώπινα δικαιώματα.

  1. Διάρκεια της [εναλλακτικής] υπηρεσίας

Η διάρκεια της εναλλακτικής υπηρεσίας θα πρέπει να είναι συγκρίσιμη με εκείνην της ίδιας της στρατιωτικής θητείας. Εάν η Κυβέρνηση λάβει τη θέση ότι χρειάζεται να είναι μεγαλύτερη – για παράδειγμα, για να εξισορροπήσει βαρύτερα ωράρια εργασίας στον στρατό, όπως τα σαββατοκύριακα και οποιεσδήποτε επακόλουθες εφεδρικές υποχρεώσεις ή άλλα εύλογα και αντικειμενικά κριτήρια – είναι σημαντικό η οποιαδήποτε επιπρόσθετη διάρκεια της εναλλακτικής υπηρεσίας να δικαιολογείται απόλυτα από αυτούς τους λόγους. Η διάρκεια της εναλλακτικής υπηρεσίας δεν θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη για να δοκιμάζει τη γνησιότητα της συνείδησης ή άλλης προσωπικής πεποίθησης του ατόμου, ούτε να ανέρχεται σε τιμωρία για την άσκηση του δικαιώματος στην ελευθερία της συνείδησης.

  1. Μορφή της [εναλλακτικής] υπηρεσίας

Αντί να προβλέπεται μόνο ένας συγκεκριμένος τύπος υπηρεσίας, θα πρέπει να διατίθενται στους αντιρρησίες συνείδησης διαφορετικές μορφές εναλλακτικής υπηρεσίας, συμβατές με τους λόγους της αντίρρησης συνείδησης του ατόμου. Αυτές θα πρέπει να είναι υπηρεσίες πολιτικού χαρακτήρα, προς το δημόσιο συμφέρον και όχι τιμωρητικού χαρακτήρα ή που να συνιστούν διάκριση εξαιτίας της φύσης ή των συνθηκών τους. Η Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων έχει παράσχει παραδείγματα συνθηκών εναλλακτικής υπηρεσίας που είναι «τιμωρητικής φύσης», συμπεριλαμβανομένης της απαίτησης εκπλήρωσης τέτοιων υπηρεσιών εκτός των τόπων μόνιμης κατοικίας, παροχή μισθών κάτω από το όριο επιβίωσης για όσους καλούνται να εργαστούν σε κοινωνικές οργανώσεις, και περιορισμοί στην ελευθερία μετακίνησης των εν λόγω ατόμων.

  1. Πολιτικός έλεγχος

Η εναλλακτική υπηρεσία δεν θα πρέπει να βρίσκεται υπό στρατιωτικό έλεγχο. Θα πρέπει να είναι πλήρως πολιτική ως προς το περιεχόμενό της, τόσο ως προς την φύση της εργασίας όσο και ως προς την τοποθέτησή της υπό πολιτική διοίκηση. Περαιτέρω, η ευθύνη για την αξιολόγηση της αίτησης για αναγνώριση κάποιου ως αντιρρησία συνείδησης θα πρέπει να δοθεί σε μια πολιτική αρχή πλήρως διαχωρισμένη από το στρατό και να διεξάγεται με έναν τρόπο που θα διασφαλίζει την μέγιστη ανεξαρτησία και αμεροληψία. Η υπαγωγή του οργάνου αξιολόγησης στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, όπως εξετάζεται επί του παρόντος, δεν θα ήταν κατάλληλη για αυτόν το λόγο.

Τέλος, θα ήθελα να τονίσω ότι οποιοδήποτε σύστημα ώστε οι αντιρρησίες συνείδησης να αιτούνται και να εκπληρώνουν εναλλακτική υπηρεσία θα πρέπει να διασφαλίζει ότι δεν θα υπάρχει διαφορετική μεταχείριση των αντιρρησιών συνείδησης με βάση το που και πότε εκδηλώθηκε η συνείδηση ή η βαθιά προσωπική τους πεποίθηση. Η αντίρρησή τους που πηγάζει από θρησκευτικά, ηθικά, ανθρωπιστικά ή άλλα συνειδησιακά κίνητρα μπορεί να αναπτυχθεί σε οποιοδήποτε στάδιο της στρατιωτικής θητείας. Η δυνατότητα αίτησης για εναλλακτική υπηρεσία θα πρέπει επομένως να είναι διαθέσιμη σε οποιοδήποτε στάδιο. Επιπλέον, κανείς από όσους εκπληρώνουν εναλλακτική υπηρεσία δεν θα πρέπει μελλοντικά να αντιμετωπίζει διακρίσεις ως αποτέλεσμα αυτής. Αυτό σημαίνει ότι η πρόσβαση και η ίση μεταχείριση ως προς το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης, την εκπαίδευση ή τις ευκαιρίες απασχόλησης, για παράδειγμα, δεν θα πρέπει να εξαρτώνται από το εάν κάποιος έχει εκπληρώσει στρατιωτική θητεία ή έχει εκπληρώσει εναλλακτική υπηρεσία.

Η Διεθνής Αμνηστία επομένως σας προτρέπει να δεσμευτείτε στα ακόλουθα βήματα:

  • Να προβλέπεται για τους αντιρρησίες συνείδησης να εκπληρώνουν μια κατάλληλη εναλλακτική και μη τιμωρητική υπηρεσία πολιτικού χαρακτήρα και διάρκειας συγκρίσιμης με αυτής της ίδιας της στρατιωτικής θητείας.
  • Να διασφαλιστεί ότι η αναγνώριση των αντιρρησιών συνείδησης και η ίδια η διαχείριση της εναλλακτικής υπηρεσίας θα αναληφθούν από μια πολιτική αρχή πλήρως διαχωρισμένη από τις στρατιωτικές αρχές και οι συνθέσεις της να διασφαλίζουν την μέγιστη ανεξαρτησία και αμεροληψία.
  • Να αποφυλακιστούν άμεσα και άνευ όρων όλα τα άτομα που βρίσκονται φυλακισμένα αποκλειστικά επειδή αρνήθηκαν την στρατιωτική θητεία για λόγους συνείδησης.
  • Να καθαριστούν τα ποινικά μητρώα όλων των καταδικασμένων αντιρρησιών συνείδησης και να τους παρασχεθεί αποτελεσματική επανόρθωση, συμπεριλαμβανομένης κατάλληλης αποζημίωσης.

Ο λαός της Νότιας Κορέας έχει κερδίσει αγώνες εναντίον των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε όλους τους τομείς της ζωής, από την κατοχύρωση δικαιωμάτων των εργατών, έως το να μιλούν ελεύθερα για το πολιτικό σύστημα που επιθυμούν. Προσμένουμε τη στιγμή που η πρακτική του να στέλνονται νεαροί άνδρες στη φυλακή απλά επειδή άσκησαν το δικαίωμα στην ελευθερία σκέψης, συνείδησης και θρησκείας ή πεποίθησης θα έχει πια οριστικά αποτελέσει ιστορία.

Μετά τιμής

Kumi Naidoo

Γενικός Γραμματέας

ΚΑΝΕ ΜΙΑ ΔΩΡΕΑ
Υπερασπίσου τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και στήριξε την ανεξαρτησία του Ελληνικού Τμήματος της Διεθνούς Αμνηστίας.